Media-alan ammattitutkinnossa tutustutaan media-alan toimintaympäristöön ja otetaan haltuun media-alan tuotantoprosessit ja erityispiirteet. Media-alan ammattitutkinto antaa hyvät valmiudet audiovisuaalisen viestintäalan työtehtäviin. Tutkinnon suorittanut voi toimia esimerkiksi kuntien, seurakuntien, yritysten ja muiden yhteisöjen palveluksessa markkinoinnissa ja viestinnässä tai itsenäisenä yrittäjänä.

TAKKissa opiskellaan media-alan ammattitutkinnon audiovisuaalisen viestinnän osaamisala. Suurin osa opiskelijoista erikoistuu joko verkkoviestintään tai julkaisugrafiikkaan.

Koulutus toteutetaan nk. hybridikoulutuksena eli lähiopetuspäiville on mahdollista osallistua etänä Teamsin välityksellä.

Media-alan ammattitutkinnon sisältö

Koulutus tarjoaa monipuolisen perehdytyksen media-alan työkaluihin ja menetelmiin. Sisältö on suunniteltu vastaamaan työelämän tarpeita ja siinä käytetään viimeisimpiä av-alan ohjelmistoja (mm. Adobe Creative Cloud). Verkkosivujen julkaisemisessa käytämme myös julkaisujärjestelmiä, joiden avulla voidaan julkaista sivustoja ilman html-koodin tuntemista.

Koulutukseen kuuluvat esimerkiksi seuraavat kokonaisuudet

 • Adobe Photoshop perusteet ja jatkokurssi
 • Adobe Illustrator perusteet ja jatkokurssi
 • Adobe Indesign perusteet ja jatkokurssi
 • HTML + CSS sekä Adobe Dreamweaver perusteet ja jatkokurssi
 • Wordpress-verkkojulkaisujärjestelmä
 • Videoeditointi Adobe Premiere Rush
 • Animaation tekeminen Adobe Animatella
 • Graafisen suunnittelun perusteet
 • Verkkosivujen ja käyttöliittymän suunnittelu
 • Digikuvauskoulu
 • Sosiaalinen media
 • Verkkokauppa
 • Projektityöskentely
 • Digitaalisen viestinnän perusteet, verkko-opiskeluna
 • ICT-sopimukset ja tekijänoikeudet lähi- tai verkko-opiskeluna

Media-alan ammattitutkinnon muodostuminen

Media-alan ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Kaikille yhteiset pakolliset tutkinnon osat

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen ja
 • Audiovisuaalisten tuotantoprosessien hallitseminen.

Valinnaiset tutkinnon osat

Valinnaisia tutkinnon osia suoritetaan kaksi. Yleensä opiskellaan joko molemmat julkaisugrafiikan osat tai molemmat verkkopalvelun osat.

 • Julkaisugrafiikan suunnittelu
 • Julkaisugrafiikan toteuttaminen
 • Verkkopalvelun suunnittelu
 • Verkkopalvelun toteuttaminen.

Lisäksi TAKKissa voi suorittaa seuraavia valinnaisia osia

 • Pelin visuaalinen suunnittelu
 • 2D-grafiikan toteuttaminen pelituotteelle
 • Pelianimaation toteuttaminen
 • Animaatio- ja tehostetuotanto
 • Myymälä-, mainos- ja messurakentaminen
 • Media-alan yrittäminen

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Ei alkavia koulutuksia.