Uutiset

TAKK tuo työnopastajavalmennuksen Kangasalle ja Ylöjärvelle – mukaan voivat hakea metallialan yritykset

Uutiset
Hyvin hoidettu työnopastus saa uuden työntekijän viihtymään. TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus järjestää työnopastajavalmennusta kone- ja metallialan yrityksille Kangasalla ja Ylöjärvellä, yhteistyössä Business Kangasalan ja Ylöjärven yrityspalvelujen kanssa. Valmennus on yrityksille maksuton.

Työnopastaja suunnittelee työpaikalla tapahtuvaa perehdytystä ja oppimista, tuntee työnsuojeluun liittyvät määräykset sekä oman alansa työtehtävät. Valmennuksen tavoitteena on kehittää osallistujan valmiuksia toimia oman toimialueensa työnopastajana.

– Valmennuksen ideana on pitovoiman lisääminen. Yrityksiin saapuu työntekijöitä eri taustoista – muun muassa opiskelijoita, alalla jo pitkään olleita sekä alan vaihtajia – ja on tärkeää auttaa heidät alkuun työnteossa ja saada mukaan työyhteisöön, kertoo projektipäällikkö Armi Hyvönen TAKKilta.

Paikalliset valmennukset Ylöjärvelle ja Kangasalle päädyttiin järjestämään kone- ja metallitekniikan yrityksiltä tulleen toiveen myötä. TAKKin uudelle, yrityksistä koostuvalle kone- ja metallitekniikan neuvottelukunnalle tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, että jopa 40 % yrityksistä kaipasi apua perehdyttämisen ja työnopastamisen järjestämiseen työpaikalla. 

– Maailma on muuttunut ja työtehtävät ovat erilaisia kuin joskus aikoinaan. Henkilöstöiltä vaaditaan kovaa osaamista, mikä varmistetaan työnopastuksella. TAKKissa haluamme yhdessä yritysten kanssa katsoa pitkälle tulevaisuuteen, ja olla auttamassa sekä sparraamassa henkilökuntaa, kertoo TAKKin tekniikan koulutuspäällikkö Jari Hietanen.

– Erityisesti Ylöjärvellä on paljon metalli- ja konepuolen yrityksiä, joiden tarpeisiin tämä valmennus vastaa. Kangasalla valmennuksiin ovat tervetulleita myös muiden tekniikan alojen edustajat, Armi Hyvönen kertoo.

TAKK järjestää työnopastajavalmennusta ensimmäistä kertaa tiettyyn kaupunkiin keskittyen, yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.  

Valmennukset alkavat joulukuussa. Kumpaankin ryhmään mahtuu mukaan 20 osallistujaa. Mukaan voi tulla useampikin henkilö samasta yrityksestä. 

– Jos jostakin yrityksestä valmennukseen on tulossa yli kymmenen henkilöä, silloin voidaan keskustella, järjestettäisiinkö yritykselle aivan oma valmennus, Hyvönen huomauttaa.

Työnopastajavalmennus on yrityksille maksuton. Se toteutetaan oppisopimuksella. 

Työnopastajavalmennusten aikataulut

Kangasala
12.12.2022 
16.1.2023 
21.2.2023 
24.3.2023 

Ylöjärvi
14.12.2022
26.1.2023
22.2.2023
22.3.2023