Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat tekevät perushuolenpitotyötä: kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä. Lähihoitajat työskentelevät mm. kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä, vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa tai päiväkodeissa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Lähihoitajan koulutus sopii tuleville sote-alan ammattilaisille, esim. ammatinvaihtajille, sekä alalla jo työskenteleville. Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on oppivelvollisuus suoritettuna, hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Katso lisätiedot lähihoitajan tutkinnosta, osaamisaloista sekä pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ePerusteista.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (oppisopimus) Tutkintokoulutus;Oppisopimuskoulutus 08.02.2021—31.01.2023

Kohderyhmä

Alalle hakeutuvat tai alalla jo työskentelevät henkilöt, jotka ovat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydeltään alalle soveltuvia. Opiskelijaksi aikovalla tulee olla tiedossa tai sovittuna lähihoitajalle soveltuva työpaikka, jonka kanssa solmitaan oppisopimus. TAKKin oppisopimuspalvelut vastaa oppisopimusten solmimisesta ja opintojen suunnittelusta yhdessä opiskelijan ja työpaikan kanssa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestelyistä ja ohjauksesta huolehtii työnantajasi.

Jo valmistunut lähihoitaja voi tässä koulutuksessa suorittaa toisen osaamisalan.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat tekevät perushuolenpitotyötä: kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä. Lähihoitajat työskentelevät mm. päiväkodeissa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Kesto

n. 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Ajankohta

08.02.2021—31.01.2023

Paikka

Koulutus toteutetaan pääosin TAKKin Tampereen valtatien kampuksella.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 28.10.2020—25.01.2021

Oppisopimus tulee olla solmittuna ennen koulutuksen alkua.

 

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, jossa suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Ammatillisia lähiopiskelupäiviä noin 50, lisäksi yhteisten tutkinnon osien lähipäiviä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opetus on arkisin klo 8.30–15.00. Kesä- ja jouluaikaan pidetään lähiopetuksessa taukoa. Koulutukseen sisältyy myös verkko-opintoja ja etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Hyväksytty soveltuvuustesti on oppisopimuksen solmimisen ehtona.

Ensimmäiset lähiopetuspäivät ovat 8. -9.2.2021 ja 16.2.2021.
Huomioithan, että pystyt aloittamaan opiskelut em. päivänä.

Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille. Keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: https://www.takk.fi/fi/opiskelijaksi/oppisopimus/

Huom! Seuraava oppisopimuskoulutus helmikuun jälkeen alkaa huhtikuussa 2021.

Sisältö

Koulutus sisältää yhteisiä ja ammatillisista tutkinnon osia. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (lähihoitaja) löytyy TAKKissa viisi osaamisalaa, joista valitaan yksi:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala.

Jokaiseen osaamisalaan sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi on kaikille osaamisaloille yhteisiä:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen.

Kaksi muuta pakollista tutkinnon osaa vaihtelee osaamisaloittain. Valinnaisena tutkinnon osana voit suorittaa (valitaan yksi):

 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen 
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä

Yhteiset tutkinnon osat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen. Tutustu tarkemmin tutkintoon ja sisältöihin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ePerusteista.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Jani Nieminen, puh. 044 7906 412

Koulutus
Koulutussuunnittelija Pirjo Tuuri-Lahtinen, puh. 044 7906 399
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 7906 379

sähköpostit: etunimi.sukunimi@takk.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Jyllin Kodille (rekrytoiva koulutus), verkkototeutus Tutkintokoulutus;Työvoimakoulutus;Verkko-opinnot 05.03.2021—22.06.2022

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten hoitotyöhön haussa mukana oleviin rekrytoiviin yrityksiin.
Verkko- ja työssäoppimispainotteinen lähihoitajakoulutus on suunniteltu niin, että koulutukseen osallistuminen on mahdollista eri puolilta Pirkanmaata (vain yksittäisiä lähipäiviä Tampereella). Koulutus on suunnattu erityisesti Pirkanmaan kaari-/reuna-alueilla asuville. Koulutuksen aikaiset työssäoppimisjaksot tehdään Jyllin Kodilla.

Jyllin Kodit
Jyllin Kodit on Jalmari Jyllin Säätiön 100 %:sesti omistama, Ikaalisten keskustassa sijaitseva seniorien asumis- ja palvelukeskus, joka on toiminut vanhuuden hyväksi jo vuodesta 1965 lähimmäisvastuun periaatteita noudattaen. Jyllin Kodin arvoja ovat suvaitsevaisuus, välittäminen ja arvostaminen. Jyllin Kodin erityisosaamisalueisiin kuuluvat muistisairaiden, mielenterveysasukkaiden ja päihdemuistisairauksien hoito, kuntoutus sekä saattohoito.

Jyllin Kodit tarjoaa tehostettua palveluasumista kuudessa yhteisökodissa yhteensä 103 asukkaalle mukaan lukien Ainolan mielenterveys- ja päihdeasukkaiden yhteisökodin. Lisäksi Jyllin Kodit tarjoaa kotihoito- ja kuntoutuspalveluita sekä Ravintola Sofian kautta lounas-, juhla- ja kokouspalveluita. Jalmari Jyllin Säätiö toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita ja on aktiivinen oppilaitosyhteistyössä.

Työskentely Jyllin Kodilla

Jyllin Kodilla hoitaja työskentelee Yhteisökodin asukkaiden hoito- ja palvelutehtävässä kaikissa asukkaiden päivittäisissä toiminnoissa, hänen henkilökohtaisen palvelusuunnitelmansa mukaisesti. Työhön sisältyy omahoitajana toimiminen ja moniammatillinen yhteistyö. Arvopohjastamme nousevan hyvän elämän palvelulupauksen mukaisesti huomioimme asiakkaidemme turvallisuuden, päätöksenteon, osallisuuden, mielekkäät harrasteet sekä sosiaaliset suhteet.

Saatat olla etsimämme henkilö, mikäli vanhustyö on lähellä sydäntäsi, haluat olla mukana toteuttamassa
Jyllin Kodin palvelulupausta tarjoten asukkaillemme hyvää elämää ja sinulla on halu olla mukana kehittämässä toimintaa yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Toivomme, että sinulla on myös halu nähdä ja löytää asukkaiden voimavaroja ja kannustaa heitä osallistumaan omatoimisesti YhteisöKodin toimintaan.

Lupaamme sinulle ammatillisen pääoman kasvua ja työn iloa mukavassa työyhteisössä! Hoitajan työ Jyllin Kodilla toteutuu kaksi- tai kolmivuorotyönä ja henkilökuntamme on sitoutunut Jyllin Kodin toimintaperiaatteisiin välittävästä ja yksilöllisestä yhteisöhoidosta. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa yksikkösi ja työtiimisi työn suunnitteluun ja toteuttaa asukkaiden hoitoa kokonaisvaltaisesti omahoitajaperiaatteella.

Lisätietoa ja yhteydenotot:
Jyllin Kodit Oy, Jyllinkatu 3, 39500 Ikaalinen
p. 03 459 040
   
Tutustu tarkemmin: http://www.jyllinkodit.fi/
YouTube: https://bit.ly/32buhjM
Facebook: www.facebook.com/jyllinkodit 
Instagram: www.instagram.com/jyllinkodit 
Twitter: www.twitter.com/JyllinK

Tavoite

Koulutuksen tavoitteen on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Rekrytoiva työvoimakoulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Lähihoitajan ammattitaidon keskeinen osa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, mutta työ edellyttää tekijöiltään myös hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan alalle soveltuva. Alan kokemus on eduksi ja tuntumaa alaan voi olla hankittuna myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Koulutukseen hakeutuvan elämäntilanteen on oltava jo opiskelun aikana sellainen, että pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Ajankohta

05.03.2021—22.06.2022

Hinta

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 17.11.2020—02.02.2021
 • Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereella 9.2.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
  • Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelut järjestetään työnantajien tiloissa/puhelimitse/Teams-yhteydellä viikolla 6 tai 7. Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www. te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella Osaajaksi vanhustyöhön, Ikaalinen Jyllin Kodit - nyt verkkototeutuksena. Koulutusnumero 695917

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin orientointi- ja tutustumisjaksolle 5.3. - 19.3.2021. Ammatillinen osuus toteutetaan ajalla 22.3.2021 - 22.6.2022.
Orientointi- ja tutustumisjakso ei ole karsiva eli orientointijaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

Koulutukseen sisältyvät loma-ajat ovat 5. - 30.7.2021 ja 27. - 31.12.2021.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etä-, verkko- ja  lähiopiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin Teams-etäyhteydellä (n. klo 8.30–15.00). Käytännön harjoituspäivät pidetään TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15), osa näistä päivistä voi olla lauantaisin. Näitä ovat lähinnä harjoitukset hoitoluokassa ja koulutuksen alun orientointi atk-luokassa.
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Ikaalisissa Jyllin Kodilla, jonne on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen.

