Toimiva työyhteisö -valmennuksessa tutustut positiiviseen psykologiaan ja vahvuusajatteluun. Opit vuorovaikutuksen, viestinnän ja työhyvinvoinnin merkityksestä hyvinvoivassa työyhteisössä. Valmennus antaa sinulle ja työyhteisöllesi käytännön työkaluja näiden osa-alueiden vahvistamiseksi ja toimivan sekä hyvinvoivan työympäristön luomiseksi.

Saatte työkaluja oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi, ja valmennuspäiviin sisältyy pieniä käytännön harjoituksia hyvinvoinnin lisäämiseksi. Valmennuksessa suunnittelette ja toteutatte työyhteisönne hyvinvointiin liittyvän kehittämissuunnitelman.

Toteutus ja kustannukset

Valmennusta toteutetaan vain tilauksesta oppisopimuksella yrityksille ja organisaatioille. Valmennus voidaan järjestää TAKKin tai työpaikan tiloissa.

Valmennus sisältää neljä puolen päivän mittaista valmennuspäivää. Toteutus voidaan myös räätälöidä organisaation tarpeisiin sopivaksi.

Valmennuksen aikana suoritetaan toimiva työyhteisö -tutkinnon osa, 15 osp.

Koulutus on maksuton (valmennuspäiviltä työnantaja maksaa palkan).

Kohderyhmä

Toimiva työyhteisö -valmennus sopii kaikille työyhteisöille/tiimeille, jotka ovat valmiita pohtimaan ja työskentelemään yhdessä työhyvinvointinsa edistämiseksi.

Koulutukseen voivat hakeutua työntekijät, joiden keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa.

Toimiva työyhteisö -valmennuksen sisältö

 • Positiivinen psykologia työelämässä
  • positiivinen psykologia tutuksi
  • vahvuusajattelu
  • kiire, stressi ja palautuminen
 • Vuorovaikutus ja viestintä työyhteisössä
  • erilaiset viestintä- ja vuorovaikutustyylit
  • kuuntelemisen taito ja palautteen anto
  • minä-viestit
  • tiimityöskentelytaidot
  • ratkaisukeskeisyys
 • Resilientti työyhteisö
  • resilienssin merkitys työssä ja arjessa
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen
  • kehittämissuunnitelma

Toimiva työyhteisö -valmennusta toteutetaan vain tilauksesta yrityksille ja organisaatioille. Oppisopimuskoulutuksena valmennus on maksuton. Kysy lisää!

Alkavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.