Uutiset

TAKKin tavoitteena puolittaa oma hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä

Uutiset
TAKKin tavoitteena on puolittaa oma hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä. Tavoite asetettiin viime vuonna tehdyn hiilijalanjälkilaskennan myötä. Laskennassa tarkasteltiin hiilijalanjälkeä vuodelta 2021.

Hiilijalanjälki laskettiin TAKKissa nyt ensimmäistä kertaa. Työtä ohjasi konsulttiyhtiö CRNet Oy.

– Halusimme määrittää oman hiilijalanjälkemme ja tavoitetasomme osana ekologista vastuullisuuttamme. Strategiamme mukaisesti ratkaisemme asiakkaidemme osaamistarpeet laadukkaasti ja kestävästi, kertoo TAKKin rehtori Teppo Tapani.

Hiilijalanjälki ilmaistaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2eqv), joka kertoo tarkasteltavan kohteen kasvihuonekaasujen vaikutukset ilmastonmuutokseen yhdellä luvulla. Laskennan tuloksena TAKKin hiilijalanjälki vuonna 2021 oli 2 415,2 tonnia CO2eqv. Yhtä opiskelijatyöpäivää kohden hiilijalanjälki oli 2,15 kg CO2eqv ja yhtä suoritettua osa- tai kokotutkintoa kohden noin 893,6 kg CO2eqv. Lukuja voidaan pitää keskivertoina.

Huomiota kiinnitetään energiankulutukseen, liikkumiseen ja hankintoihin

Laskennan mukaan TAKKin toiminnan suurimmat päästöt syntyvät hankinnoista, opiskelijoiden liikkumisesta sekä kiinteistöjen energian käytöstä. Nyt hiilijalanjäljen pienentämistä tavoitellaankin

  • tekemällä kiinteistöjen energiankulutuksesta hiilineutraalia sekä
  • huomioimalla tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutukset erilaisissa hankinnoissa.

Tavoitteisiin päästään osittain jo muiden tahojen toimien myötä.

– Tampereen Sähkölaitoksella on tavoitteena tehdä kaukolämmöntuotannosta hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Silloin me saamme energiankulutuksen hiilijalanjäljestä ison osan pois. Myös liikenteen ja autojen päästörajoitukset tiukkenevat koko ajan, minkä johdosta hiilijalanjälki pienenee myös meidän osaltamme automaattisesti, kertoo TAKKin kiinteistöpäällikkö Raimo Keskinen.

Näiden lisäksi TAKK tekee myös itsenäisiä tekoja hiilineutraaliutta kohti. Uusimpia pienempiä tekoja ovat olleet mm. muovin erilliskeräyksen järjestäminen oppilaitoksen tiloihin sekä sähköbussin hankkiminen kuljetus- ja logistiikka-alan koulutuspuolelle. Myös uutta tekniikkaa hankittaessa ja käyttöön otettaessa huomioidaan aina energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys.

Seuraavan kerran hiilijalanjälki lasketaan TAKKissa vuonna 2025, jolloin laskenta tehdään vuodesta 2024.