Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kotityöpalvelujen osaamisalasta valmistutaan kodinhuoltajaksi (PT). Kodinhuoltajan koulutus antaa valmiudet toimia kodinhuoltajana joko kodinomaisissa laitoksissa, erilaisissa hoitolaitoksissa, palvelukodeissa tai kotitalouksissa. Kodinhuoltajan työt voivat olla ruoka-, puhtaanapito-, tekstiilienhoito- tai hoivapalvelutehtäviä.

Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto koulutuksessa korostuvat asiakaslähtöinen palveluosaaminen sekä laaja-alainen käsitys kiinteistön elinkaareen vaikuttavista tekijöistä. Toimitilahuoltajan opintoihin voi valita osia oman ammatillisen kiinnostuksen ja työtehtävien mukaan myös kiinteistönhoitajan koulutuksesta.

Toimitilahuoltajien tyypillisiä työnantajia ovat kiinteistönhoito-, puhdistus- ja siivous- sekä toimitilapalveluita tarjoavat yritykset.

Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon sisältö

Kotityöpalvelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat

  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
  • Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
  • Kotisiivouspalvelujen tuottaminen.

Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 27, joita suoritetaan 70 osaamispisteen verran.

Katso valinnaiset tutkinnonosat ja lisätiedot puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinnon ePerusteista.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta Lisätiedot
Ei alkavia koulutuksia.