Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala sopii

 • avustajana tai ohjaajana koulussa tai aamu- ja iltapäivätoiminnassa työskentelevälle
 • kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ja toiminnan ohjaamisesta sekä erityistä tukea tarvitsevista lapsista lisää tietoa tarvitsevalle
 • ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä kiinnostuneelle
 • alalle hakeutuvalle.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää toimintakykyä ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan sisältö

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala muodostuu neljästä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
 • Oppijan ja oppimisen ohjaus
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus.

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinnon muodostumisesta tarkemmin ePerusteista.

 

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (oppisopimus) Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
11.08.2022—03.06.2023

Kiinnostaako sinua ohjaus- ja kasvatusalan tehtävät?
Toimitko avustajana tai ohjaajana koulussa tai aamu- ja iltapäivätoiminnassa?
Tarvitsetko lisää tietoa kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ja toiminnan ohjaamisesta sekä erityistä tukea tarvitsevista lapsista?
Suunnitteletko alalle hakeutumista?

Tavoite

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteet muuttuivat 1.1.2019 alkaen. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala muodostuu neljästä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta, jotka ovat:

1. Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
2. Oppijan ja oppimisen ohjaus
3. Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä
4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus
5. Valinnaiset tutkinnon osat
    - Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa JA
    - Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Kohderyhmä

Henkilöille, jotka toimivat koulunkäyntiavustajina, koulunkäynnin ohjaajina tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina tai joilla on työkokemusta ammattialaa vastaavista työtehtävistä. Koulutus ja tutkinto voi sopia myös sinulle, jolta alan kokemus puuttuu, mutta olet soveltuva alalle ja valmis tekemään töitä ammattitaidon hankkimiseksi. Opiskelijaksi aikovalla tulee olla tiedossa tai sovittuna työpaikka, jossa työssä oppiminen on mahdollista.

Ajankohta

11.08.2022—03.06.2023

Paikka

Koulutus toteutetaan pääosin TAKKin Tampereen valtatien kampuksella.

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta. Mahdollisia kustannuksia saattaa tulla esim. oppikirjoista.

Toteutus

 • Päivä-monimuotokoulutus, joka muodostuu lähi- ja etäopiskelusta sekä työssäoppimisesta.
 • Kiinteä osa opiskelusta toteutuu verkkoympäristössä.Lähiopetuspäiviä on koulutuksen aikana enintään 25. Opetus on arkisin klo 8.30–15.00.
 • Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tarvittavan ammattitaidon hankkimista ja näyttötutkinnon suorittamista varten.

  Tutkinnon perusteisiin voit käydä tutustumassa osoitteessa:
  https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/6055264

Hakeutuminen

Hakuaika: 17.08.2021—31.05.2022

 

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Jani Nieminen, puh. 044 7906 412

Koulutukseen liittyvät asiat
Kouluttaja Kaarina Ryödi, puh. 044 7906 6117
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 7906 379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 7906 401

Opintotukiasiat
Opintoneuvoja, puh. 044 7906 400