Ajoneuvoalan ammattitutkinnon suorittaneella ammattilaisella on laaja kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta. Hän osaa suunnitella ja organisoida vastuualueensa toimintaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Hän huomioi työturvallisuuden, ympäristömääräykset, ohjeistukset, työympäristön vaatimukset sekä alaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Hän pystyy myös kehittämään ammattitaitoaan ja organisaationsa toimintaa.

Ajoneuvoalan ammattitutkinto -opinnot on tarkoitettu ajoneuvoalan organisaatioissa tai yrityksissä toimiville ajoneuvoalan ammattilaisille, joilla on ammatillinen perustutkinto tai aikaisempaa kokemusta alan työtehtävistä. Koulutus sopii työntekijänä, toimihenkilönä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiville.

Vaihtoehtoina on kolme osaamisalaa

  • Ajoneuvoalan ammattitutkinto, Korjaamopalvelun osaamisala
  • Ajoneuvoalan ammattitutkinto, Työnjohdon osaamisala
  • Ajoneuvoalan ammattitutkinto, Myynnin ja asiakaspalvelun osaamisala, varaosamyyjä

Ajoneuvoalan ammattitutkinto, korjaamopalvelun osaamisala

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon, Korjaamopalvelun osaamisalan opinnoissa hankit ajoneuvoalalla korjaamopalvelutehtävissä vaaditun ammattitaidon. Opit toimimaan ajoneuvojen ja/tai koneiden huolto-, vianhaku- ja korjaustehtävissä itsenäisesti ja ottamaan huomioon työssäsi ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset.

Ajoneuvoalan ammattitutkinto, työnjohdon osaamisala

Opiskelemalla Ajoneuvoalan ammattitutkinnon, Työnjohdon osaamisalan hankit hyvän kokonaisnäkemyksen ajoneuvoalan työnjohtotehtävistä ja niissä tarvittavan ammattitaidon. Pystyt toimimaan työnjohtajana itsenäisesti hyvän esimiestyön ja johtamisen periaatteita noudattaen ja huomioimaan toiminnassa työturvallisuuden, riskienhallinnan sekä inhimilliset tekijät.

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon, myynnin ja asiakaspalvelun osaamisala, varaosamyyjä

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon, myynnin ja asiakaspalvelun osaamisalan suorittanut varaosamyyjä on myyntitehtävissä ja asiakkaiden parissa toimiessaan omassa elementissään. Hän toimii työssään asiakaslähtöisesti ja asiantuntevasti.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Ajoneuvoalan ammattitutkinto, Työnjohdon osaamisala, omaehtoisena koulutuksena Tutkintokoulutus
Joustava aloitus

Kesto

Koulutuksen kesto on 1.5-2 vuotta. Näytöt sisältyvät koulutusaikaan.

Ajankohta

Joustava aloitus

Paikka

Nirvan kampus Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Koulutuksen hinta on 200,00€ (arvonlisäveroton koulutuspalvelu). Koulutusmaksua ei palauteta tai hyvitetä, mikäli koulutus keskeytyy.

Sisältö

Pakolliset tutkinnonosat:

Autoalan työnjohtajana toiminen

Asiakaspalvelutoimintojen suunnittelu ja organisointi

 

Valinnaiset tutkinnonosat:

Ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi

Ajoneuvo- tai varaosamyynnin toimintojen organisointi

Kehitystehtävän suunnittelu

Varasto- tai terminaalitoimintojen toimintojen organisointi

 

Toteutus

Koulutus voidaan toteuttaa omaehtoisena tai oppisopimuksella, eli suurin osa oppimisesta tapahtuu käytännönläheisesti omalla työpaikalla. Oppilaitos järjestää lähiverkkokoulutuksena työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevan tietopuolisen koulutuksen. Opintoihin kuuluu myös omaan työpaikkaan liittyviä ohjattuja ja itsenäisiä harjoituksia sekä itsenäistä opiskelua. Koulutusaika ja lähipäivät määräytyvät osaamistarpeen mukaan.

Hakeutuminen

Hakuaika: 11.12.2021—10.12.2022

Sähköisellä hakulomakkeella

 

Koulutukseen voi hakea päiväaikaan klo 6.45 alkaen
Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

 

Kouluttaja Vesa Nieminen, p. 044 7906 665

Kouluttaja Juha Vainio, p. 044 7906 239

Koulutussuunnittelija Teemu Pisto, p. 044 7906 243

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

 

Ajoneuvoalan ammattitutkinto, Korjaamopalveluiden osaamisala, oppisopimuskoulutuksella Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
Joustava aloitus

Kesto

Koulutuksen kesto on 1.5-2 vuotta. Näytöt sisältyvät koulutusaikaan.

