Uutiset

TAKKille Recognised for Excellence -tunnustus laatutyöstä

Uutiset
Asiakkaat ja laadun parantaminen ovat TAKKin strategiatyön ytimessä. Hyvin tehty työ sai tunnustuksen, kun TAKK palkittiin neljän tähden tunnustuksella laatumyönteisenä ja kehitysorientoituneena organisaationa. Systemaattista EFQM-malliin perustuvaa laatutyötä on tehty vuodesta 2002 alkaen. Ulkoisia arviointeja on toteutettu säännöllisesti. Nyt TAKK osallistui ensimmäistä kertaa Suomen Laatukeskuksen toteuttamaan ulkoiseen arviointiin.

Syksyllä 2018 toteutetussa Recognised for Excellence -arvioinnissa keskeistä oli se, millä tavoin strategiset tavoitteet näkyvät käytännössä ja arjessa. Tärkeää arvioinnissa oli myös tarkastelu organisaation keskeisten sidosryhmien näkökulmasta. TAKK sai arvioinnista 450-499 pistettä, mikä oikeutti neljän tähden EFQM-tunnustukseen. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta. Tällä hetkellä TAKK on ainoa oppilaitos Suomessa, jolla on voimassa oleva Laatukeskuksen EFQM-tunnustus.

Arviointiryhmä huomioi erityisesti sen, kuinka TAKKin arvot – rohkea edelläkävijä ja luotettava kumppani - näyttäytyvät monilla tavoilla päivittäisessä työssä. TAKKilla on arviointiraportin mukaan erinomaisia toimintatapoja sekä vahva strategiaprosessi, jossa huomioidaan myös asiakkaiden, sidosryhmien ja henkilöstön näkemyksiä.

- Tämä oli meille hieno juttu. Viisi tähteä oli lähellä, iloitsee tunnustuksen vastaanottanut rehtori Teppo Tapani.

- Arvioinnin tulokset toimivat kehittämisen pohjana tulevina vuosina.

Palkinnot ja tunnustukset Säätytalolla jakoi elinkeinoministeri Mika Lintilä. Viiden tähden tunnustuksen saivat Elisa oyj sekä LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy. Muita palkittuja olivat Inspecta Sertifiointi, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy (neljä tähteä) ja Turun kaupunki, strateginen johtaminen (kaksi tähteä).

Mikä EFQM?

EFQM tukee organisaatioiden toiminnan kehittämistä EFQM Excellence -mallin avulla. EFQM-malli on kattava johtamisen viitekehys, joka on käytössä yli 30 000 organisaatiossa eri puolilla Eurooppaa. EFQM Excellence -malli toimii yhteisenä viitekehyksenä liiketoiminnan kehittämisessä. Arviointialueina ovat johtajuus, strategia, henkilöstö, kumppanuuden ja resurssit, prosessit, tuotteet ja asiakkaat sekä asiakas-, henkilöstö ja yhteiskuntatulokset ja toiminnan tulokset.

Suomen laatupalkinto

Nykymuotoinen Suomen laatupalkinto on organisaation sidosryhmien arvostama kansallinen tunnustus erinomaisuudesta. Palkinto kannustaa organisaatioita ja niiden henkilöstöä toiminnan systemaattiseen kehittämiseen sekä tukee vahvan brändin rakentamista.

Palkinnon saajaa valitessa otetaan huomioon kaikki Recognised for Excellence (R4E) tai Total CAF Assessment (TOCA) -arviointiin osallistuneet organisaatiot. Suomen Laatuyhdistys ry myöntää palkinnon vuosittain parhaille ulkoiseen arviointiin osallistuneille organisaatioille. Lue lisää laatupalkinnosta

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (oik.) jakaman laatutunnustuksen vastaanottivat TAKKin puolesta säätiön hallituksen jäsen Antti Eskelinen, rehtori Teppo Tapani, säätiön hallituksen puheenjohtaja Terhi Penttilä, kehitysjohtaja Satu Neuvonen ja laatukoordinaattori Merja Mattila.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (oik.) jakaman laatutunnustuksen vastaanottivat TAKKin puolesta säätiön hallituksen jäsen Antti Eskelinen, rehtori Teppo Tapani, säätiön hallituksen puheenjohtaja Terhi Penttilä, kehitysjohtaja Satu Neuvonen ja laatukoordinaattori Merja Mattila. Kuva: Petri Lehtipuu/Laatukeskus

Laatupalkinnon tai tunnustuksen saivat Elisa Oyj, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, Inspecta Sertifiointi Oy, TAKK, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ja Turun kaupunki, Strateginen johtaminen. Kuva: Petri Lehtipuu/Laatukeskus