Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kotityöpalvelujen osaamisalasta valmistutaan kodinhuoltajaksi (PT). Kodinhuoltajan koulutus antaa valmiudet toimia kodinhuoltajana joko kodinomaisissa laitoksissa, erilaisissa hoitolaitoksissa, palvelukodeissa tai kotitalouksissa. Kodinhuoltajan työt voivat olla ruoka-, puhtaanapito-, tekstiilienhoito- tai hoivapalvelutehtäviä.

Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto koulutuksessa korostuvat asiakaslähtöinen palveluosaaminen sekä laaja-alainen käsitys kiinteistön elinkaareen vaikuttavista tekijöistä. Toimitilahuoltajan opintoihin voi valita osia oman ammatillisen kiinnostuksen ja työtehtävien mukaan myös kiinteistönhoitajan koulutuksesta.

Toimitilahuoltajien tyypillisiä työnantajia ovat kiinteistönhoito-, puhdistus- ja siivous- sekä toimitilapalveluita tarjoavat yritykset.

Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon sisältö

Kotityöpalvelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat

  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
  • Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
  • Kotisiivouspalvelujen tuottaminen.

Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 27, joita suoritetaan 70 osaamispisteen verran.

Katso valinnaiset tutkinnonosat ja lisätiedot puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinnon ePerusteista.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto/Kotityöpalvelujen osaamisala Puhdistus- ja kotityöpalvelut Työvoimakoulutus;Tutkintoon valmistava 21.09.2020—15.09.2021

Koulutus järjestetään KOTITYÖPALVELUIDEN työtehtäviin suuntautuen. Tällä mallilla on mahdollista lisätä henkilön osaamista myös työpaikan tarpeet huomioiden. Koulutuksen päätteeksi henkilöt voivat toimia joko yrittäjinä tai toisen palveluksessa. Monipuolisten tutkinnon valinnaisten osien myötä koulutus tarjoaa monipuoliset työllistymisympäristöt.

Kodinhuoltajan työ on asiakaspalvelutyötä, ja vaatii riittävää suomen kielen taitoa. Lisäksi työssä tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa. Koulutuksen ensisijainen tavoite on työllistyminen.

Tavoite

Koulutus on puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintokoulutusta kotityöpalvelun osaamisalalla tai sen osatutkintoon tai osatutkintoihin johtavaa koulutusta. Vaihtoehtoisesti koulutus voi olla myös työllistymiseen johtavaa yksilöllistä täsmäkoulutusta ilman tutkintotavoitetta, tietyn työnantajan tai työnhakijan tarpeiden mukaan. Koulutuskokonaisuuden kotityöpalveluiden osaamisalasta valmistutaan kodinhuoltajaksi. Tavoitteena on, että opiskelija koulutuksen suoritettuaan selviytyy itsenäisesti ammattialan perustyötehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä sekä työllistyy alalle.

Hinta

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.05.2020—30.08.2020

Työvoimakoulutukseen haetaan www.te-palvelut.fi sivujen kautta omilla pankkitunnuksilla.

Koulutuksen numero on 692402, hakemukselle pääset tästä

Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Kerro kiinnostuksestasi puhdistuspalvelualan koulutukseen ja työhön sekä alalle soveltumisestasi hakemuksen tarkemmissa perusteluissa. Jos olet hakeutunut myös muihin työvoimakoulutuksiin, merkitse hakemasi koulutukset tärkeysjärjestykseen. Tampereen seudun ulkopuolelta hakevien tulee lisäksi selvittää, kuinka koulutuksen aikainen majoitus järjestyy. Kouluttajalla ei ole asuntolaa.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi .


- Hakuaika koulutukseen päättyy 30.8.2020.
- Esivalinta tehdään 31.8.2020.
- Valintahaastattelut järjestetään 9.-10.9.2020 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Nirvan toimipisteessä osoitteessa Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere.
- Koulutus alkaa 21.9.2020.
- Koulutus alkaa orientaatiojaksolla: 21.9.-27.11.2020
- Koulutuksen kokonaiskesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS:n pohjalta aina 15.09.2021 asti.


 

Toteutus

Opiskelijat hyväksytään aluksi vain orientointitasolle, jonka pituus on kymmenen viikkoa. Orientointijaksolla laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS ja sovitaan tutkinnon osien valinnasta. Henkilökohtaisen osaamisen suunnitelman laatimiseen kuuluu opiskelijan henkilökohtainen ohjaus ja ryhmäohjaus, osaamistarvekartoitus suhteessa ammattialan vaatimuksiin, oppimisvaikeuksien tunnistaminen sekä työssäoppimispaikkojen suunnittelu osaamisen ja työllistymisen edistämiseksi.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus osallistua HOKS:n mukaisiin korttikoulutuksiin, joita tutkinnon osa vaatii. Korttikoulutuksiin kuuluvat työturvallisuus-, hygieniaosaamiskoulutus, sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus ja hätä/EA1 -koulutus. Työnhakuvalmennus ja aktiivinen työnhaku kouluttajan ohjauksessa sisältyy jokaiseen koulutuksen lähiopetuspäivään. Koulutuksen aikana osallistutaan myös työnhakutreffeille ja maahanmuuttajaopiskelijat saavat suomen kielellä alan ammattisanaston koulutusta. Koulutuksesta annetaan myös palaute.

Sisältö

Tutkintoon valmistava jakso muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sekä ohjatusta työharjoittelusta. Koulutus alkaa lähiopetuksella ja työelämän edellyttämillä turvallisuuskoulutuksilla. Koulutuksen edetessä käytännön harjoitusten osuus kasvaa, samalla oppimisen painopiste siirtyy ohjatusta opiskelusta kohti itsenäistä työskentelyä. Tavoitteena on saavuttaa riittävät valmiudet suoriutua ammattialan yrityksissä suoritettavasta työharjoittelusta. Ohjattua ja arvioitua työharjoittelusta osa voidaan suorittaa myös palkallisena harjoitteluna. Tutkinto koostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osasta.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kaikille pakolliset tutkinnon osat:
·Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Kodinhuoltajan osaamisala, pakolliset tutkinnonosat:
·Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
·Kotisiivouspalvelujen tuottaminen

Kaikille yhteiset tutkinnonosat:
·Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
·Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
·Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkintorakenteen löydät osoitteesta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221361/reformi/rakenne

Lisätiedot

- Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutuspäällikkö Eija Järvilahti, puh. 044 790 6305, eija.jarvilahti@takk.fi.
- Pirkanmaan TE-toimisto, koulutusasiantuntija Janne Virtala, janne.virtala@te-toimisto.fi.

<button class="btn btn-default"> Hae tähän koulutukseen </button>