Uutiset

Työelämäpalaute on työpaikoille tilaisuus vaikuttaa

Uutiset
Ammatillisten opiskelijoiden työpaikkaohjaajilta ja työnantajilta aletaan 1.7.2021 alkaen kerätä valtakunnallista palautetta työpaikalla oppimisesta. Palautekysely tulee vastattavaksi oppisopimus- ja koulutussopimustyönantajille sekä opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Kyselyllä seurataan työelämän tyytyväisyyttä oppilaitoksen toimintaan ja yhteistyöhön työelämän kanssa. Kyselyssä ei arvioida opiskelijaa. Kysymykset liittyvät arjen kumppanuuteen: toiminnan asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen.

Vastauksia käytetään ammatillisen koulutuksen laadun seurantaan ja kehittämiseen. Palautteet vaikuttavat myös oppilaitosten saamaan rahoitukseen. Palaute tarjoaa työpaikoille tilaisuuden vaikuttaa.

Palautteet annetaan anonyymisti, ja ne kootaan opetushallinnon vipunen.fi-tilastopalveluun. Työpaikkakohtaiset tulokset raportoituvat vain oppilaitoksiin.

- Työpaikkakohtaisia tuloksia hyödynnetään yhteistyön ja toiminnan kehittämisessä. Kerätty palaute on heti TAKKin laadunhallinnan käytössä, ja siihen voidaan tarvittaessa reagoida nopeasti, kertoo TAKKin kehitysjohtaja Satu Neuvonen.

- Valtakunnallisten kysymysten lisäksi molemmissa kyselyissä TAKKin oma, avoin kysymys, jonka kautta työpaikkaohjaajat ja työpaikat voivat antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia meille ja jotka raportoituvat vain meille.

Kaksi kyselyä

Valtakunnallinen palautekysely lähetetään kaikille työpaikoille, joissa on ollut oppisopimus- tai koulutussopimusopiskelijoita. Vastaaminen vie aikaa noin 5 minuuttia.

Työpaikkaohjaajakysely

Työpaikkaohjaajan palautekysely lähetetään työpaikkaohjaajalle automaattisesti Opetushallituksesta opiskelijan työpaikkajakson päätyttyä. Kyselyn voi tarvittaessa välittää eteenpäin henkilölle, joka käytännössä on enemmän ohjannut opiskelijaa. Ensimmäiset kyselyt työpaikkaohjaajille lähetetään heinäkuussa 2021.

Työpaikkakysely

Oppisopimus- ja koulutussopimusopiskelijoiden työnantajilta kerätään palautetta kaksi kertaa vuodessa. Kyselyn lähettää oppilaitos. Ensimmäinen työpaikkakysely lähetetään tammikuussa 2022.

- Palaute on meille arvokasta ja toivomme, että työpaikoilla innostutaan vastaamaan aktiivisesti. Tavoite on yhteinen: kouluttaa osaavia ammattilaisia työpaikoille, Neuvonen kannustaa.


Lisätietoa työeämäpalautteesta Opetushallituksen eduuni-wikistä.

Lisätietoa Opetushallituksen tiedotteessa.