Orientaatio-opinnot 5.3.2021 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 22.3.2021 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

Jyllin Kodit Oy
Kehitys- ja koulutussuunnittelija Niina Koskela, puh. 044 575 5567, niina.koskela@jyllinkodit.fi

TE-palvelut
Koulutusasiantuntija Riitta Alajuuma, puh. 0295 045 538, riitta.alajuuma@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Valkeakosken kaupungille (rekrytoiva koulutus), verkkototeutus Verkko-opinnot;Työvoimakoulutus;Tutkintokoulutus 05.03.2021—22.06.2022

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten hoitotyöhön Valkeakosken kaupungille. Verkko- ja työssäoppimispainotteinen lähihoitajakoulutus on suunniteltu niin, että koulutukseen osallistuminen on mahdollista eri puolilta Pirkanmaata (vain yksittäisiä lähipäiviä Tampereella). Koulutus on suunnattu erityisesti Pirkanmaan kaari-/reuna-alueilla asuville. Koulutuksen aikaiset työssäoppimisjaksot tehdään Valkeakosken kaupungin kotihoidossa ja vanhusten asumispalveluissa.

Valkeakoski on lähes 22 000 ihmisen kotikaupunki. Elävä ja kehittyvä, puhtaasta luonnosta ja hyvistä palveluista tunnettu mansikkapaikka. Mansikkapaikalla on myös yhteen hiileen puhaltava kaupungin henkilöstö!

Kaupunki on Valkeakosken suurin työnantaja. Haluamme, että henkilöstömme voi hyvin. Siksi varmistamme, että työyhteisöissämme perusasiat ovat kunnossa: ketään ei kiusata eikä kohdella epäasiallisesti. Hyvät työpaikat tehdään työnilosta ja luottamuksesta. Luottamus kasvaa yhdessä tekemisestä, avoimesta keskustelusta ja välittämisestä. Työasioista, myös epäkohdista saa ja pitää keskustella yhdessä. Näin ne voidaan ratkaista ja päästään asioissa eteenpäin.

Valkeakosken kaupungin henkilöstö voi olla ylpeä merkityksellisestä ja vaikuttavasta työstään. Kun vastaamme asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman hyvin, on työmme tuloksellista ja palkitsevaa. Iloisella mielellä ja reippaalla otteella palveleva henkilöstömme käyttää ammattitaitonsa koko kaupungin kehittämiseksi. Yhdessä löydämme tehokkaat tavat palvella kasvavan kaupungin nykyisiä ja uusia asukkaita mahdollisimman hyvin. Me ansaitsemme palkkamme joka päivä!

Tervetuloa Valkeakosken kaupungin palvelukseen!

Kotihoitoa järjestetään kotona asuville henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäistä tai viikottaista apua. Asiakasryhmät ovat eri-ikäisiä, sairauksiltaan vaihtelevia (muistisairaat, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat) ja usein monisairaita. 

Vanhusten asumispalvelua järjestetään iäkkäille henkilöille, jotka eivät enää pärjää kotona kotiin annettavien palvelujen turvin. Asiakkaat ovat iäkkäitä henkilöitä, joiden toimintakyky on heikentynyt niin, että palveluntarve on ympärivuorokautinen ja pitkäaikainen sisältäen loppuvaiheen saattohoidon. Asiakkaat ovat usein monisairaita ja pääosin muistisairaita.

