Asiakaspalvelukoulutuksessa laadukkaan palvelun perusasiat viilataan kuntoon.

Asiakaspalvelukoulutus

Laadukkaan asiakaspalvelun perusasiat ovat kaikilla aloilla samat. TAKKin asiakaspalvelukoulutuksissa viilataan asiakaspalvelu ja asiakaskokemus kuntoon.

Asiakaspalvelukoulutus

Kehitä omaa ja työpaikkasi palveluosaamista

Palveluosaajapassi

Asiakaspalvelukoulutuksessa laadukkaan palvelun perusasiat viilataan kuntoon. Asiakaspalvelukoulutukseen kuuluu keskeisenä työn ohessa suoritettava kehittämistehtävä. Tehtävässä asiakaspalveluajattelu konkretisoidaan ja viedään osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa.

Koulutuksesta saatava Palveluosaajapassi on asiakkaalle merkki siitä, että yritys panostaa palveluun, ammattilaiselle todistus palveluosaamisesta ja yritykselle se toimii laatumittarina. Palveluosaajakoulutuksia järjestetään räätälöidysti yritysten tarpeisiin.

Ota yhteyttä, mietitään juuri sinun yrityksellesi sopiva palveluosaajavalmennus!

Asiakaskokemus ja myyntiosaaminen

Asiakaskokemuksen kehittämisen valmennus rakennetaan aina yrityksen tai muun organisaation tarpeeseen. Valmennuksessa perehdytään asiakaspolkuun asiakkaan näkökulmasta ja opitaan tunnistamaan kohtaamispisteet ja katvealueet.

Valmennuksen kautta tulevat todeksi henkilöstön osallistaminen, yrityksen strategian vieminen käytännön tasolle ja työn imun vahvistaminen. Osallistujat toteuttavat valmennuksen aikana liiketoiminnan ja strategian tavoitteisiin perustuvan kehittämistehtävän, joka vie eteenpäin yrityksen tai prganisaation asiakaskokemusta.

Ota yhteyttä, mietitään juuri sinun yrityksellesi sopiva palveluosaajavalmennus!

Aimonen Kati
koulutuspäällikkö
Puh. +358 44 7906 379
kati.aimonen@takk.fi

Lähetä viesti
Hyvönen Rosa
koulutuspäällikkö
Puh. +358 44 7906 428
rosa.hyvonen@takk.fi

Lähetä viesti
Järvilahti Eija
koulutuspäällikkö
Puh. +358 44 7906 305
eija.jarvilahti@takk.fi

Lähetä viesti