Halutessasi oppia uusia asioita tekniikasta, ammatillinen valintasi on jatkuvasti kehittyvät ajoneuvoalan monipuoliset ja laaja-alaiset tehtävät. Hyötyajoneuvoasentajan koulutuksessa keskityt raskaankaluston parissa tarvittavaan keskeiseen ammattitaitoon: kädentaitoihin ja nykyaikaisten alustarakenteiden, ohjauslaitteiden, moottorin sekä autoelektroniikan vaatimien testilaitteiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Työkoneala on laaja kokonaisuus, johon kuuluvat koneiden myynti, huolto ja korjaukset sekä asiakaspalvelu. Työkoneasentajana työnkuvasi käsittää yhä useammin koko prosessin tilauksen vastaanottamisesta työn toteuttamiseen ja luovutukseen. Työkoneissa nopeasti kehittyvät, sähköllä ja elektroniikalla esiohjattavat ja toimivat hydrauliikka, pneumatiikka ja mekaniikka asettavat uusia vaatimuksia työkoneasentajille.

Tavoite

Koulutuksen suoritettuasi selviydyt itsenäisesti ammattialan perustehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä. Koulutuksen suoritettuasi osaat toimia asiakaspalvelu- ja asennustehtävissä. Osaat valita oikeat öljylaadut ja suorittaa hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän korjaustöitä. Osaat suorittaa paine- ja virtausmittaukset sekä huoltaa järjestelmän. Tunnet hydrauliikan ja pneumatiikan yleisimmät piirrosmerkit ja osaat lukea järjestelmäkaavioita. Hallitset sähköisen vianetsinnän ja esiohjauksen perusperiaatteet.

Koulutuksesi tavoitteena on, että suoritat autoalan perustutkinnon, joka pitää sisällään kolme suuntautumisvaihtoehtoa: työkone-, kuorma- tai linja-autoasentajan suuntautumisvaihtoehdot. Tavoitteena on suorittaa koko tutkinto tai osatutkinto sekä saada riittävä osaaminen alan työtehtäviin. Koulutus henkilökohtaistetaan koulutustarpeittesi tai aiemman koulutuksesi ja työkokemuksesi mukaan ja suoritat silloin vain tarvittavat tutkinnon osat sekä siihen liittyvän koulutuksen.

Tutkinnon perusteisiin voit tutustua Opetushallituksen internet-sivuilla osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1536551/ops/rakenne

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet raskaitten työkoneitten tai kuorma- ja linja-autojen parissa ja olet kiinnostunut alasta. Koulutus tapahtuu oppisopimuksella tai omaehtoisella koulutuksella yhteistyöyrityksessä työn ohessa oppimalla, missä suoritat teoriat ja siihen liittyvät harjoitustehtävät oppilaitoksessa hyödyntäen ja soveltaen oppimaasi omassa työssäsi. 

Jos sinulla on aiempaa saavutettua osaamista, voit hyödyntää sitä soveltaen koulutuksen kautta opittuja taitoja uusiin työtehtäviin, missä pääset näyttämään omaa osaamistasi. Työtehtäviisi soveltuvaa aiempaa osaamista olet voinut hankkia esimerkiksi auto-, kone- ja metalli-, sähkö-, tai logistiikka-alalta koulutuksen tai työn kautta.  

Toteutus

Opiskellessasi oppisopimuksella uutta alaa, koulutuksesi tapahtuu työn ohessa, missä koulupäiviä on tarvittava määrä riippuen sinulle tehtävästä henkilökohtaistamisesta. Henkilökohtaistamisessa pääset vaikuttamaan opintoihisi, missä valitset juuri sinulle sopivat ja tarvitsemasi tutkinnon osat ja koulutussisällöt.  

Oppisopimus tai omaehtoinen koulutus tehdään yritykseen, missä työskentelet kokoaikaisesti. Koulutuksessasi sovelletaan monimuotoisia opetusmenetelmiä, kuten lähi- ja verkko-opetusta sekä ryhmätöitä. Oppisopimus perustuu aina määräaikaiseen työsuhteeseen, ja siinä noudatetaan työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta. Oppisopimuskoulutuksen tai omaehtoisen koulutuksen tavoitteena voi olla tutkinto tai työssä tarvittavan muun lisäosaamisen hankkiminen.

 Koulutuksestasi suurin osa tapahtuu työpaikallasi, työssä oppien. Työpaikallasi sinua tukee, ohjaa ja arvioi työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja. Oppilaitoksen toteuttamalla koulutuksella täydennetään työssä tapahtuvaa oppimistasi.

 

 

Ajankohta

Nonstop-koulutusta

Kesto

Koulutuksen kesto määräytyy sinulle tehtävässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa, joka tehdään kanssasi ennen koulutuksen aloittamista.

Paikka

TAKK, Nirvan toimipiste, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Lisätiedot

691