Työtehtävien kuvaus

Hoitaja, Kotihoito
Hoitajan työpäivä koostuu itsenäisesti tehtävistä kotikäynneistä asiakkaiden kodeissa. Hoitajan työn tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn, itsenäisen suoriutumisen ja osallisuuden tukeminen niin, että asiakas selviytyy kotona mahdollisimman pitkään.
Työ on kaksivuorotyötä, jota toteutetaan asiakkaille laadittujen palvelu- ja hoitosuunnitelmien mukaisesti.  Valkeakoski on jaettu kotihoitoalueisiin ja tiimeihin, jotka mahdollistavat muilta hoitajilta ja sairaanhoitajilta saadun tuen. Työ kotihoidossa vaatii  myös kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja joustavuuteen.

Hoitajan keskeiset päivittäiset työtehtävät:

 1. Itsenäiset kotikäynnit (asiakkaan arjen perustarpeisiin ja sairaanhoidollisiin tarpeisiin vastaaminen, asiakkaan terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy)
 2. Perushoiva ja sairaanhoidolliset tehtävät (hygienia, ravitsemus, lääkehoidon toteutus, toimenpiteet ja tutkimukset, eri-ikäisten, monisairaiden, saattohoidon ja vaihtelevan asiakaskunnan hoitotyön osaaminen)
 3. Omahoitajuus (asiakkaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja tarpeista huolehtiminen, asiakkaan kuntouttavien ja toimintakykyä edistävien hoitosuunnitelmien laadinta, seuranta ja arviointi, asiakkaan RAI arviointien ja hoitosuunnitelmien puolivuosittaisten väliarviointien toteuttaminen, omais- ja sidosryhmäyhteistyö)
 4. Asiakastiedon dokumentointi (Pegasos, RAI)

Hoitaja, Vanhusten asumispalvelut

Hoitaja työskentelee vanhusten asumispalveluyksikössä kaksi- tai kolmivuorotyössä. Asumispalveluyksikkö on asukkaiden koti, jossa hoitaja työskentelee. Hoitaja toimii osana moniammatillista tiimiä, joka vastaa asukkaiden palvelutarpeisiin kokonaisvaltaisesti. Työvuoronsa aikana hoitaja vastaa 5-6 asukkaan palvelutarpeeseen. Yövuorossa hoitaja vastaa 25 asukkaan palvelutarpeeseen. 
Hoitajan tehtävänä on arvioida ja toteuttaa asukkaan tarpeen mukainen päivittäinen hoito ja hoiva. Tavoitteena on asukkaan yksilöllisen mielekkään arjen mahdollistaminen ja tuottaminen ympärivuorokautisesti. 

Hoitajan keskeiset päivittäiset työtehtävät:

 1. Päivittäinen hoitotyö, sairaanhoito ja lääkehoito sekä saattohoito
 2. Omahoitajuus ja omaisyhteistyö
 3. Kodinhoidolliset tehtävät (ruoka- ja pyykkihuolto, jätehuolto, siistiminen)
 4. Mielekkään arjen mahdollistaminen (kulttuuri- ja virkistys, ulkoilu, sosiaalinen toiminta)
 5. Asiakastiedon dokumentointi (Pegasos, RAI)

Tavoite

Koulutuksen tavoitteen on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Rekrytoiva työvoimakoulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Lähihoitajan ammattitaidon keskeinen osa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, mutta työ edellyttää tekijöiltään myös hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan alalle soveltuva. Alan kokemus on eduksi ja tuntumaa alaan voi olla hankittuna myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Koulutukseen hakeutuvan elämäntilanteen on oltava jo opiskelun aikana sellainen, että pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet
 • Tietokoneen ja älypuhelimen käytön perustaidot ja valmiusoppia käyttämään tehtävän vaatimia ohjelmistoja
 • Kotihoidon opiskelijalla tulee olla ajokortti B.

