Uutiset

Vertaistukea tarvitaan myös työelämässä

Uutiset -
Torstaina 14.6. järjestettiin Iällä ei ole väliä -hankkeen TAKKin osuuden päätösseminaari. Kuulolle ja keskustelemaan oli saapunut viitisenkymmentä lähinnä sosiaali- ja terveysalan työntekijää ja esimiestä. Seminaari kytkeytyi laajempaa työhyvinvointiteemaan, jonka merkitys tiedostetaan tämän päivän työelämässä vahvasti. Asian totesi myös rehtori Teppo Tapani avaussanoissaan.

Aiheesta jatkoi työhyvinvoinnin johtamisen dosentti Marja-Liisa Manka. Hän oli rakentanut esityksensä Indonesian matkakuvien ympärille. Mieleenpainuvaan ja omaleimaiseen tapaansa Manka yhdisteli arkisia lomailuhavaintojaan tiukan tieteellisiin näkemyksiin. Lopputuloksena syntyi lämmin ja samalla asiallinen puheenvuoro myötätunnon ja positiivisuuden tärkeydestä työelämässä. Ihminen valitsee itse näkökulmansa ja todellisuutta koskevan tulkintatapansa. Esimerkkinä tästä vaikkapa vaatimatonta ja pienipalkkaista virkaansa suurella omistautumisella ja ammattiylpeydellä hoitava iäkäs indonesialainen turistiopas.

TAKKin hankeosiossa toteutetusta kokemustoimijakoulutuksesta kertoivat kouluttajat Petri Karoskoski ja Leila Partanen-Salosto. Työpaikoille suunnatun vertaistuen ja muunkin kokemustoiminnan hyödyt ja toteuttamisen reunaehdot tuotiin esiin hankkeesta saatujen kokemusten pohjalta. Esityksen yhteydessä haastateltiin koulutuksen käyneitä työntekijöitä sekä Tampereen kaupungin työkykykoordinaattoria. Toiminnan tarpeellisuudesta saatiin vakuuttavaa kokemustietoa.

Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa SAMK:sta esitteli SAMK:n hankkeessa kehitettyjä ideoita ja välineitä erityisesti esimiesten työssäjaksamisen tueksi. Esimies on lakisääteisesti vastuussa työtekijöidensä työhyvinvoinnista, mutta usein esimiehen oma jaksaminen jää hänen itsensä varaan. Kaarina esitteli mm. Kymppikortit, joiden avulla vertaisryhmissä voidaan nostaa esiin keskustelun aiheita. Onnistunut iltapäivä tärkeästä aiheesta.

Projektipäällikkö Leila Partanen-Salosto ja kouluttaja Petri Karoskoski esittelivät kokemustoimijakoulutuksen tulokset.

Projektipäällikkö Leila Partanen-Salosto ja kouluttaja Petri Karoskoski esittelivät kokemustoimijakoulutuksen tuloksia.

Rehtori Teppo Tapani avasi Iällä ei ole väliä -hankkeen päätösseminaarin..

Rehtori Teppo Tapani avasi Iällä ei ole väliä -hankkeen päätösseminaarin.

Työhyvinvoinnin johtamisen dosentti Marja-Liisa Manka oli rakentanut esityksensä Indonesian matkakuvien ympärille.

Työhyvinvoinnin johtamisen dosentti Marja-Liisa Manka oli rakentanut esityksensä Indonesian matkakuvien ympärille.