Pelastuslain mukaan palonilmaisulaitteet on pidettävä toimintakunnossa ja tarkastettava asianmukaisesti. Paloilmoittimelle pitää nimetä hoitaja sekä huolehtia tehtävän hoidon kannalta tarpeellisesta koulutuksesta. Hoitaja vastaa kunnossapito-ohjelman mukaisesta laitteiston ylläpidosta. Pelastusviranomaisen suorittamassa palotarkastuksessa tarkistetaan, että laitteistolla on nimetty ja koulutettu hoitaja. Paloilmoittimen hoitajakoulutus antaa lain edellyttämän pätevyyden.

Koulutettu paloilmoittimen hoitaja tuntee yleisesti paloilmoittimen tekniikkaa ja osaa käyttää paloilmoitinkeskuksia. Hän tietää myös paloilmoittimen hoitajan vastuut ja ymmärtää, kuinka vältetään erheellisiä paloilmoituksia. Koulutettu paloilmoittimen hoitaja tietää, kuinka toimitaan paloilmoittimen huolto-, vika-, ennakko- tai paloilmoituksen sattuessa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille paloilmoittimien hoitajille. Koulutusta tarvitsevat esimerkiksi kiinteistönhoitajat, laitosmiehet ja teollisuuden kunnossapito, vartijat ja vahtimestarit sekä turvallisuusvastaavat ja -valvojat.

Paloilmoittimen hoitajakurssin sisältö

  • Paloilmoittimen hoitajan tehtävät
  • Paloilmoittimen tekniikkaa ja termit
  • Erheellisten paloilmoituksien ehkäisy
  • Huolto-, vika-, ennakko- ja paloilmoitus tilanteet
  • Harjoittelu paloilmoitinkeskuksilla

Paloilmoittimen hoitajan pätevyys on voimassa toistaiseksi. Koulutuksesta saa mukaan kortin, jolla voi todistaa suorittaneensa koulutuksen. Koulutuksesta ei ole mahdollista saada kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkintöjä.


Koulutus on Suomen Laatusertifiointi ry:n hyväksymä (Suomen Laatusertifiointi ry). Osallistuja voi halutessaan rekisteröidä pätevyytensä Suomen Laatusertifioinnin sähköiseen korttirekisteriin pätevyyden osoittamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet  ja tähän luvan antaneet lisätään oppilaitoksen toimesta korttirekisterikantaan (nimi ja sähköposti), minkä jälkeen osallistuja saa sähköpostiin tiedotteen käyttöoikeudesta.

Alkavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.