Uutiset

TAKK sai lähes 600 000 euroa valimoalan oppimisympäristön kehittämiseen

Uutiset
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Tampereen Aikuiskoulutuskeskukselle (TAKK) 593 000 euroa oppimisympäristöjen kehittämiseen. Valtaosa rahoituksesta suunnataan valimoalan oppimisympäristön kehittämiseen. TAKK järjestää valimoalan koulutusta ainoana koko Suomessa.

Tavoitteena on luoda Tampereelle valimoalan osaamisen keskittymä, joka palvelee valtakunnallisesti alan koulutuksellisia ja tutkimustarpeita. Kehittämisessä tehdään  kiinteää yhteistyötä Valimoteollisuus ry:n ja Aalto-yliopiston kanssa.

- Valimoalan koulutukselle on tarvetta alan yrityksissä, mutta sitä ei ole järjestetty kuin yksittäisin kurssein, kertoo rehtori Teppo Tapani.

- Strategiarahoituksella rakentuva uusi oppimisympäristö tukee alan tutkintokoulutuksen käynnistämistä sekä lisä- ja täydennyskoulutusta alan yrityksille. Se tarjoaa myös käytännön alustan alan tutkimukselle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kaikkiaan 15 miljoonaa euroa strategiarahoitusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Strategiarahaa sai 75 koulutuksen järjestäjää. Tänä vuonna suurin osa rahoituksesta myönnettiin opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Strategiarahoituksella toteutetaan osaltaan juuri käynnistynyttä oikeus osata -kehittämisohjelmaa.

Lue OKM:n tiedote strategiarahoituksesta.

Eri alojen oppimisympäristöjä TAKKissa

Eri alojen oppimisympäristöjä kehitetään TAKKissa koko ajan.