Tuotteiden myynnistä palveluiden tarjoamiseen – TT Gaskets luottaa palvelumuotoiluun älytiivisteiden myynnissä

Kun tuotteiden myynnistä haluttiin siirtyä palveluiden myyntiin, älytuoteasiantuntija Jaakko Niukkala haki oppia TAKKin palvelumuotoilukoulutuksesta. Koulutuksen opit eivät jääneet vain yhteen projektiin, nyt palvelumuotoilun työkalut ovat osa TT Gasketsin arkea.
 

Tampereen Tiivisteteollisuus Oy eli TT Gaskets on kolmannen polven perheyritys, joka valmistaa tiivisteitä Tampereen Jankassa. Vientiä on noin 50 maahan ja henkilöstöä noin sata.

- Isoisäni perusti yrityksen keskelle toista maailmansotaa ratkomaan monia haasteita, joita puolustusvoimilla oli asejärjestelmien tiivistysratkaisuissa. Innovatiivisena PK-yrityksenä annoimme oman panoksemme sodan keskellä. Se loi meille pohjan koneenrakennuksen erikoistiivisteosaajaksi, jota lähdettiin sodan jälkeen kasvattamaan, kehittämään ja kansainvälistämään, taustoittaa TT Gasketsin toimitusjohtaja Aleksi Arpiainen.

Arpiainen kertoo, että TT Gaskets pyrkii olemaan alansa edelläkävijä niin tuoteratkaisuissa kuin palveluissa. Hänen mielestään on tärkeää, että yritys uudistuu, tarjoaa pitkiä työuria, mutta mahdollisuuksia myös uusille ihmisille.

- Kehittäminen ja osaamisen monipuolinen mahdollistaminen on todella tärkeää, jotta yhtiö voi siirtyä sukupolvelta toiselle, uusiutua ja olla relevantti asiakkaille ja työntekijöille.

Kehittymistä ja uudistumista lähdettiin hakemaan myös TAKKin palvelumuotoilukoulutuksesta, jonka TT Gasketsin älytuoteasiantuntija ja sähkötekniikan diplomi-insinööri Jaakko Niukkala suoritti.

- TAKK valikoitui, koska koulutuksia löytyy laaja-alaisesti erilaisista asioista. Aina on löytynyt, ja ollut mistä valita, kertoo Arpiainen. 

- TAKK oli meille luonnollinen yhteistyövalinta, koska olemme tehneet TAKKin kanssa jo pidempään yhteistyötä. Lisäksi kampukselle oli helppo lähteä, koska TAKK sijaitsee lähellä meitä, lisää Niukkala.

Palvelumuotoilukoulutus lisäsi ymmärrystä, miksi asioita tehdään

Niukkalan työnkuva on laaja ja monipuolinen. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat mm. tuote- ja palvelukehitys, jossa hän tukee TT Gasketsin perinteistä tuotekehitystä eli tiivistesuunnittelua. Lisäksi Niukkala tukee testaamista, dokumentointia ja raportointia etenkin englanniksi. Hän työskentelee myynnin teknisenä tukena ja tämän lisäksi toimii pidemmälle tulevaisuuteen tähtäävässä tuote- ja palvelukehityksessä. 

- Koulutus oli mielenkiintoinen oman tehtäväni kannalta. Meillä on ajatus palvelullistaa liiketoimintaamme eli siirtyä entistä enemmän yksittäisten tuotteiden myynnistä palveluiden tarjoamiseen. Halusimme saada lisää osaamista nimenomaan palveluiden muotoiluun.

Palvelumuotoilukoulutuksessa työstetään omaa projektia palvelumuotoilun keinoin. Niukkalan projekti oli älytiivistehanke eli Smart Gasket.

- Meillä on tavoitteena, että tuotteissamme on jatkossa älyä eli ne kertoisivat itsestään, asennuksen onnistumisesta ja siitä, kuinka kauan niillä on elinkaarta jäljellä käyttökohteissa. Lähdimme miettimään, minkälaista palvelua tämän tuotteen ympärille kannattaisi rakentaa, eli miten palvelutuotetta myydään perinteisten tiivisteiden sijaan.

Koulutus auttoi projektin eteenpäin viemisessä, mutta myös vahvisti ymmärrystä tuotekehitystyöstä. 

- Koulutus tarjosi vahvistusta omiin ajatuksiin siitä, miten tällaisia palveluprojekteja kannattaa viedä eteenpäin. Koulutuksen myötä kirkastui myös ymmärrys taustaan: miksi asioita tehdään niin kuin tehdään. 

Niukkala kertoo, että koulutuksen opeista oli hyötyä muissakin projekteissa. 

- Teemme myös prosessiteollisuuden huoltoihin tarkoitettuja palveluita eli ns. konttipalveluita, joihin toteutimme vastaavan palvelumuotoilukokonaisuuden kaupallisen toimijan kanssa. Oli hyvä nähdä samoja elementtejä käytännössä, kuten palvelupolkuja, joita tein Smart Gasketiin liittyen.

Koulutuksen ansiosta Niukkala on jalkauttanut palvelumuotoilua laajemmin TT Gasketsille. 

- Olen parhaani mukaan jalkauttanut palvelumuotoilun työkaluja työpaikalle, kun sopivia tilaisuuksia on tullut. Koulutuksen aineistot ovat edelleen tallella, joten niitä pystyy ottamaan käyttöön aina, kun tarvetta tulee.

Tilaa uutiskirje!

Valitse kiinnostavat aiheet ja tilaa!