Rakennusalan perustutkinnossa on kaksi osaamisalaa:

  • maarakennuksen osaamisala, maarakentaja
  • maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, maarakennuskoneenkuljettaja.

Maarakennuksen osaamisalan suorittanut työskentelee talonrakennustyömaiden perustusvaiheen työtehtävissä ja muissa maarakentamisen perustehtävissä sekä asentaa kunnallisteknisiä sade- ja jätevesijärjestelmiä ja vesijohtoja varusteineen. Maarakentaja osaa toimia kaivutöissä koneiden kaivutöiden ohjaajana ja käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Maarakennuskoneenkuljettajan osaamisalan suorittanut työskentelee talonrakennustyömaan perustusvaiheen työtehtävissä ja käyttää maarakennuskoneita turvallisesti maarakentamisen kohteissa. Hän osaa tehdä maarakentamisen kohteisiin liittyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä sekä käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Maarakennusalan perustutkinnon opiskelu

Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti ja tekemällä oppiminen on pääosassa. Koulutuksessa opiskellaan aidoissa työympäristöissä TAKKin maarakennusalan harjoitusalueella sekä rakennustyömailla.  

Koulutuksen alussa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen. Suunnitelmassa sovitaan koulutuksen kesto, sisältö ja tutkinnon suorittaminen. Tutkinto suoritetaan näytöillä eli osaaminen osoitetaan aidoissa työtehtävissä työmaalla.
 

Rakennusalan perustutkinnon sisältö - maarakentaja tai maarakennuskoneenkuljettaja

Maarakentajan ja maarakennennuskoneenkuljettajan perustutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta, osaamisalojen pakollisista tutkinnon osista sekä valinnaisista tutkinnon osista.

Kaikille pakollinen tutkinnon osa

  • Perustustyöt

Lisäksi maarakennuksen osaamialalla suoritetaan pakollisena osana

  • Maarakennustyöt

ja maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalalla 

  • Maarakennuskoneiden käyttö.

Valinnaiset tutkinnon osat ja lisätiedot tutkinnosta löytyvät ePerusteista

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Ei alkavia koulutuksia.