Finnboat laatusertifikaatti

Koulutusohjelma laadun ja kannattavuuden kehittämiseen

Finnboat ry tarjoaa jäsenilleen mahdollisuutta osallistua toiminnan ja kannattavuuden kehittämiseen suunniteltuun koulutusohjelmaan. Yrityksellä on osallistumisen päätteeksi mahdollisuus anoa Finnboatin laatusertifikaattia. Laatukartta perustuu rakenteeltaan tunnettuihin laatujärjestelmiin (ISO 9001), mutta sen sisältö on räätälöity palvelemaan käytännönläheisesti pieniä yrityksiä. Laatusertifikaatti on myönnetty aiemmin yli kymmenelle Finnboat ry:n jäsenyritykselle.

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Ohjelma käsittää kokonaisvaltaisen toiminnan kehittämisen ja sen tavoitteena on parantaa yrityksen kannattavuutta, kilpailukykyä sekä johdonmukaista johtamista. Kehittämistyössä on mukana yrityksen koko henkilöstö.

Koulutusohjelma käsittää kaikki yrityksen toiminnot, kuten esimerkiksi

  • Strategisen johtamisen
  • Operatiivisen johtamisen
  • Asiakkuuksien hallinnan ja markkinoinnin
  • Talouden hallinnan
  • Henkilöstön osaamisen
  • Prosessien johtamisen
  • Ympäristö ja työturvallisuuden kehittämisen

Koulutusohjelman toteutus

Ohjelmaan otetaan mukaan 8-10 yritystä kerrallaan. TAKK arvioi jokaisen osallistujan kanssa syvällisesti yritysten toimintojen nykytilannetta, jonka kautta syntyy lista yksilöllisistä kehittämiskohteista. Tämän jälkeen yritys lähtee kehittämään toimintaansa yhdessä henkilöstön kanssa ja lopuksi toiminta auditoidaan. Laatusertifikaatti voidaan myöntää yritykselle, jonka on todettu yltävän vaadittuun toiminnan tasoon. Koko prosessi kestää noin vuoden.

Ohjelmaan sisältyy yhteisiä ja yrityskohtaisia koulutuksia ja sparraustilaisuuksia yritysjohdolle sekä eri henkilöstöryhmille noin 1 kerta/kk. Osa tilaisuuksista toteutetaan etäyhteyksin ja osa yrityskäynneillä.

Osallistumismaksu/yritys 1 500 euroa.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset

 


 

Veneala, Finnboat Akatemia

TAKK tarjoaa venealan yrittäjille ja henkilöstölle laajan koulutusvalikoiman.

Tarjolla on useita käytännönläheisiä tutkinto- ja täydennyskoulutuksia sekä tehokkaita lyhytkursseja. Suunnittelemme ja toteutamme koulutuksia myös yrityskohtaisesti. Laajoihin koulutuskokonaisuuksiin voi saada ulkopuolista rahoitusta.

Ota yhteyttä!