Uutiset

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ja TAKK vahvistavat yhteistyötään

Uutiset
Tampereen kaupungin työllisyys ja kasvupalvelut sekä Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK) ovat sitoutuneet entistä tiiviimpään ekosysteemiseen yhteistyöhön työelämän muuttuvien tarpeiden ja uusien haasteiden edessä. Tiivistyvällä yhteistyöllä valmistaudutaan myös vuoden 2025 alusta voimaan astuvaan TE-palvelu -uudistukseen.

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut sekä TAKK ovat sopineet syventävänsä yhteistyötään tulevien haasteiden ratkaisemiseksi ja vahvemman ekosysteemin luomiseksi. Kumppanit haluavat varmistaa, että yhteistyöllä vastataan tehokkaasti osaavan työvoiman saatavuuteen, työelämän uusiin vaatimuksiin sekä erilaisiin työuriin ja -taitoihin niin työntekijöiden kuin työnantajienkin kannalta.

- Toimintaympäristömme muuttuu nopeasti ja se vaikuttaa siihen, miten työllisyyttä ja yrittäjyyttä tulisi vahvistaa sekä miten kohtaanto-ongelmia ja työvoiman saatavuuteen liittyviä kysymyksiä tulisi ratkaista. Tarvitsemme uudenlaista laaja-alaista kumppanuutta ja yhteistyötä haasteellisten ongelmien ratkaisemiseksi. Hyvänkin kumppanuuden on aika kehittyä uudelle, entistä tiiviimmälle tasolle monella eri osa-alueella. Hyvä yhteistyömme TAKKin kanssa syvenee entisestään, kun työllisyyspalvelut siirtyvät Tampereen seudun työllisyysalueella 16 kunnan osalta Tampereen kaupungin vastuulle, sanoo työllisyysjohtaja Regina Saari.

Monipuolinen yhteistyö vahvistaa palveluja asiakkaiden hyväksi

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut sekä TAKK tehostavat yhteistyötään monilla osa-alueilla. Yhteistyön keskeisiä teemoja ovat organisaatioiden johdon välinen yhteistyö, henkilöstön osaamisen kehittäminen, työnhakija-asiakkaiden osaamisen tukeminen, työnantajayhteistyö, kansainvälistymisen huomioiminen ja viestinnän tehostaminen.

Lähtökohtana on organisaatioiden johdon välinen yhteistyö, johon kuuluvat säännölliset toimialakohtaiset palaverit sekä yrityspalvelujen koordinointi ja suunnittelu tarpeen mukaan. Yhteistyöllä halutaan kehittää myös henkilöstön osaamista. Henkilöstölle tarjotaan muun muassa erilaisia infoja ja koulutuksia.

Työnhakija-asiakkaiden osaamisen kehittämisen painopisteinä ovat koulutuskoordinaattoripalvelut, koulutusohjaus ja neuvonta sekä erilaiset info- ja rekrytointitapahtumat. Työnantajayhteistyö puolestaan sisältää eri alojen yhteistyötapahtumia, osatutkintokoulutuksia yrityksille ja pilottiprojekteja, kuten esimerkiksi Ovi oppisopimukseen -palvelu.

Myös kansainvälistymisen huomioiminen on tärkeää. Yhteistyön avulla pyritään tukemaan Suomeen tulevien ja maassa jo asuvien kansainvälisten osaajien kotoutumista ja työllistymistä sekä hyödyntämään kansainvälistä osaamista elinkeinoelämässä. Tavoitteena on kehittää tilauskoulutuksia sekä kansainvälisen työvoiman tukemiseen ja vieraskieliseen väestöön liittyviä hankkeita.

Yhteistyötä vahvistetaan myös viestinnässä, jotta varmistetaan tapahtumien ja koulutusten näkyvyys Työllisyys- ja kasvupalvelujen ja TAKKin toimipisteissä ja verkossa.

- Tiivistyvä yhteistyö Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden ja sitä kautta Tampereen seudun työllisyysalueen kanssa on hyvin merkityksellistä TAKKille alueellisena aikuisten ammatillisena kouluttajana. Ekosysteeminen yhteistyö mahdollistaa vaikuttavien koulutuspalveluiden kehittämisen alueella. TAKKilla on vahva työelämän ja yritysten tarpeiden tuntemus, mikä auttaa tarjoamaan vaikuttavia koulutuspalveluita alueen yritysten ja työvoiman tarpeisiin. Ammatillinen koulutus mahdollistaa tänä päivänä räätälöidyt osatutkintokoulutukset, jotka nopeuttavat opiskelijan työllistymistä. Maahanmuuttajien työllistävistä kotoutumiskoulutuspoluista sekä tilauskoulutuksista TAKKilla on vahva osaaminen ja tiivis kumppanuus työllisyys ja kasvupalveluiden kanssa edistää osaltaan näiden koulutusten vaikuttavuutta ja osaajien integroitumista työelämään, kertoo toimialajohtaja Juha Jokinen TAKKista.


Uutinen on julkaistu alunperin tampere.fi-sivujen ajankohtaisissa 30.5.2024.