Koneistajan täydennyskoulutus on tarkoitettu syventämään/täydentämään olemassaolevaa koneistusosaamista. Tavoitteena on, että opiskelija koulutuksen suoritettuaan selviytyy itsenäisesti ammattialan perustyötehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä. Koneistuksen perustaitoja tarvitaan metallialan tuotteiden osavalmistuksessa. Keskeisimmät työstömenetelmät ovat manuaalisorvaus, -jyrsintä ja -hionta. Ammattitaidon perustana on manuulityöstö, mutta automaatiosovelluksest ja tietotekniikka valtaavat alaa yhä voimakkaimmin (CNC).

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu metallialan koneistustehtäviin aikoville, joilla ei fyysisiä esteitä metallityön tekemiseen ja joilla on mahdollisuus työskennellä vähintään 2-vuorotyössä. Opiskelijalla ei saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta. Koulutukseen voivat hakea myös koneistajaksi valmistuneet, jotka haluavat syventää ammattitaitoaan työllistymisen edistämiseksi.

Toteutus

Koulutuksen alussa tehdään opiskelijan taustat huomioiden henkilökohtainen oppimissuunnitelma sekä varmistetaan opiskelijan soveltuvuus koneistusalan ammatteihin. Opiskeluun liittyy tietopuolista opetusta, käytännön harjoittelua sekä työssäoppimisjaksoja metallialan yrityksissä. Työssäoppiminen tapahtuu väliharjoitteluna, joka syventää oppilaitoksessa hankittuja tietoja/taitoja sekä loppuharjoitteluna, jonka tavoitteena on yritykseen työllistyminen.

Koneistajan täydennyskoulutuksen sisältö

  • Asennuksen ja automaation perustyöt
  • Koneistuksen perustyöt
  • Levytöiden ja hitsauksen perustyöt
  • Koneistus
  • Manuaalikoneistus
  • CNC-sorvaus
  • CNC-jyrsintä
  • CAD/CAM -2d-työstöratojen valmistus
  • CAD/CAM -3d-työstöratojen valmistus
  • Konepajamittaus.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Koneistajan täydennyskoulutus Kone- ja metallitekniikka Työvoimakoulutus Joustava aloitus
Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on työllistymiseen johtavaa yksilöllisesti räätälöityä koulutusta ilman tutkintotavoitetta.

Kohderyhmä

Koneistajan täydennyskoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka ovat suorittaneet koneistusalan tutkinnon tai tehneet koneistustyötä, mutta tarvitsevat päivitystä tai vahvistusta osaamiseensa.

 

Koulutukseen valittavalla henkilöllä tulee olla valmiudet työskennellä vähintään kaksivuorotyössä eikä hänellä saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta.

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta. Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Hakeutuminen
Hakuaika: 24.01.2020—07.04.2020

Täytä hakemus ’Hae tähän koulutukseen’ -painikkeen kautta Te-palveluiden sivuilla . Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Kerro kiinnostuksesi koulutukseen ja työhön sekä aikaisemmasta kokemuksestasi alalta hakemuksen tarkemmissa perusteluissa. Jos olet hakenut samaan aikaan myös muuhun työvoimakoulutukseen, merkitse hakemasi koulutukset tärkeysjärjestykseen.

Tampereen seudun ulkopuolelta hakevien tulee lisäksi selvittää, kuinka opiskelun aikainen majoitus järjestyy. Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.

 

Voit seurata hakemuksesi tilannetta Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi.
- Haku päättyy: 7.4.2020.
- Paperinvalinta: 8.4.2020
- Haastattelut: 16.-17.4.2020, TAKK, Nirva, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 TRE, klo 8.00-16.15 välisellä ajalla.
- Koulutus alkaa 27.4.2020.
- Orientaatiojakso 27.4.2020 - 19.8.2020
- Koulutuksen kesto: HOKS - 8 kk. ( 16.12.2020 )


Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Toteutus

Koulutus mukautetaan heti alussa henkilökohtaisen lukusuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen osia ovat:
- koneenpiirustus
- menetelmäsuunnittelu (terät, kiinnitys)
- mittaustekniikka
- CNC-ohjelmointi
- koneasetusten teko
- laadunvalvonta
- CAD/CAM
- CNC moniakselisuus
- robotiikka

 

Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja määräytyy henkilökohtaisen lukusuunnitelman mukaan yhdestä kahdeksaan kuukautta. Koulutuksen kestoa voidaan jatkaa harkinnanvaraisesti.

Sisältö

Koneistajan täydennyskoulutuksen pääpaino on tehdasmaisessa tekemisessä, jossa käytännön osuus on hallitseva. Tavoitteena on itsenäinen, ongelmanratkaisukykyinen ja laadukas työskentely ajanmukaisella CNC-koneella (sorvi/jyrsin). Koulutukseen sisältyvän työssäoppimisen kesto on kuusi viikkoa ja sen tarkoituksena on työllistyminen yrityksen tehtäviin.

Lisätiedot

- Pirkanmaan TE-toimisto, koulutusasiantuntija Janne Virtala, etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.
- Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, kouluttaja Jarkko Kortehisto, puh. 044 7906 258, etunimi.sukunimi@takk.fi.