Rakennusalan perustutkinnossa on kaksi osaamisalaa:

  • maarakennuksen osaamisala, maarakentaja
  • maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, maarakennuskoneenkuljettaja.

Maarakennuksen osaamisalan suorittanut työskentelee talonrakennustyömaiden perustusvaiheen työtehtävissä ja muissa maarakentamisen perustehtävissä sekä asentaa kunnallisteknisiä sade- ja jätevesijärjestelmiä ja vesijohtoja varusteineen. Maarakentaja osaa toimia kaivutöissä koneiden kaivutöiden ohjaajana ja käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Maarakennuskoneenkuljettajan osaamisalan suorittanut työskentelee talonrakennustyömaan perustusvaiheen työtehtävissä ja käyttää maarakennuskoneita turvallisesti maarakentamisen kohteissa. Hän osaa tehdä maarakentamisen kohteisiin liittyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä sekä käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Maarakennusalan perustutkinnon opiskelu

Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti ja tekemällä oppiminen on pääosassa. Koulutuksessa opiskellaan aidoissa työympäristöissä TAKKin maarakennusalan harjoitusalueella sekä rakennustyömailla.  

Koulutuksen alussa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen. Suunnitelmassa sovitaan koulutuksen kesto, sisältö ja tutkinnon suorittaminen. Tutkinto suoritetaan näytöillä eli osaaminen osoitetaan aidoissa työtehtävissä työmaalla.
 

Rakennusalan perustutkinnon sisältö - maarakentaja tai maarakennuskoneenkuljettaja

Maarakentajan ja maarakennennuskoneenkuljettajan perustutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta, osaamisalojen pakollisista tutkinnon osista sekä valinnaisista tutkinnon osista.

Kaikille pakollinen tutkinnon osa

  • Perustustyöt

Lisäksi maarakennuksen osaamialalla suoritetaan pakollisena osana

  • Maarakennustyöt

ja maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalalla 

  • Maarakennuskoneiden käyttö.

Valinnaiset tutkinnon osat ja lisätiedot tutkinnosta löytyvät ePerusteista

Alkavat koulutukset

Maarakennuskoneenkuljettajakoulutus (työvoimakoulutus)
Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
Ajankohta:
30.9.2024—13.6.2025
Hakuaika:
17.5.2024—10.9.2024

Tavoite

Tavoitteena on maarakennuskoneenkuljettajan ammatin sisältämien työtehtävien tiedollinen ja taidollinen oppiminen. Koulutuksen aikana opitaan tuntemaan erilaiset työmenetelmät sekä valitsemaan kone ja työtapa erilaisiin maarakennustöihin. Opit myös tekemään tavanomaisimmat maarakennustyöt itsenäisesti suunnitelmapiirustusten perusteelta ja toteuttamaan vaativampia maarakennustöitä annettujen ohjeiden mukaan. Osaat käyttää ja huoltaa tavallisimpia maarakennuskoneita oikein sekä paikallistaa niissä esiintyviä häiriöitä. Koulutuksen jälkeen pystyt käyttämään oppimiasi tietoja ja taitoja käytännön työtilanteissa.

Kohderyhmä

Työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhanalaisille maarakennusalalle aikoville henkilöille, joiden työnhaku on voimassa.

Edellytetään vähintään 20 vuoden ikää ja vähintään B-luokan ajo-oikeutta.
Hakijalla on lisäksi oltava koulutusammattiin soveltuvat fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet; eikä saa olla oman tai kanssaihmisten työturvallisuutta vaarantavia perussairauksia. 

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.
Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Lue lisää: Sora-tiedote

Kesto

8,5 kk

Tässä koulutuksessa loma on 23.12.2024-04.01.2025. Muita lomia ei voida myöntää.

Ajankohta

30.9.2024—13.6.2025

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Sisältö

Maarakentamisen perustaidot
Maarakennuskonetekniikka
Maarakennuskoneiden käyttö
Maa- ja vesirakennustyöt
Työelämässä oppiminen

Koulutuksen aikana suoritetaan alalle tarvittavat lupakortit kuten trukkikortti, ensiapukortti, työturvakortti, tieturva 1-kortti ja vesityökortti.

Toteutus

Opetusmenetelminä käytetään lähi-, etä- ja verkko-opetusta, kaivinkonesimulaattorilla harjoittelua, käytännön harjoituksia alan koneilla ja laitteilla sekä työelämässä oppimista
Työelämässä oppimisen kesto on noin 4 kk ja toteutetaan koulutuksen loppupuolella.

Oppilaitoksella ei ole omaa asuntolaa.

Hakeutuminen

Hakuaika: 17.5.2024—10.9.2024

Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston Internet-sivuilla olevalla sähköisellä hakulomakkeella.
Tästä pääset Te-palveluiden koulutustietoihin ja hakuun tästä: Hae tähän koulutukseen

Paperivalinta suoritetaan te-toimistossa 12.09.2024.
Haastatteluun kutsuttavien INFO - TEAMS sovelluksen kautta: AIKA TARKENTUU MYÖHEMMIN. (tarkemmat osallistumisohjeet sähköpostilla - opiskelijaksi pyrkivältä odotetaan kaikkiin hakuvaiheisiin osallistumista).
Haastattelut järjestetään oppilaitoksella 19.09.2024.

Oppilaitokselle ei tule hakemustietoja.

Seuraa hakemuksesi tilannetta tai tarkista valintatietosi www.tyomarkkinatori.fi

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta puhelimitse 0295 020 702 ma-pe klo 9.00-16.15. Voit ottaa yhteyttä myös chatissa, yhteydenottolomakkeella tai Facebookissa. Katso lisätietoja: https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-neuvontapalvelut/koulutusneuvonta

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

TAKK:n koulutussuunnittelija Kai Tarkka p. 044 7906119, kai.tarkka@takk.fi

Pirkanmaan TE-toimisto, koulutuksen vastuuvirkailija, Silja Saapunki