Opinnot esimerkiksi kuorma-auton kuljettajaksi aikovalle

Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisalan suorittanut autonkuljettaja on tavaraliikenteen ammattilainen. Hän työskentelee esimerkiksi kuorma-autonkuljettajana. Kuorma-auton lisäksi työvälineenä voi olla henkilö- tai pakettiauto tai työkone. Työtehtävät vaihtelevat esimerkiksi jakelu-, keräily- ja maansiirtokuljetuksista tavaraliikenteeseen lastauksineen. Ajoneuvon huolto ja pienet korjaukset kuuluvat usein toimenkuvaan.

Autonkuljettaja hallitsee ajoneuvonsa lastaamisen ja kuljettamisen kaikissa olosuhteissa säännösten mukaisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Hän tuntee ajoneuvon lisäksi myös kuormankäsittelylaitteet. Teknisten tietojen ja taitojen lisäksi asiakaspalveluosaaminen on tärkeä osa kuljettajan ammattitaitoa.

Autonkuljettajat työskentelevät useimmiten kuljetusliikkeiden, kaupan, teollisuuden, rakennusalan, kuntien tai valtion palveluksessa. Tittelinä kuorma-autonkuljettaja on yleisin.

Opintojen osana suoritetaan C-luokan ajokortti eli niin sanottu ”kuorma-autokortti”, ellei opiskelijalla sellaista ennestään ole.

Hyvät autonkuljettajat ovat täsmällisiä ja luotettavia

Autonkuljettajiksi soveltuvat oma-aloitteiset, täsmälliset ja luotettavat henkilöt. Heille tyypillisiä piirteitä ovat joustavuus vaihtelevissa tilanteissa, halu oppia jatkuvasti uutta sekä työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa.

Opiskelijaksi tulevalla on oltava vähintään B-luokan ajokortti.

Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja: koulutuksen toteutus ja sisältö

Teoriaopintojen lisäksi opiskeluun kuuluu ajokoulutusta sekä päivä- että ilta-aikaan. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työnantajan työaikoja.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
  • Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta (autonkuljettaja)
  • Kuorma-autokuljetukset

Valinnaisia tutkinnon osia suoritetaan vähintään 2

  • Yritystoiminnan suunnittelu
  • Työkoneiden käyttö ja huolto
  • Ulkomaanliikenteen kuljetukset
  • Elintarvikekuljetukset
  • Massatavarakuljetukset
  • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
  • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Ei alkavia koulutuksia.