Uutiset

Terveysturvallinen opiskelu TAKKissa

Uutiset
Pirkanmaalla esiintyy edelleen koronatautia. Pyrimme edelleen suojaamaan itseämme ja toisiamme. Tämä ohje on voimassa 1.5.2022 alkaen toistaiseksi.

1. TAKKissa jatketaan osittaista etätyötä ja soveltuvin osin etäopetusta. Kouluttajat ohjeistavat opiskelijoitaan asiassa tarkemmin.

2. Kasvomaskia suositellaan yleisissä tiloissa, joissa oleskelee paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Suositus koskee henkilöstöä, TAKKin opiskelijoita ja muita asiakkaita.

Maskin käyttöä ruuhkissa kannattaa harkita erityisesti, jos

  • on rokottamaton aikuinen
  • on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista riippumatta
  • hakeutuu koronaepäilyn vuoksi testiin tai hoitoon
  • joutuu välttämättömästä syystä liikkumaan hengitystieoireisena kodin ulkopuolella
  • tietää altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu korona) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

3. Opetuksessa ja ohjauksessa, joka toteutetaan lähiopetuksena, tulee edelleen huolehtia opiskelijoiden sekä henkilöstön turvallisuudesta.

4. Jos ilmenee hengitystieinfektio-oireita, on jäätävä kotiin. Oireisena ei saa tulla TAKKiin eikä mennä työssäoppimispaikoille. Näissä tilanteissa on tärkeä olla mahdollisimman pian yhteydessä vastuukouluttajaan ja työssäoppimispaikkaan.

5. Opetuksessa ja muissa välttämättömissä kohtaamisissa on huolehdittava hyvästä hygieniasta. Kädet pitää pestä huolellisesti saippualla ja vedellä sekä kuivata hyvin.

6. TAKKin henkilökunnalle, opiskelijoille ja asiakkaille on tarjolla maskeja ja käsidesejä hankitaan edelleen eri tiloihin. Toimintaohjeista, mm. turvaväleistä ja käsienpuhdistamisesta kannustetaan huolehtimaan. Siivouksessa pintoja puhdistetaan edelleen tehostetusti.

7. TAKKin johtoryhmä seuraa koronatilannetta aktiivisesti ja tiedottaa mahdollisista muutoksista. Annettu ohje perustuu johtoryhmän tekemään riskinarviointiin.