Konepajamittauksen koulutuksessa otat haltuun konepajamittauksen perusteet. Opit arvioimaan mittaustuloksia ja mittausepävarmuuksia ja ymmärrät raportoinnin ja arvioinnin tärkeyden niin laadullisesti kuin luotettavuuden kannalta. Koulutus on käytännöläheinen, ja mittauksia harjoitellaan valmistavassa teollisuudessa käytössä olevilla käsimittalaitteilla.

Koulutus on suunnattu koneistajille, tarkastajille, laadunvalvojille, työopastajille, perusmittauksia tekeville sekä kaikille mittaamisesta kiinnostuneille.

Koulutuksen toteutus

Kahden päivän koulutus järjestetään Tampereella TAKKissa.

Koulutusta toteutetaan myös tilauksesta yrityksille. Kysy lisää!

Koulutuksen sisältö

1. päivä

Konepajamittauksen perusteet 1: mittavälineen valinta, mittaustekniikan perusteet, mittalaitteen kalibrointi

  • Käsimittavälineitä oikea käsittely
  • Mittaus työntömitalla, ulkomikrometrillä, kolmipistemikrometrillä ja mittakellolla
  • Mittausharjoitukset
  • Pinnankarheus.

2. päivä

Konepajamittauksen perusteet 2: mittausvirheet ja geometrinen toleranssi

  • Mittausvirheet, epävarmuudet ja toistettavuus
  • Geometrinen toleranssi
  • Mittausharjoitukset.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Kone-ja tuotantotekniikan perustutkinto, osatutkinto Konepajamittaukset Oppisopimuskoulutus
Joustava aloitus

Ajankohta

Joustava aloitus

Hakeutuminen

Hakuaika: 27.10.2022—31.10.2024

Koulutukseen on jatkuva haku.
Huomioithan, että oppisopimuskoulutukseen voita hakea vain mikäli sinulla on tiedossa oppisopimuspaikka. Mikäli työpaikkaa ei ole tiedossa katso muut koulutusvaihtoehtomme.

Koulutukseen haetaan oheisen painikkeen kautta

 

Hakulomakkeeseen