Työpaikkasuomi - suomen kieltä yrityksen vieraskielisille työntekijöille

Työpaikkasuomi on joustava koulutusmalli, joka auttaa ratkaisemaan kielitaidosta johtuvia haasteita työpaikalla. Työpaikkasuomi sujuvoittaa ja tehostaa työpaikan arkea ja lisää työviihtyvyyttä.

Opetus keskittyy työpaikkojen arjen kielenkäyttöön. Opetuksessa voidaan painottaa yrityksen toimialan ja toiveiden mukaisesti vaikkapa asiakaspalvelukieltä, kirjallisten tai suullisten työohjeiden ymmärtämistä tai ”kahvipöytäsuomea”.

Työpaikkasuomi-koulutuksen kesto ja viikoittainen aikataulu määritellään yhdessä työnantajan kanssa. Hyviä tuloksia voidaan saada jo 3-4 kuukauden mittaisella koulutuksella, jossa on kaksi viikoittaista opetustapaamista.

Työpaikkasuomi voidaan toteuttaa verkko-opetuksena, TAKKin tiloissa tai yrityksen tiloissa. TAKK järjestää Työpaikkasuomea Pirkanmaan alueella.

Työpaikkasuomi on ELY:n yhteishankintakoulutusta. Yrityksen maksuosuudeksi jää 30-50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen hinta on 82,00 €/tunti + alv 24%.

Kysy lisää!

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Ei alkavia koulutuksia.