Uutiset

Valtakunnallinen oppisopimusviikko 7.–20.10.2019 - Tuhannen uuden oppisopimuksen raja lähestyy TAKKissa

Uutiset
Oppisopimusviikko ulottuu tänä vuonna poikkeuksellisesti kahdelle viikolle. Se on osa samaan aikaan vietettävää Euroopan ammattitaitoviikkoa (European Vocational Skills Week).

Oppisopimus on työelämälähtöinen koulutusmuoto, joka perustuu työsuhteeseen. Siihen pätevät normaalit työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet. Se sopii monenlaisiin koulutustarpeisiin ja tilanteisiin: oppisopimuksella voi opiskella ensimmäisen ammatin, vaihtaa alaa tai täydentää osaamista.

- Oppisopimus tarjoaa nykymuodossaan satoine tutkinnon osineen joustavan ratkaisun lähes kaikkiin koulutustarpeisiin, kertoo koulutustarkastaja Jani Nieminen.

Opiskelija voi suorittaa minkä tahansa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai täydentää osaamistaan osatutkinnoilla. Valittavana on 160 erilaista tutkintoa ja useita satoja osatutkintoja. Oppisopimuksella suoritettu tutkinto antaa saman jatko-opintokelpoisuuden kuin ammattikoulu tai lukio ja saman ammatillisen pätevyyden kuin perinteisesti suoritettu ammatillinen tutkinto.

Yritysten näkökulmasta oppisopimus on joustava väylä rekrytoida uusia osaajia tai kouluttaa olemassa olevaa henkilöstöä.Koulutus voi rekrytointitilanteessa käynnistyä aluksi vain muutaman kuukauden mittaisena, jolloin työnantaja ja opiskelija pystyvät arvioimaan yhteistyön jatkon mahdollisuudet. Vakituisessa työsuhteessa oleville oppisopimus sopii osaamisen päivittämiseen esimerkiksi työnkuvan muuttuessa, esimiestehtäviin siirryttäessä tai alakohtaisten ammattitaitovaatimusten muuttuessa. Oppisopimus on opiskelijalle taloudellisesti edullinen tapa opiskella, kun työnantaja maksaa oppisopimuksen ajalta palkkaa.

TAKKissa on solmittu tänä vuonna jo lähes 1000 uutta oppisopimusta.
- Suosituimmat ja kasvussa olevat tutkinnot noudattelevat työmarkkinatilannetta. Johtamisen tutkinnoille on aina kysyntää. Lähihoitajakoulutukset ovat merkittävässä nousussa, kun työpaikoilla ennakoidaan mm. hoitajamitoitusta. Puhtausala rekrytoi koko ajan, ja osa-tutkinnot kiinnostavat alasta riippumatta.

Suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla, jossa opiskelijan tukena on työpaikkaohjaaja. Osaamista täydennetään opiskelupäivillä oppilaitoksessa. Alaikäraja koulutuksessa on 15 vuotta, yläikärajaa ei ole.

Myös yrittäjälle voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimus sopii yrittäjän oman osaamisen päivittämiseen ja laajentamiseen sekä yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Yrittäjä voi kehittää oppisopimuksella yrittäjäosaamistaan tai koulutus voi liittyä yrityksen toimialaan tai tuotekehitykseen.


Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta