Uutiset

TAKK on mukana ennakointiyhteistyössä

Uutiset
Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut selvittää yhteistyössä yritysten ja julkisen sektorin kanssa alakohtaisia tulevaisuuden osaamistarpeita. Ennakointityö on käynnistynyt sosiaali- ja terveysalan sekä teollisuuden osalta. Selvitystyötä koordinoi Ennakointia ja osuvia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen -hanke. TAKK on mukana ennakointiyhteistyössä.

Molemmat työryhmät on kutsuttu kasaan ja ensimmäiset kokoontumiset on pidetty. Seuraavaksi edetään skenaariotyöskentelyyn, jossa lähdetään yhdessä pohtimaan, miltä alan tulevaisuus näyttää. Yhteisen projektityöskentelyn tuloksena rakennetaan alakohtaiset osaamistarpeiden ennakointimallit.

Ryhmässä on mukana edustajia Pirkanmaan ELY-keskuksesta, Tampereen seudun oppilaitoksista sekä Pirkanmaan TE-palveluista. Myöhemmin työskentelyyn otetaan mukaan myös yrityksiä.

Sosiaali- ja terveysalan ennakointiryhmässä on TAKKista mukana koulutuspäällikkö Kati Aimonen ja teollisuuden ennakointiryhmässä yrityspalvelujohtaja Olli-Pekka Tuomi.

- TAKK on saanut lähihoitajakoulutukseen lisäpaikkoja, ja olemme käynnistäneet ja käynnistämme työnantajien kanssa useita rekrytoivia lähihoitajakoulutuksia, joilla pyrimme omalta osaltamme vastaamaan työntekijäpulaan, kuvaa Kati Aimonen sote-alan tilannetta.

Sosiaali- ja terveysalan Osaamistarpeita ennakoidaan erityisesti perusterveydenhuollon sekä vanhuspalvelujen näkökulmasta. Teollisuuden osalta keskiössä on alan nopea kehitys, joka edellyttää jatkuvasti uusiutuvaa osaamista.

Tämän vuoden aikana ennakointityö laajenee vielä kiertotalouden, elämystalouden sekä yrittäjyyden osaamistarpeiden selvitykseen.


Lue lisää alakohtaisista ennakointyöstä Tampereen kaupungin nettisivuilta:

Pirkanmaalla ennakoidaan yhteistyössä teollisuuden osaamistarpeita

Pirkanmaalla ennakoidaan, millaista osaamista sote-ala tarvitsee