Työpaikkasuomi on suomen kielen koulutusta yrityksissä työskenteleville ulkomaalaisille.

Työpaikkasuomi parantaa ulkomaalaisen työntekijän suomen kielen taitoa ja auttaa häntä selviytymään työssään ja elämässään Suomessa.

Työpaikkasuomessa voidaan kehittää esimerkiksi asiakaspalvelukielitaitoa, ammattisanastoa tai vaikkapa kirjallista raportointia - työnantajan ja työntekijän tarpeiden mukaisesti räätälöiden.

Työpaikkasuomen toteutus räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan:

  • Työpaikkasuomi voidaan toteuttaa yhdelle työntekijälle tai useamman työntekijän pienryhmälle.
  • Koulutusta voidaan järjestää myös iltaisin tai viikonloppuisin.
  • Koulutuksen kesto on 30, 60, 90 tai 120 tuntia.
  • Koulutuksen vaikeustaso perustuu opiskelijalle tehtävään kielitaidon arviointiin.
  • Koulutus voidaan toteuttaa työnantajan tiloissa tai TAKKissa.

Koulutuksen hintaan vaikuttavat koulutuksen kesto, toteutustapa, ryhmäkoko ja yrityksen koko. Työnantaja maksaa 30-50 prosenttia kokonaishinnasta. Jäljelle jäävän osuuden maksaa Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hanke.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Ei alkavia koulutuksia.