Opinnot esimerkiksi kuorma-auton kuljettajaksi aikovalle

Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisalan suorittanut autonkuljettaja on tavaraliikenteen ammattilainen. Hän työskentelee esimerkiksi kuorma-autonkuljettajana. Kuorma-auton lisäksi työvälineenä voi olla henkilö- tai pakettiauto tai työkone. Työtehtävät vaihtelevat esimerkiksi jakelu-, keräily- ja maansiirtokuljetuksista tavaraliikenteeseen lastauksineen. Ajoneuvon huolto ja pienet korjaukset kuuluvat usein toimenkuvaan.

Autonkuljettaja hallitsee ajoneuvonsa lastaamisen ja kuljettamisen kaikissa olosuhteissa säännösten mukaisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Hän tuntee ajoneuvon lisäksi myös kuormankäsittelylaitteet. Teknisten tietojen ja taitojen lisäksi asiakaspalveluosaaminen on tärkeä osa kuljettajan ammattitaitoa.

Autonkuljettajat työskentelevät useimmiten kuljetusliikkeiden, kaupan, teollisuuden, rakennusalan, kuntien tai valtion palveluksessa. Tittelinä kuorma-autonkuljettaja on yleisin.

Opintojen osana suoritetaan C-luokan ajokortti eli niin sanottu ”kuorma-autokortti”, ellei opiskelijalla sellaista ennestään ole.

Hyvät autonkuljettajat ovat täsmällisiä ja luotettavia

Autonkuljettajiksi soveltuvat oma-aloitteiset, täsmälliset ja luotettavat henkilöt. Heille tyypillisiä piirteitä ovat joustavuus vaihtelevissa tilanteissa, halu oppia jatkuvasti uutta sekä työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa.

Opiskelijaksi tulevalla on oltava vähintään B-luokan ajokortti.

Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja: koulutuksen toteutus ja sisältö

Teoriaopintojen lisäksi opiskeluun kuuluu ajokoulutusta sekä päivä- että ilta-aikaan. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työnantajan työaikoja.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
  • Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta (autonkuljettaja)
  • Kuorma-autokuljetukset

Valinnaisia tutkinnon osia suoritetaan vähintään 2

  • Yritystoiminnan suunnittelu
  • Työkoneiden käyttö ja huolto
  • Ulkomaanliikenteen kuljetukset
  • Elintarvikekuljetukset
  • Massatavarakuljetukset
  • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
  • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Alkavat koulutukset

Jakeluautonkuljettajan koulutus (työvoimakoulutus)
Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
Ajankohta:
12.8.2024—7.3.2025
Hakuaika:
15.5.2024—25.7.2024

Kuljetustyöhön soveltuville tyypillisiä piirteitä ovat joustavuus vaihtelevissa tilanteissa, halu oppia jatkuvasti uutta sekä työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa. Autonkuljettaja hallitsee ajoneuvonsa lastaamisen ja kuljettamisen kaikissa olosuhteissa säännösten mukaisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Hän tuntee ajoneuvon lisäksi myös kuormankäsittelylaitteet. Teknisten tietojen ja taitojen lisäksi asiakaspalveluosaaminen on tärkeä osa kuljettajan ammattitaitoa.

Autonkuljettajat työllistyvät useimmiten kuljetusliikkeiden, kaupan, teollisuuden, rakennusalan, kuntien tai valtion palvelukseen. 
Autonkuljettajan työvälineenä voi olla kuorma-, henkilö- tai pakettiauto tai työkone.
Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisalan suorittanut autonkuljettaja on tavaraliikenteen ammattilainen ja työskentelee esimerkiksi kuorma-autonkuljettajana. Työtehtävät vaihtelevat jakelu-, keräily- ja maansiirtokuljetuksista tavaraliikenteeseen lastauksineen.
Ajoneuvon huolto ja pienet korjaukset kuuluvat usein toimenkuvaan.

Tavoite

Koulutuksen aikana suoritat logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisalaan liittyviä tutkinnonosia.
Tavoitteena on suorittaa kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus ja koe hyväksyttävästi.
Koulutuksen jälkeen selviydyt itsenäisesti ammattialan perustehtävistä ja ohjatusti keskeisistä ammattitöistä.

Kokotutkinnon suorittaminen on mahdollista myös koulutuksen aikana.

Kohderyhmä

 Työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa. 

Jakeluautonkuljettajan koulutus on suunnattu kuljetusalan työhön soveltuville ja alan työstä kiinnostuneille työnhakijoille.
Kuljetustyöhön soveltuvat oma-aloitteiset, täsmälliset ja luotettavat henkilöt.
Koulutusvalinnassa eduksesi ovat riittävät henkilöauton ajo- ja käsittelytaidot, soveltuva liikennekäyttäytyminen ja asiakaspalveluhalukkuus.
Sinulla tulee olla voimassa oleva B-luokan ajo-oikeus ja C-ajokorttiluokan edellyttämä terveydentila, jotta voit tulla valituksi koulutukseen.
Kuljetusalan epäsäännöllisistä työajoista johtuen sinun tulee olla valmis myös vuorotyöhön. 

Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Lue lisää: Sora-tiedote

Kesto

7 kk

Ajankohta

12.8.2024—7.3.2025

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Koulutus on maksuton.
Opiskelijalle tulee kustannuksia yhteensä noin 150 euroa erilaisista henkilökohtaisista luvista, kuten ADR-ajoluvasta, ammattipätevyysluvasta ja ajokorttiluvasta.

Sisältö

Ammattipätevyyden saamiseksi tulee suorittaa hyväksytysti tavaraliikenteen koe. 
Trukkikoulutus  (tietopuolinen koulutus, ajoharjoittelu + ajokoe) 
Käytännön harjoituksia (lastausharjoitukset, takalaitanostimen käyttö, koukkulaitteen käyttö, kuormausnosturin käyttö)
Työelämässä oppiminen
Opintojen osana suoritat C-luokan ajokortin, ellei sinulla sitä vielä ole.

Viimeiset noin kolme kuukautta on työelämässä oppimista kuljetusyrityksissä.
Työelämässä oppimispaikat pyritään valitsemaan niin, että opiskelijoilla olisi koulutuksen jälkeen mahdollisuus saada työpaikka tai oppisopimuspaikka näihin yrityksiin.

Toteutus

Opetus on monimuotoista ja siihen sisältyy lähi- ja verkko-opetusta, ajo-opetusta, työelämässä oppimista sekä itsenäistä opiskelua.
Opetus tapahtuu suomen kielellä.

Logistiikan perustutkinnon ajoharjoittelussa ajetaan kuorma-autolla.
Koulutuksen aikana suoritetaan seuraavat korttikoulutukset: trukkikortti, ensiapukortti, työturvakortti, ADR-ajolupa, tieturva 1 ja C-ajokortti.

Työvoimakoulutuksessa opiskelevalla on oikeus 5 arkipäivän lomaan 6 kk koulutusjaksoa kohden.
Muita lomia ei voida myöntää.

Hakeutuminen

Hakuaika: 15.5.2024—25.7.2024

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella Te-palveluiden kautta.

Pääset Te-palveluiden koulutuskuvaukseen ja -hakuun tästä linkistä: Hae tähän koulutukseen

Koulutukseen valitaan koulutushakemuksen, valintahaastattelun ja ajonäytteen perusteella.
Paperivalinta suoritetaan Te-toimistossa 29.7.2024.
Haastatteluun kutsuttavien INFO - TEAMS sovelluksen kautta: 01.08.2024 klo: 10-10:30 (tarkemmat osallistumisohjeet sähköpostilla - opiskelijaksi pyrkivältä odotetaan kaikkiin hakuvaiheisiin osallistumista), tästä jatkoon päässeille järjestetään valintahaastattelu oppilaitoksella 5.8.2024.

Oppilaitokselle ei tule hakutietoja.

Seuraa hakemuksesi tilannetta tai tarkista valintatietosi www.tyomarkkinatori.fi

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

TAKK, Koulutussuunnittelija Tero Suutarinen p. 044 7906249, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi
Pirkanmaan TE-toimisto, koulutuksen vastuuvirkailija Silja Saapunki

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta puhelimitse 0295 020 702 ma-pe klo 9.00-16.15. Voit ottaa yhteyttä myös chatissa, yhteydenottolomakkeella tai Facebookissa. Katso lisätietoja: https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-neuvontapalvelut/koulutusneuvonta