Ilmanvaihtoasentaja asentaa ja huoltaa ilmanvaihtolaitteita ja -järjestelmiä. Ammattialana ilmastointiala on vaativa ja edellyttää alan työmenetelmien ja materiaalien tuntemusta. Kun olet kiinnostunut ilmanvaihtoasentajan työstä, hakeudu mukaan koulutukseen, jossa perehdyt alan tekniikkaan, materiaaleihin ja työmenetelmiin ja saat valmiudet alalla työskentelyyn.
Olethan vastuullinen ja sinulla on hyvä hahmottamiskyky sekä asiakaspalvelutaidot. Ilmastointialan vaihtuvien työkohteiden takia sinulla tulisi olla myös vähintään B-ajokortti. Jos sinulla on jo jonkinlaista kokemusta rakennusalalla tai talotekniikka-alalla työskentelystä, se katsotaan eduksi opiskelijavalinnassa.

Tavoite

Opit tekemään ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavisto- ja laiteasennukset piirustusten ja työselityksen mukaisesti sekä käyttämään alan perustyökaluja. Opit käyttämään oikeita työmenetelmiä ja valitsemaan käytettävät materiaalit kohteen mukaan. Tavoitteena on, että sinulla on valmiudet ilmastointialalle työllistymiseen koulutuksen jälkeen ammattitaitoasi vastaaviin tehtäviin.

Toteutus

Koulutus on kokoaikaista ja yleensä päivisin tapahtuvaa lähiopetusta, mutta koulutuksessa voi olla myös etä- ja verkko-opetusta, ryhmätöitä ja itsenäistä opiskelua. Koulutukseen sisältyy aina myös työssäoppimista ilmastointialan yrityksissä. Koulutuksen lomajakso (kun kesto vähintään 6 kk) on ajalla 23.12.22-30.12.22, muita lomia ei voida myöntää.

Sisältö

Koulutukseen kuuluu kaksi kuukautta kestävä orientaatiojakso ja enintään kuusi kuukautta kestävä ammatillinen koulutusjakso.
Orientaatiojakson aikana
- tutustut ilmanvaihtoasennusalan tehtäviin
- osaamisesi kartoitetaan
- sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) aiemman koulutuksesi ja työkokemuksesi perusteella
- suoritat tai päivität tarvittavat lupakorttikoulutukset.
Ammatillisen jakson sisältö ja koulutusjaksot muodostuvat sinulle laaditun hoksin perusteella seuraavista osioista:
- Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen
- Ilmanvaihtojärjestelmien mittaus ja tasapainotus
- Kiinteistöautomaatio
- IV-koneiden huolto
- Lämmitysjärjestelmien mittaus ja tasapainotus
- Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista, Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta
Koulutukseen sisältyy lisäksi työpaikalla tapahtuvaa opiskelua alan yrityksissä.

Ajankohta

07.12.2022—17.08.2023

Paikka

Nirvan kampus Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakeutuminen

Hakuaika: 30.09.2022—06.11.2022

Lisätiedot hakeutumisesta ja sähköinen hakulomake löytyy te-palveluiden sivuilta koulutuksen tiedoista: Ilmanvaihtoasentaja (nro 709387)

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Heikki Mahlamäki
puh 044 7906 299, heikki.mahlamaki@takk.fi
Lisätietoa työvoimakoulutuksesta te-palveluiden sivuilta Työmarkkinatori. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista