Uutiset

TAKK sai kiitosta opiskelijoilta

Uutiset
TAKKissa toteutettiin toukokuussa asiakasymmärrystutkimus, jossa opiskelijoilta kysyttiin näkemyksiä TAKKista ja TAKKissa opiskelusta. Tutkimus tehtiin haastattelu- ja kyselytutkimuksen yhdistelmänä. Ryhmähaastatteluissa oli mukana 20 opiskelijaa eri koulutusaloilta ja sähköiseen kyselyyn vastasi 159 opiskelijaa.

Tutkimuksessa selvitettiin opiskelijoiden näkemyksiä mm. TAKKista yleensä, opetuksen laadusta ja ajantasaisuudesta, ilmapiiristä, opintojen sovittamisesta muuhun elämään, käytännönläheisyydestä ja työelämäkokemuksesta sekä työllistymisen edellytyksistä.

Opiskelijoilta kysyttiin kaikkien osa-alueiden suhteen odotuksia hakuvaiheessa ja totuutta, joka on paljastunut opiskelujen aikana. Useimmilla osa-alueilla todellisuus ylitti odotukset. Ilmapiirin osalta TAKKin vahvuuksina opiskelijat pitivät mm. toisten auttamista, yhdessä tehdään -henkeä, avointa keskusteluilmapiiriä ja rauhaa opiskella. Esiin nousi myös sana aikuiskoulutus, millä tarkoitettiin aikuismaista tapaa opiskella ja kohdata opiskelijat. Ilmapiirin heikkouksina opiskelijat mainitsivat mm. liian vähäisen yhteisen ajan ja kiireen, kun opiskellaan laajoja kokonaisuuksia.

- Meille erityisen merkityksellisiä ovat myös opiskelijoiden hyvät kokemukset työllistymisen edellytyksistä. Tavoitteemme on, että opiskelijat työllistyvät koulutuksistamme. Siinä olemme onnistuneet opiskelijoiden mukaankin kohtuullisen hyvin, kertoo kehitysjohtaja Satu Neuvonen.

- Kehitettävääkin on, mikä sekin on hyvä asia. Aina on mahdollista tehdä paremmin.

Tutkimuksen toteutti Johanna Sauvula TAMK:n ProAkatemian Eventa osuuskunnasta. Asiakasymmärrystutkimuksen tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä koko TAKKin tasolla ja koulutusalakohtaisesti.

Turvallista opiskelua

TAKKin opiskeluilmapiiri sai hyvät arviot myös yleisessä opiskelijapalautekyselyssä. Palautekysely tehdään opintojen aloitusvaiheessa ja uudelleen päätösvaiheessa. Opiskeluilmapiiri sai keskiarvon 4,5 ja opiskeluympäristön turvallisuus peräti 4,7 (maksimi 5). Myös yhteistyö opettajien ja työpaikkaohjaajien kanssa koettiin valtakunnallista keskiarvoa paremmaksi. TAKKin opiskelijoilta se sai 4,5.

TAKKin palautteiden keskiarvo oli aloituskyselyssä valtakunnan keskitasolla, mutta päättöarviossa se oli noussut valtakunnallista keskiarvoa korkeammaksi (4,2). Päättäneistä opiskelijoista 84 prosenttia suosittelisi TAKKia, ja tyytyväisiä koulutukseensa TAKKissa oli keskimääräistä useampi.

ARVO-opiskelijapalaute (Amispalaute) kerätään kaikilta tutkintokoulutuksissa opiskelevilta. Kyse on valtakunnallisesta palautekyselystä, joka on käytössä kaikissa ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa. Palautekyselyn tulokset vaikuttavat jatkossa myös oppilaitosten saamaan rahoitukseen.

Lisätietoa ARVO-palautteesta ja valtakunnalliset sekä oppilaitoskohtaiset tulokset: www.vipunen.fi

Yleinen ilmapiiri TAKKissa. Lähde: Asiakasymmärrytutkimus 2019. Eventa Creative osk.

Työllistymisedellytykset TAKKissa. Lähde: Asiakasymmärrytutkimus 2019. Eventa Creative osk.