Ajankohta

05.03.2021—22.06.2022

Hinta

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 17.11.2020—02.02.2021
 • Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereella 9.2.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
  • Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelut järjestetään 11.2. tai 17.2.2021 työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams-yhteydellä. Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www. te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella Osaajaksi vanhustyöhön, Valkeakoski, Tevaniemi - nyt verkkototeutuksena. Koulutusnumero 695913

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin orientointi- ja tutustumisjaksolle 5.3. - 19.3.2021. Ammatillinen osuus toteutetaan ajalla 22.3.2021 - 22.6.2022.
Orientointi- ja tutustumisjakso ei ole karsiva eli orientointijaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

Koulutukseen sisältyvät loma-ajat ovat 5. - 30.7.2021 ja 27. - 31.12.2021.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etä-, verkko- ja  lähiopiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin Teams-etäyhteydellä (n. klo 8.30–15.00). Käytännön harjoituspäivät pidetään TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15), osa näistä päivistä voi olla lauantaisin. Näitä ovat lähinnä harjoitukset hoitoluokassa ja koulutuksen alun orientointi atk-luokassa.
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Valkeakosken kaupungin kotihoidossa ja vanhusten asumispalveluissa, jonne on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen.

Orientaatio-opinnot 5.3.2021 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 22.3.2021 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Työyksiköiden kuvaus
Kotihoidon ja Vanhusten asumispalvelujen työpisteet sijaitsevat Valkeakosken keskustassa hyvien kulkuyhteyksien päässä ja lähellä kaupungin muita palveluja.

Kaikissa työyksiköissä hoitajien lähiesimiehenä toimii palveluvastaava. Yksiköiden henkilökunta koostuu sairaanhoitajista, hoitajista ja hoiva-avustajista. Kotihoidossa työskentelee n.70 hoitoalan ammattilaista. Vanhusten asumispalveluyksiköissä työskentelee yhteensä n. 110 hoitoalan ammattilaista. Asiakkaden palvelun toteuttamiseen osallistuvat lisäksi lääkärit, asiakasohjaajat, fysioterapeutit ja muut ammattilaiset, joiden kanssa tehdään päivittäin laajalti yhteistyötä.

Kotihoito

Kotihoitotoimisto sijaitsee Eskola- rakennuksessa Valkeakosken keskustassa, josta käsin tehdään työpäivään suunnitellut asiakaskäynnit asiakkaiden yksityiskoteihin. Työ on liikkuvaa ja antaa vapauden suunnitella oman työn kulkua.

Vanhusten asumisyksiköt

Hoivakoti Wäinämöinen
Vuonna 2012 avattu ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Wäinämöisessä asuu 126 vanhusta. Valkeakosken kaupunki tuottaa hoivakodin asukkaille palvelut yhdessä Marjatta-säätiön kanssa. Asukkaat asuvat 15-paikkaisissa ryhmäkodeissa, joissa heistä huolehtii sairaanhoitajasta, hoitajista ja hoiva-avustajista koostuva hoitotiimi ympärivuorokautisesti.

Hoivakoti Kantele
Vuonna 2015 avauttu ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Kanteleessa asuu 60 vanhusta. Asukkaat asuvat 15-paikkaisissa ryhmäkodeissa, joissa heistä huolehtii sairaanhoitajasta, hoitajista ja hoiva-avustajista koostuva hoitotiimi ympärivuorokautisesti.

Tallikadun ryhmäkoti
Tallikadun ryhmäkodissa tuotetaan vanhuksille ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen palvelua ja tilapäisen asumisen palvelua. Tallikadun ryhmäkodissa asuu 26 vanhusta ja lisäksi siellä käy jaksohoidossa kotona asuvia vanhuksia tilapäisen asumisen ryhmäkodissa. Asukkaista huolehtii sairaanhoitajasta, hoitajista ja hoiva-avustajista koostuvat hoitotiimit ympärivuorokautisesti.

Kotikulman ryhmäkoti
Tuetun asumisen ryhmäkoti, jossa asuu 12 vanhusta. Asukkaista huolehtii päivittäin klo. 7-22 välisenä aikana hoitajista koostuva hoitotiimi. Yöaikaan asukkaiden turvana teknologiset hälytys- ja valvontalaitteet.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Valkeakosken kaupunki
Hoitaja, Kotihoito:
Jenni Lundan, jenni.lundan@valkeakoski.fi, p. 0403357405

Hoitaja, Vanhusten asumispalvelut:
Katri Nieminen, katri.nieminen@valkeakoski.fi, p. 0403357604

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Koulutusasiantuntija Riitta Alajuuma, puh. 0295 045 538, riitta.alajuuma@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Hämeenkyrön kunnalle (rekrytoiva koulutus), verkkototeutus Tutkintokoulutus;Työvoimakoulutus;Verkko-opinnot 05.03.2021—22.06.2022

