Metalliteollisuus on noussut maamme suurimmaksi teollisuustoimialaksi sekä viennissä että työllistäjänä. Kone- ja metallialan tuotteiden valmistuksessa käytetään hyväksi kehittyneitä, osittain tai kokonaan automatisoituja CNC-tuotantomenetelmiä. Osavalmistuksen keskeisiä menetelmiä ovat koneistus, hitsaus ja levytyöt. Osavalmistetut tuotteet muodostavat yhdessä koneen kokonaisuuden. Esimerkiksi laakerit, moottorit ja anturoinnit muodostavat kokonaisuuden, jossa niiden asennus, kunnossapito sekä huolto vaativat koneenasentajan osaamista.

Ammattialan koulutuspolkuihin ja työtehtäviin voit tutustua tarkemmin seuraavien linkkien kautta:
- Levyseppähitsaaja
- Koneasentaja
- Koneistaja

Kouluttajan tarjoaa mahdollisuuden tutustua oppimisympäristöön. Ilmoittaudu tästä

Tavoite

Konetekniikan tutustumisjakso antaa mahdollisuuden seurata alan ammatteihin valmistavan koulutuksen toteutusta sekä ammattitaitovaatimuksia. Tavoitteena on, että opiskelijalla on oikea kuva alan ammattitaitovaatimuksista hakeutuessaan tutkintotavoitteisiin koneistajan, leyvseppähitsaajan ja asentajan koulutuksiin.

Kohderyhmä

Konetekniikan tutustumisjakso on suunnattu peruskoulun suorittaneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka suunnittelevat konetekniikan eri koulutuksiin (koneistaja/levyseppähitsaaja/asentaja) hakeutumista. Tutustumisjakso toimii väylänä alan perustutkintokoulutuksiin ja sopii hyvin alaa vaihtaville henkilöille.
Koulutukseen valittavalla henkilöllä ei saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta. Kone- ja tuotantotekniikoiden ammattialoilla on oltava valmius vähintään kaksivuorotyöhön.

Toteutus

Lukusuunnitelma:
- Metallialaan tutustuminen
- Kouluttautumismahdollisuudet (eri tutkinnot)
- Alan koulutuksen toteutus
- Metallialan koulutuksen perusvalmiudet: alan käsitteet, ammattitekniikka, ammattilaskento, ammattipiirustus, raaka-aineet
- Työsuojelu
- Opiskeluvalmiudet
Opetus toteutetaan kokonaan lähiopetuksena, jossa opiskelija osallistuu työhallissa ammattityön opetukseen.

Ajankohta

Nonstop-koulutusta