Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja on sopiva tutkinto alalle tulevalle ammattilaiselle. Perustutkinto tarjoaa linja-autonkuljettajalle alalla tarvittavat perustiedot ja -taidot: Hän hallitsee linja-autonkuljettamisen ja siihen liittyvät asiakaspalvelun sekä rahdin ja matkatavaran kuljettamisen. Kuljettaja tuntee myös ajoneuvotekniikkaa riittävästi, jotta hän pystyy tunnistamaan ajoneuvon ja sen laitteiden tyypillisimmät toimintahäiriöt ja arvioimaan linja-auton tarvitsemat huoltotoimenpiteet.

Logistiikan perustutkinnon suorittaneiden linja-autonkuljettajien yleisimmät työpaikat ovat kuljetusalan yrityksissä henkilöliikenteen parissa.

Linja-autonkuljettajan perustutkinnon opiskeluun kuuluu D-luokan ajokortin ja henkilöliikenteen ammattipätevyyden suorittaminen.

Linja-autonkuljettajan perustutkinto vähintään 21-vuotiaalle

Linja-autonkuljettajan perustutkinnon opiskelijan on täytettävä seuraavat vaatimukset

 • vähintään 21 vuoden ikä
 • vähintään B-luokan ajokortti, (syventävä vaihe tai riskientunnistamiskoulutus suoritettu)
 • ajokorttiasetuksen mukainen terveys: D-kortissa on esimerkiksi varsinkin näkö- ja kuuloaisteille

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja koulutuksen sisältö

Logistiikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia on 90 osaamispistettä ja valinnaisia 55 osaamispistettä.

Ammatilliset tutkinnon osat, 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Linja-auton tavarankuljetusten hallinta, 40 osp
 • Linja-autonkuljetukset, 40 osp

Lisäksi valitaan 1 tutkinnon osa seuraavista, 15 osp

 • Kaukoliikenteenkuljettajan tehtävät, 15 osp
 • Palveluliikenteenkuljettajan tehtävät, 15 osp
 • Tilausajoliikenteenkuljettajan tehtävät, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 40 osp

 • Työkoneiden käyttö ja huolto, 15 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus, 15 osp
 • Ulkomaanliikenteen kuljetukset, 15 osp
 • Taksikuljetukset, 15 osp
 • Terminaalitoiminnot ja lastaus, 15 osp
 • Kaukoliikenteenkuljettajan tehtävät, 15 osp
 • Palveluliikenteenkuljettajan tehtävät, 15 osp
 • Tilausajoliikenteenkuljettajan tehtävät, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5-15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 5 - 15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 1 - 25 osp

Yhteiset tutkinnon osat (YTOt), 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Lisäksi YTO-opintoihin kuuluu 9 osp valinnaisia osaamistavoitteita, jotka sovitaan kunkin opiskelijan oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaisesti

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Ei alkavia koulutuksia.