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten hoitotyöhön Hämeenkyröön. Verkko- ja työssäoppimispainotteinen lähihoitajakoulutus on suunniteltu niin, että koulutukseen osallistuminen on mahdollista eri puolilta Pirkanmaata (vain yksittäisiä lähipäiviä Tampereella). Koulutus on suunnattu erityisesti Pirkanmaan kaari-/reuna-alueilla asuville. Koulutuksen aikaiset työssäoppimisjaksot tehdään Hämeenkyrön kunnan kotihoidossa ja vanhusten asumispalveluissa.

Hämeenkyrön kunta
Hämeenkyrö on rehdisti lande kunta vain 30 minuuttia Tampereelta länteen. Meillä eletään turvallista ja tyytyväistä elämää vain kivenheiton päässä kolmostieltä. Raitillamme asustavat sulassa sovussa rapiat 10 000 asukasta, lähes 1000 yritystä ja lähes yhtä monta lehmää, hevosta ja muuta nelijalkaista. Kehuvat meitä mukavaksi paikaksi elää ja yrittää!

Lähihoitajana Hämeenkyrössä
Lähihoitajan tehtävänä ikäihmisten palveluissa on tukea asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä, vahvistaa sosiaalista osallisuutta hoivan, hoidon ja kuntouttavan työtavan avulla. Lähihoitajan työ on kaksi- tai kolmivuorotyötä.

Kotiin annettavien palveluiden  lisäksi Hämeenkyrön kunta tarjoaa mielekästä, turvallista ja ympärivuoro- kautista asumispalvelua kahdessa palvelutalossa. Kurjenmäkikodissa on viisi yhteisökotia, joissa on yhteensä 65 asukasta. Siljankoti  on tarkoitettu muistisairaille henkilöille ja kodissa on 19 asukasta.
   
Tutustu tarkemmin: Ikäihmiset - Hämeenkyrön kunta (hameenkyro.fi)
YouTube: Hämeenkyrö TV - YouTube
Facebook: Hämeenkyrön kunta - Etusivu | Facebook
Twitter: Hämeenkyrön kunta (@HameenkyroKunta) / Twitter

Tavoite

Koulutuksen tavoitteen on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Rekrytoiva työvoimakoulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Lähihoitajan ammattitaidon keskeinen osa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, mutta työ edellyttää tekijöiltään myös hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan alalle soveltuva. Alan kokemus on eduksi ja tuntumaa alaan voi olla hankittuna myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Koulutukseen hakeutuvan elämäntilanteen on oltava jo opiskelun aikana sellainen, että pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet
 • Tietokoneen ja älypuhelimen käytön perustaidot ja valmiusoppia käyttämään tehtävän vaatimia ohjelmistoja
 • Kotihoidon opiskelijalla tulee olla ajokortti B.

Ajankohta

05.03.2021—22.06.2022

Hinta

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 09.12.2020—02.02.2021
 • Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereella 9.2.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
  • Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelut järjestetään viikolla 6-7 työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams-yhteydellä. Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www. te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella Osaajaksi vanhustyöhön, Hämeenkyrö  - nyt verkkototeutuksena. Koulutusnumero 697420

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin orientointi- ja tutustumisjaksolle 5.3. - 19.3.2021. Ammatillinen osuus toteutetaan ajalla 22.3.2021 - 22.6.2022.
Orientointi- ja tutustumisjakso ei ole karsiva eli orientointijaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

Koulutukseen sisältyvät loma-ajat ovat 5. - 30.7.2021 ja 27. - 31.12.2021.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etä-, verkko- ja  lähiopiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin Teams-etäyhteydellä (n. klo 8.30–15.00). Käytännön harjoituspäivät pidetään TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15), osa näistä päivistä voi olla lauantaisin. Näitä ovat lähinnä harjoitukset hoitoluokassa ja koulutuksen alun orientointi atk-luokassa.
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Hämeenkyrön kunnan kotihoidossa ja vanhusten asumispalveluissa (Kurjenmäkikoti ja Siljankoti), jonne on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen.

Orientaatio-opinnot 5.3.2021 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 22.3.2021 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Hämeenkyrön kunta
Asumispalvelut: Satu Vina puh. 050 3730412, satu.vina@hameenkyro.fi
Kotihoito: Sirpa Hiltunen puh. 050 68197, sirpa.hiltunen@hameenkyro.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Koulutusasiantuntija Riitta Alajuuma, puh. 0295 045 538, riitta.alajuuma@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Keiturin Soteen (rekrytoiva koulutus), verkkototeutus Verkko-opinnot;Työvoimakoulutus;Tutkintokoulutus 05.03.2021—22.06.2022

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten hoitotyöhön Keiturin Sote Oy:lle. Keiturin Sote on Virtain kaupungin omistama tytäryhtiö, joka tuottaa lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan muodostaman yhteistoiminta-alueen tarpeisiin. Keiturin Sotessa työskentelee noin 420 sote-alan ammattilaista ja se on Ylä-Pirkanmaalla merkittävä työnantaja. Toiminnan perusta on hyvinvoiva henkilöstö, kehitysmyönteinen toimintakulttuuri ja aito asiakaslähtöisyys. Keiturin Sote tarjoaa 20 koulutuspaikkaa.

Verkko- ja työssäoppimispainotteinen lähihoitajakoulutus on suunniteltu niin, että koulutukseen osallistuminen on mahdollista eri puolilta Pirkanmaata (vain yksittäisiä lähipäiviä Tampereella). Koulutus on suunnattu erityisesti Pirkanmaan kaari-/reuna-alueilla asuville. Koulutuksen aikaiset työssäoppimisjaksot tehdään Keiturin Soten kotihoidossa ja vanhusten asumispalveluissa.

Keiturin Sote tuottaa kattavat lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistoiminta-alueen tarpeisiin. Meillä työskentelee noin 420 sote-alan ammattilaista, joten olemme Ylä-Pirkanmaalla merkittävä työnantaja. Toimintamme perusta on hyvinvoiva henkilöstö, kehitysmyönteinen toimintakulttuuri ja aito asiakaslähtöisyys.

Työtehtävien kuvaus
Lähihoitajan työnkuva eri yksiköissä ikäihmisten palveluissa.
Yksiköiden kuvaukset: https://www.keiturinsote.fi/palvelut/asumispalvelut
Ikäihmisten palveluissa asiakkaiden kuntoisuus vaihtelee yksiköstä/toiminnosta riippuen lähes omatoimisistata kotona asuvista asiakkaista ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon piirissä oleviin täysin autettaviin asiakkaisiin.
Muistiasiakkaiden osuus kaikista asiakkaista on yhä kasvava.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteen on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Rekrytoiva työvoimakoulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Lähihoitajan ammattitaidon keskeinen osa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, mutta työ edellyttää tekijöiltään myös hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan alalle soveltuva. Alan kokemus on eduksi ja tuntumaa alaan voi olla hankittuna myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Koulutukseen hakeutuvan elämäntilanteen on oltava jo opiskelun aikana sellainen, että pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Koulutukseen hakeutuvalta edellytetään kansallisen perusrokotusohjelman mukaiset sekä uuden tartuntatautilain § 48 mukaiset rokotukset. Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet
 • Tietokoneen ja älypuhelimen käytön perustaidot ja valmius oppia käyttämään tehtävän vaatimia ohjelmistoja

Edellytämme opiskelijalta oman auton käyttömahdollisuutta. Voimme tarjota ilmaisen asunnon opiskelun ajaksi.

Ajankohta

05.03.2021—22.06.2022

Hinta

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 16.12.2020—02.02.2021
 • Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereella 9.2.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
  • Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelut järjestetään viikolla 6-7 työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams-yhteydellä. Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www. te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella Osaajaksi vanhustyöhön, Virrat ja Ruovesi - nyt verkkototeutuksena. Koulutusnumero 697418

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin orientointi- ja tutustumisjaksolle 5.3. - 19.3.2021. Ammatillinen osuus toteutetaan ajalla 22.3.2021 - 22.6.2022.
Orientointi- ja tutustumisjakso ei ole karsiva eli orientointijaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

