Teija löysi asioimistulkin koulutuksessa unelmiensa ammatin

Asioimistulkin ammattitutkinto oli Teija Pihlajaniemelle vastaus moneen toiveeseen. 15 vuotta sitten Meksikosta takaisin Suomeen muuttanut nainen oli tehnyt pitkään ”raakaa bisnestyötä” ja väsynyt siihen. Hän halusi löytää työn, jossa olisi ihmisläheisyyttä ja yhteiskunnallisuutta.

Kuuden ällän ylioppilas, joka oli lähtenyt suoraan lukiosta bisneksen tekoon, halusi myös viimein saada itselleen ammatin.

Asioimistulkin ammattitutkinnon opiskelu kolahti Teijaan heti ja hän huomasi oitis löytäneensä unelmiensa ammatin. Kielet ovat olleet Teijalle aina rakkaita ja lisäksi erilaiset kulttuurit, vähemmistöt ja ihmisten elämänpolut kiinnostavat häntä.

Tärkeimpänä työvälineenään Teijalla oli koulutuksen alkaessa rakkaus ja intohimo espanjan kieleen. Teija oli aikanaan asunut Meksikossa kahdeksan vuotta ja espanjan kieli oli hänellä hallussa. Se oli edellytys opintoihin, sillä koulutuksessa ei opiskella kieltä vaan tulkin ammattia.

Verkostot hyötykäyttöön

Asioimistulkin ammatti oli Teijalle täysin uusi löytö ja sen kautta avautui hänelle uusi, kiinnostava maailma.

- En ollut aiemmin edes kunnolla ymmärtänyt, miten paljon Suomessa on ulkomaalaistaustaisia ihmisiä ja miten paljon eri tahoja ja palvelutarjoajia asian ympärille kietoutuu.

Verkostojen luominen ja hyödyntäminen on ollut yksi Teijan opintouran tärkeitä saavutuksia. Hän on vieraillut lukuisissa maahanmuuttajille palvelujaan tarjoavissa järjestöissä ja virastoissa, mm. vastaanottokeskuksessa Ruovedellä ja perheryhmäkodissa Härmälässä.

Työssäoppimisjaksoaan hän suorittaa parhaillaan Tampereen kaupungin Alma-hankkeessa, maahanmuuttajien omakielisessä neuvontapalvelussa.

Vierailuista ja työkokemuksista kertyneet kokemuksensa Teija on kirjannut TAKKin sähköiseen oppimisympäristöön Elggiin, joka saa opiskelijalta vuolaat kiitokset. Oppimisympäristö on mahdollistanut opiskelijoiden tiedonvaihdon koko opiskelun ajan.

Yllätyksellistä oppimista

Yhteiskunnan eri osiin perehtyminen on tärkeä osa asioimistulkin koulutusta - täytyyhän tulkin pystyä toimimaan viestinviejänä missä tahansa tilanteessa: lääkärissä, ulosottovirastossa tai vaikkapa käräjillä huoltajuuskiistaa puimassa. Mikään yhteiskunnan osa-alue ei saa olla vieras ja myös vaikeille asioille on löydettävä oikeat termit.

Myös tulkin etiikka on tärkeä aihepiiri, jota käydään koulutuksessa läpi usealta eri kantilta.

- Ammattitulkki ei koskaan asioi asiakkaansa puolesta eikä neuvo, miten asia hoituisi parhaiten. Hän ainoastaan välittää viestiä, Teija painottaa.

Asioimistulkkien ammattitutkinnon on voinut suorittaa TAKKissa vuodesta 2004 ja opiskelijaryhmät ovat lähes poikkeuksetta olleet täynnä kokeneita ja valveutuneita opiskelijoita, kouluttaja Tuija Hilden kehuu. Oppimistulokset ovat olleet hyviä ja opiskelijat ovat työllistyneet ongelmitta.

- Opiskelijat ovat vaihtaneet aktiivisesti kokemuksiaan Elggissä. Avoin ja vapaa oppimisympäristö mahdollista niin sanotun yllätyksellisen oppimisen: välillä vastaan voi tulla sellaistakin tietoa, mitä ei osannut lähteä edes hakemaan, Hilden kuvaa.


Elgg on sähköinen oppimisympäristö

Elgg on TAKKin oma sähköinen oppimisympäristö, jossa oppimisen tukena voi käyttää erilaisia sosiaalisen median työkaluja kuten blogeja, wikejä ja pikaviestejä.

Asioimistulkin ammattitutkinnon opiskelijat ovat keränneet Elggin wikisivuille mm. oppimistehtävänsä ja kerryttäneet sanastoja sekä tietoa asioimistulkin tarvitsemista erilaisista aihepiireistä. Tiedosta syntyy jokaiselle oma henkilökohtainen oppimisympäristö, niin sanottu PLE (personal learning environment).

Opiskelijat ovat Elggissä myös pitäneet oppimispäiväkirjaa omassa blogissaan, jakaneet hyödyllisiä linkkejä kirjanmerkkien avulla sekä keskustelleet aktiivisesti eri aiheista keskustelupalstoilla.


Lue lisää asioimis- ja oikeustulkkauksesta