Ajankohta

Joustava aloitus

Paikka

Nirvan kampus Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Sisältö

Pakolliset tutkinnonosat:

Mekaanikkona toiminen

Huolto- ja korjausohjeiden käyttäminen

Huolto- ja mittaustyöt

Vianhaku ja vian paikallistaminen

 

Valinnaiset tutkinnonosat:

Henkilö- ja pakettiautojen korjaustyöt

Kuorma- ja linja-autojen korjaustyöt

Työkoneiden ja -laitteiden korjaustyöt

Polttoaine- ja pakokaasujärjestelmien korjaustyöt

Voimansiirtojärjestelmien korjaustyöt

Moottorin korjaustyöt

Sähkö- ja hybridiajoneuvojen sähkötyöt

Kaasukäyttöisten ajoneuvojen korjaustyöt

Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikan korjaustyöt

Tutkinnon osa tai osia toisesta tutkinnosta tai osaamisalasta

Toteutus

Koulutus voidaan toteuttaa omaehtoisena tai oppisopimuksella, eli suurin osa oppimisesta tapahtuu käytännönläheisesti omalla työpaikalla. Oppilaitos järjestää lähiverkkokoulutuksena työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevan tietopuolisen koulutuksen. Opintoihin kuuluu myös omaan työpaikkaan liittyviä ohjattuja ja itsenäisiä harjoituksia sekä itsenäistä opiskelua. Koulutusaika ja lähipäivät määräytyvät osaamistarpeen mukaan.

Hakeutuminen

Hakuaika: 15.12.2021—31.12.2022

Sähköisellä hakulomakkeella

 

Koulutukseen voi hakea päiväaikaan klo 6.45 alkaen
Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Kouluttaja Markus Kattelus, p. 044 7906 195

Kouluttaja Juha Vainio, p. 044 7906 239

Kouluttaja Laitinen Jaakko, p. 044 7906 252

Koulutussuunnittelija Teemu Pisto, p. 044 7906 243

 

Lisätiedot oppisopimusopiskelusta https://www.takk.fi/opiskelijalle/oppisopimus.html

Koulutustarkastaja Maiju Aro, puh. 044 7906 411

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

 

Ajoneuvoalan ammattitutkinto, Työnjohdon osaamisala, oppisopimuskoulutuksella Oppisopimuskoulutus
Tutkintokoulutus
10.02.2022—31.12.2023

Kesto

Koulutuksen kesto on 1.5-2 vuotta. Näytöt sisältyvät koulutusaikaan.

Ajankohta

10.02.2022—31.12.2023

Paikka

Nirvan kampus Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Sisältö

Pakolliset tutkinnonosat:
Autoalan työnjohtajana toiminen
Asiakaspalvelutoimintojen suunnittelu ja organisointi

Valinnaiset tutkinnonosat:
Ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi
Ajoneuvo- tai varaosamyynnin toimintojen organisointi
Kehitystehtävän suunnittelu
Varasto- tai terminaalitoimintojen toimintojen organisointi

 

Toteutus

Koulutus voidaan toteuttaa omaehtoisena tai oppisopimuksella, eli suurin osa oppimisesta tapahtuu käytännönläheisesti omalla työpaikalla. Oppilaitos järjestää lähiverkkokoulutuksena työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevan tietopuolisen koulutuksen. Opintoihin kuuluu myös omaan työpaikkaan liittyviä ohjattuja ja itsenäisiä harjoituksia sekä itsenäistä opiskelua. Koulutusaika ja lähipäivät määräytyvät osaamistarpeen mukaan.

Hakeutuminen

Hakuaika: 11.12.2021—10.12.2022

Sähköisellä hakulomakkeella

 

Koulutukseen voi hakea päiväaikaan klo 6.45 alkaen
Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

 

Kouluttaja Vesa Nieminen, p. 044 7906 665
Kouluttaja Juha Vainio, p. 044 7906 239
Koulutussuunnittelija Teemu Pisto, p. 044 7906 243

Lisätiedot oppisopimusopiskelusta https://www.takk.fi/opiskelijalle/oppisopimus.html
Koulutustarkastaja Maiju Aro, puh. 044 7906 411
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi