Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sekä yksityisen että julkisen sektorin johtamistehtävissä toimiville henkilöille. Tutkinto opiskellaan TAKKissa tyypillisesti oppisopimuskoulutuksena, jossa pääosa oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukee ja arvioi joko työnantajan nimeämä työpaikkakouluttaja tai kokenut yrittäjä (yrittäjän oppisopimus).

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon sisältö

Tutkintoon sisältyy kolme tutkinnon osaa. Yksi on pakollinen, ja kaksi valitset työtehtäviesi ja tavoitteidesi mukaan.

Pakollinen tutkinnon osa

 • Johtajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi

 • Strategiatyön johtaminen
 • Projektin johtaminen
 • Työyhteisön kehittämisen johtaminen
 • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Talouden johtaminen
 • Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen
 • Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Bauhaus II - johdon kehittämisohjelma: Työyhteisön kehittämisen johtaminen Oppisopimuskoulutus
Tutkintokoulutus
09.11.2021—25.05.2022

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa välineitä muutoksen johtamiseen ja työyhteisön kehittämiseen. Koulutuksen aikana suoritetaan osatutkinto (työyhteisön kehittämisen johtaminen, 50 osp) johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinnon osan mukainen osaaminen https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/5792220 osoitetaan käytännön työtehtävissä arvioimalla työyhteisön toimintakulttuuria ja toimintatapoja, suunnittelemalla ja käynnistämällä työyhteisön toimintatapojen kehittämisprosessi sekä arvioimalla ja seuraamalla toimintatapojen kehittymistä. Arvioijina toimivat työelämän ja TAKKin edustaja.

Ajankohta

09.11.2021—25.05.2022

Paikka

Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere

Hakeutuminen

Hakuaika: 18.06.2021—15.10.2021

 

Hakulomakkeeseen

Sisältö

Starttitilaisuus:

 • Orientointi opiskeluun
 • Omien tavoitteiden asettaminen, osaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen

Muutoksen johtaminen:

 • Esimies ja työyhteisö muutoksessa
 • Monimuotoisuuden johtaminen (mm. eri sukupolvet)
 • Miten johdan hallittua muutosta?
 • Minä muutoksen johtajana

Projektin johtaminen:

 • Kehittämisprojektin suunnittelu
 • Projektin johtamisen hyvät käytännöt
 • Projektin viestintäsuunnitelma

Työelämän tunnetaidot:

 • Miksi työpaikan tunneilmastoa kannattaa johtaa?
 • Tunneilmasto organisaation tai yrityksen keskeisenä menestystekijänä
 • Hyvän tunneilmaston yhteydet hyvinvointiin ja tuottavuuteen
 • Työelämän tunnetaidot

Coachaavaa esimies:

 • Työhyvinvointi ja työn imu
 • Valmentavan johtamisen osa-alueet ja menetelmät
 • Coachaava ote myynnin johtamisessa

Työyhteisön ilmapiirin kehittäminen ja ongelmanratkaisu

 • Jatkuva ilmapiiristä huolehtiminen
 • Työyhteisöongelmien ratkaisu
 • Case-esimerkkien käsittely

Kehittämishankkeiden tulokset ja jatkokehittämiskohteet

 

Lisätiedot

Lisätiedot koulutuksen sisällöstä ja tutkinnosta:
Kouluttaja Sari Sirén, puh. 044 7906 439
Lisätiedot oppisopimuksesta:
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Johtamisen ja yritysjohtamisen eat, tutkintokoulutus (verkkototeutus) Verkko-opiskelu
Oppisopimuskoulutus
Tutkintokoulutus
27.01.2022—31.03.2023

Ajankohta

27.01.2022—31.03.2023

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus 300 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu)
Omaehtoinen koulutus 1450 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu)

Koulutusta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan koulutuksen opiskelijamaksu osoitetaan opiskelijalle. Työnantaja voi kuitenkin verovapaasti korvata työntekijän itse maksaman työnantajan intressissä olleen koulutuksen laskua ja maksutositteita vastaan (HE 107/2017).

Hakeutuminen

Hakuaika: 30.09.2021—17.12.2021

Koulutukseen hakeudutaan verkkohakulomakkeella. Opiskelijat valitaan hakeutumisjärjestyksessä kriteerit täyttävistä hakijoista (työtehtävien ja näyttöympäristön soveltuvuus tutkinnon suorittamiseen). 
Huom. Mikäli haet omaehtoiseen koulutukseen (ei oppisopimuksella), voit jättää hakemuksen oppisopimukseen liittyvät kohdat täyttämättä.[

 

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Koulutus toteutetaan verkko-opiskeluna – voit osallistua mistä vain. Lähiopetukset pidetään etänä Teams -sovelluksen kautta.

Opinnot etenevät sujuvasti osaavien ja innostavien kouluttajien ohjaamina. Opintojen kesto on noin 1-1,5 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. 
Huom.! Koulutus alkaa tutkintoinfolla 27.1.2022 klo 12.30-15.30.

Sisältö

Henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma laaditaan omien tarpeidesi, työtehtäviesi ja valittujen tutkinnon osien mukaan.
Valittavina ovat mm. seuraavat aihealueet:

 • Johtajana kehittyminen
 • Toiminnan suunnittelu
 • Osaamisen ja muutoksen johtaminen
 • Sopimus- ja työlainsäädäntö
 • Työyhteisöviestintä ja haastavat tilanteet
 • Asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen
 • Prosessien kehittäminen
 • Liiketoiminnan johtaminen
 • Projektin johtaminen

Lisätiedot

Lisätiedot koulutuksen sisällöstä ja tutkinnosta:
Kouluttaja Sari Sirén, puh. 044 7906 439
Lisätiedot oppisopimuksesta:
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi