Kokemustoimijakoulutus

Kokemustoimijakoulutus on suunnattu työssä oleville henkilöille, joilla on kokemusta työssäjaksamiseen vaikuttaneesta sairaudesta tai elämänkriisistä ja siitä selviytymisestä. Kokemustaustaa voi olla yhtä hyvin mielenterveyden kuin somaattisten sairauksien alueelta, tai muista työssäjaksamiseen vaikuttaneista asioista (esim. läheisen sairastuminen).

Koulutus tarjoaa tietoa ja tukea omien kokemusten ymmärtämiseen ja uusia näkökulmia niiden tarkasteluun. Samalla osallistuja saa valmiuksia kohdata ja tukea muita, jotka ovat kohdanneet samankaltaisia ongelmia. Omat kokemukset käännetään vahvuudeksi ja voimavaraksi.

Kokemustoimijakoulutusten tavoitteena on, että esimerkiksi sairauden jälkeiseen työhön paluuseen tai kriiseistä selviytymiseen olisi työpaikoilla saatavilla tarvittaessa kokemustoimijan tarjoamaa vertaistukea. Työpaikan näkökulmasta tavoitteena on tukea työuria ja työssäjaksamista.

Koulutuksen toteutus

Koulutus koostuu seitsemästä koulutusiltapäivästä, joissa käsitellään ihmisen työssäjaksamiseen ja hyvinvointiin vaikuttavia asioita tietopuolisten luentojen ja keskustelujen avulla. Tärkeässä osassa ovat osallistujien omat kokemukset, joita voi halutessaan käsitellä ryhmässä tai henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa.

Kohderyhmä ja hakeutuminen

Koulutus on suunnattu pk-sektorin ja julkisen sektorin organisaatioiden työntekijöille, joilla on kiinnostusta käydä läpi omaan työhyvinvointiin vaikuttaneita kokemuksia ja joilla voisi olla halukkuutta vertaistukihenkilönä toimimiseen. Koulutukseen osallistuminen ei  velvoita erityisiin tehtäviin työpaikalla, vaan osallistujat voivat koulutuksen aikana miettiä itselle sopivaa tapaa hyödyntää kokemuksiaan ja koulutuksen antia.

Koulutuksia toteutaan Tampereella ja Porissa. Koulutukset voidaan räätälöidä vastaamaan osallistuvien organisaatioiden tarpeisiin.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että työnantaja antaa siihen suostumuksensa ja tukensa. Lisätietoja ja hakeutumisohjeet saa projektipäällikkö Leila Partanen-Salostolta (yhteystiedot alla).

Taustaa

Kokemustoimijakoulutuksessa hyödynnetään soveltuvin osin kokemusasiantuntijatoiminnan ideoita ja käytäntöjä. Kouluttaja Petri Karoskoski on ollut kehittämässä kokemusasiantuntijakoulutusta jo 2000-luvun alkupuolella. Yhteistyö koulutettavien kanssa osoitti koulutuksen voimaannuttavat vaikutukset: Kokemusasiantuntijakoulutuksessa vaikeat elämänkokemukset työstetään asiantuntemukseksi ja taakasta tulee voimavara. Kokemustoimijakoulutuksessa sovelletaan samaa ideaa työssä olevien työkyvyn vahvistamiseksi ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi työpaikoilla.


Kokemustoimijakoulutus on osa Iällä ei ole väliä -hanketta, joka saa ESR-rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisätietoja hankesivustolta www.tyoika.fi/

Lisätietoja hankkeesta TAKKin sivuilla

Tutustu kokemustoimijakoulutukseen osallistuneen kokemuksiin

Lue lisää sosiaali- ja terveysalasta

Lisätietoa 
Projektipäällikkö, kouluttaja Leila Partanen-Salosto, puh. 044 7906 329
Kouluttaja Petri Karoskoski, puh. 044 7906 404
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi