Kuitukaapeleiden asentaminen mikrokanaviin paineilmalla puhaltamalla on nykyaikainen ja kustannustehokas tapa. Mikrokanava- ja kuitupuhalluksen koulutuskokonaisuudessa käydään läpi koko prosessi.

Mikrokanavatekniikkakoulutukset on suunnattu kaapeliasennuksia tekeville ammattilaisille ja yrityksille, esimerkiksi teleoperaattoreiden urakoitsijoille. Koulutusosiot valitaan työnkuvan mukaan - sama henkilö voi opiskella yhden tai useampia osia.

Lisätiedot koulutukseen hakemisesta ja ajankohdista: tekninen myyntipäällikkö Jori Renfors, puh. 040 5822 911, jori.renfors@hexatronic.com

Mikrokanavatekniikkaa suunnittelijoille

Verkon suunnittelijoille ja projektipäälliköille suunnatussa koulutuksessa perehdytään mikrokanavajärjestelmän ominaisuuksiin ja käyttökohteisiin, erilaisiin asennusmenetelmiin, putkien sekä kaapeleiden käsittelyyn, materiaalimäärien laskemiseen ja osaurakoiden aikataulukseen.

Sisältö

 • Järjestelmätakuun edellytykset
 • Mikrokanavajärjestelmä, MicroNet ja Ribbonnet kaapelointi: käsittely ja asentaminen
 • Suunnittelu.

Mikrokanavatekniikkaa urakoitsijoille

Urakoitsijoiden (maarakennus) osassa tutustutaan mikroputkien asentamiseen aina sopivan maa-aineksen valinnasta putkien asentamiseen ja työn dokumentointiin asti.

Sisältö

 • Vaatimukset mikroputkikaivannolle
 • Sopivan maa-aineksen valinta ja käyttö
 • Putkien asentaminen
 • Putkien jatkokset ja haaroittaminen (suunnitteludokumenttien mukaisesti)
 • Merkinnät ja dokumentointi.

Mikrokanavatekniikkaa asentajille

Asentajien osiossa opiskellaan mikroputkien haaroittamisen ja liitokset, mikro- ja nanokaapeleiden asentamisen putkiin puhallustekniikalla.

Sisältö

 • Järjestelmätakuun edellytykset
 • Mikrokanavajärjestelmä, MicroNet ja Ribbonnet kaapelointi
 • Mikrokanavien käsittely, haaroittaminen ja liitokset
 • Mikrokanavien käsittelyssä tarvittavat työkalut
 • Mikrokanavien / kanavanippujen asentaminen
 • Mikrokanavien valmistelu kaapelin puhaltamista varten
 • Kaapelin puhaltamiseen käytettävät työkalut
 • Kaapelin puhaltaminen
 • Kaapelien haaroittaminen ja päättäminen.

Alkavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.