Uutiset

TAKK 2021 - koronaepidemian leviämisen ehkäisy

Uutiset
Päivitetyt ohjeet opiskelijoiden, asiakkaiden, henkilöstön ja yhteistyökumppaneidemme turvallisuuden takaamiseksi. Tavoitteena on, että TAKK on hyvä ja turvallinen työ- ja opiskelupaikka.
  1. TAKKissa siirrytään etäopetukseen 8.3. - 28.3.2021 Suomen hallituksen suositusten ja viranomaisten ohjeiden mukaan.
  2. Ammatillisessa koulutuksessa työssäoppimisjaksolla olevat opiskelijat menevät työssäoppimispaikkoihinsa, ellei työpaikka rajoita työpaikalle saapumista. Jos työpaikalla oppiminen ei ole mahdollista, siirtyy opiskelija etäopetukseen. Työpaikalla toteutettavia näyttöjä voidaan arvioida myös etänä. Noudatetaan lisäksi työpaikan ohjetta.
  3. Näyttöjen osalta arvioidaan tapauskohtaisesti, tehdäänkö arviointi työpaikalla vai Teamsin tai muun sovelluksen avulla.
  4. Erityisesti opintojensa loppuvaiheessa olevien, kuten tänä keväänä valmistuvien opiskelijoiden mahdollisuudet suorittaa tutkinto turvataan jatko-opintoihin tai työelämään siirtymisen varmistamiseksi.
  5. Pienryhmien ja erityistä tukea tarvitsevien lähiopetus voi jatkua pienryhmissä. Ole tästä asiasta yhteydessä kouluttajaan.
  6. Perusohje pysyy voimassa: jos ilmenee hengitystieinfektio-oireita, on jäätävä kotiin ja hakeuduttava koronatestiin. Oireisena ei saa tulla TAKKiin eikä mennä työssäoppimispaikoille. Opiskelijan velvollisuus on ottaa yhteys TAKKin kouluttajaan, jos sairastuu tai hengitystieoireita ilmenee.
  7. Edelleen keskeistä on huolehtia hygieniasta. Kädet pitää pestä huolellisesti saippualla ja vedellä sekä kuivata hyvin. Välttämättömissä kohtaamisissa kahden metrin turvallisuusväleistä on huolehdittava. Edelleen on käytettävä maskeja.
  8. TAKKin toimitiloissa toimivat Juveneksen ravintolat Nasta ja Ratamo pidetään suljettuna 8.3. - 5.4.2021.
  9. TAKKin Nirvan kuntosalin pidetään suljettuna.
  10. TAKKin johtoryhmä seuraa tilannetta aktiivisesti. Muokkaamme TAKKin ohjeita tilanteen edetessä.