Kilpailu kannustaa osaamisen kehittämiseen 

Rengasliikkeenä tunnettu Vianor on viime vuosina panostanut voimakkaasti autonasennustoiminnan käynnistämiseen.  Osana tätä panostusta käynnistettiin kolme vuotta sitten Pit Crew Challenge -kilpailut, joissa ketjun liikkeet eri puolilta Suomea kisaavat mestaruudesta. 

Kilpailun yhteydessä tehdään osaamistarvekartoitus, jonka perusteella osa henkilöstöstä valitaan koulutukseen. Koulutuksessa päästään Yhdysvaltoihin asti tutustumaan alan viimeisimpiin uutuuksiin ja samalla seuraamaan myös NASCAR-kilpailua. Mallia kilpailuun onkin haettu juuri NASCAR:sta. Myös kilpailun nimi, Pit Crew Challenge, juontaa juurensa sinne. 

Uutta osaamista 

Kolmatta kertaa kisattava kilpailu on joka kerta järjestetty TAKKissa. Vianor ja TAKK tekevät tiivistä koulutusyhteistyötä autonasentajien kouluttamisessa ja oli luontevaa toteuttaa kilpailu tutun yhteistyökumppanin kanssa. 

Autohuoltotoiminnan käynnistäminen on edellyttänyt Vianorin henkilöstöltä uutta osaamista, ja sitä on haettu mm. koulutusten kautta. Suurimmalla osalla asentajista on taustallaan perustutkinto autoalalle, mutta osaamisen päivitystä on haettu lyhyillä täsmäkoulutuksilla. 

- Vianorin asentajia on koulutettu erityisesti huoltotöihin ja vianhakuun sekä sähköpätevyyksiin liittyen, kertoo TAKKin autoalan koulutuspäällikkö Ari Halmela

- Teimme Vianorin asentajille osaamiskartoitukset korjaamotoimintaan siirtymisvaiheessa ja koulutusyhteistyö käynnistyi niiden pohjalta. Koulutuksia on järjestetty sekä henkilöautoasentajille että raskaan kaluston rengasasentajille. 

Turvallisuus ennen kaikkea

- Pit Crew Challenge -kilpailun tavoitteena on nostaa työntekijöiden ammattiylpeyttä ja tuoda asentajat keskiöön, valottaa taustaa Vianorin markkinointipäällikkö Roope Tähkä

Voittajat ratkotaan käytännön tehtävärasteilla ja teoriakokeilla. Arviointimittareina ovat autohuollolliset kriteerit, mm. työskentelymetodit ja etenemisen loogisuus. Erityistä huomiota työskentelyssä kiinnitetään työturvallisuuteen. 

- Jos työturvallisuus rastilla vaarantuu, joukkueen kilpailu keskeytetään heti. Kertaakaan ei kilpailua ole jouduttu keskeyttämään, toteaa Vianor-ketjun autohuollon päällikkö Sami Virtanen tyytyväisenä. 

Rastien myötä käydään läpi suuri osa korjaamotoiminnan osa-alueista. Käytännön rasteilla teemoina ovat mm. katsastustarkastus, jarrupalojen vaihto, nykyaikaisen auton ilmastointijärjestelmän vianhaku ja sähköinen vianhaku sekä rengasmyynti. Sekä teoria- että käytännön rastit on aikapaineistettu eli osaamisen lisäksi koetukselle joutuu stressinsietokyky. 

Voitto tavoitteena 

Kilpailut käydään kolmehenkisin joukkuein. Tänä vuonna finaalissa oli mukana yhdeksän joukkuetta Helsinki-Rovaniemi -akselilta. Finaalijoukkueet valikoituvat vuoden aikana käydyn esikarsinnan perusteella, jossa ovat mukana kaikki 70 Vianor-liikettä ympäri Suomen. Esikarsinnan kriteereinä käytetään mm. erilaisia laatumittareita. Pisteet julkaistaan kuukausittain - näin nostatetaan sopivaa kilpailuhenkeä. 

- Kaikki joukkueet, jotka finaaliin asti ovat päässeet, saavat olla ylpeitä itsestään, muistuttaa Virtanen. 

Vianor on kansainvälinen ketju, jolla oli vuoden 2015 lopussa 1475 toimipistettä 26 eri maassa, mm. Yhdysvalloissa, jonne henkilöstön koulutusmatka suuntautuu. Matkan aikana tutustutaan ketjun ja yhteistyökumppaneiden liikkeisiin Yhdysvalloissa.

Tärkeänä oppimistavoitteena on perehtyminen amerikkalaiseen asiakaspalvelukulttuuriin. Suomessa ollaan Tähkän mukaan menossa asiakaspalvelun suhteen samaan suuntaan. 

- Autoala menee kaiken kaikkiaan kovaa vauhtia eteenpäin ja on tärkeää pysyä jatkuvasti ajan hermolla. Kilpailu luotiin lisäporkkanaksi – sen avulla halutaan kannustaa jatkuvaan oman osaamisen ja työn kehittämiseen, Virtanen summaa. 


Tutustu autoalaan