Koulutukseen sisältyvät loma-ajat ovat 5. - 30.7.2021 ja 27. - 31.12.2021.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etä-, verkko- ja  lähiopiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin Teams-etäyhteydellä (n. klo 8.30–15.00). Käytännön harjoituspäivät pidetään TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15), osa näistä päivistä voi olla lauantaisin. Näitä ovat lähinnä harjoitukset hoitoluokassa ja koulutuksen alun orientointi atk-luokassa.
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Keiturin Soten kotihoidossa ja vanhusten asumisyksiköissä Virroilla Ruovedellä, joihin on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen:
  • Keiturinpuisto, Virrat
  • Vihriäläkoti, Virrat
  • Kotiranta, Ruovesi
  • Harjukoti, Ruovesi
  • Majakka, Ruovesi
  • Keiturin Sote Oy:n kotihoito

Orientaatio-opinnot 5.3.2021 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 22.3.2021 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Keiturin Sote Oy
Ikäihmisten palvelupäällikkö Marika Säynäjoki, puh. 044 715 1376, marika.saynajoki@keiturinsote.fi

Henkilöstöpäällikkö Helena Mattsson, puh. 044 715 1228, helena.mattsson@keiturinsote.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Koulutusasiantuntija Riitta Alajuuma, puh. 0295 045 538, riitta.alajuuma@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Ikaalisten kaupungille (rekrytoiva koulutus), verkkototeutus Tutkintokoulutus;Työvoimakoulutus;Verkko-opinnot 05.03.2021—22.06.2022

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten hoitotyöhön Ikaalisiin Nikulan yksikköön. Verkko- ja työssäoppimispainotteinen lähihoitajakoulutus on suunniteltu niin, että koulutukseen osallistuminen on mahdollista eri puolilta Pirkanmaata (vain yksittäisiä lähipäiviä Tampereella). Koulutus on suunnattu erityisesti Pirkanmaan kaari-/reuna-alueilla asuville. Koulutuksen aikaiset työssäoppimisjaksot tehdään Ikaalisten Tevaniemessä tehostetun asumispalvelun yksikössä Nikulassa.

Ikaalinen

Astu sisään Isoon Pikkukaupunkiin! Ikaalinen on viehättävä ja ihmisenmittainen matkailukaupunki, jossa monipuolinen osaaminen, koulutus ja kulttuuri mahdollistavat kehityksen Pirkanmaan kasvun kehällä.

Nikula

Nikula on tehostetun asumispalvelun yksikkö (Luhalahdentie 756, 39590 Tevaniemi), joka tarjoaa hoiva- ja hoitopalveluita ympärivuorokautisesti ikääntyville asukkaille. Nikula on koti 16 ikäihmiselle nelimetrisin, ruusutapetein, maalaismaisemin Nikulan perinnetalossa. Me hoitoalan ammattilaiset saamme mahdollisuuden työskennellä tässä ympäristössä, kaiken osaamisemme asukkaille antaen.
   
Tutustu tarkemmin:
Nikula - Ikaalinen
Lisätiedot Arja Starck, puh 044 7301 387 arja.starck@ikaalinen.fi

Tavoite

Koulutuksen tavoitteen on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Rekrytoiva työvoimakoulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Lähihoitajan ammattitaidon keskeinen osa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, mutta työ edellyttää tekijöiltään myös hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan alalle soveltuva. Alan kokemus on eduksi ja tuntumaa alaan voi olla hankittuna myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Koulutukseen hakeutuvan elämäntilanteen on oltava jo opiskelun aikana sellainen, että pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa saatetaan pyytää esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet
 • Tietokoneen ja älypuhelimen käytön perustaidot ja valmius oppia käyttämään tehtävän vaatimia ohjelmistoja

Ajankohta

05.03.2021—22.06.2022

Hinta

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 16.12.2020—02.02.2021
 • Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereella 9.2.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
  • Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelut järjestetään viikolla 6-7 työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams-yhteydellä. Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www. te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella Osaajaksi vanhustyöhön, Ikaalinen Tevaniemi - nyt verkkototeutuksena. Koulutusnumero 697421

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin orientointi- ja tutustumisjaksolle 5.3. - 19.3.2021. Ammatillinen osuus toteutetaan ajalla 22.3.2021 - 22.6.2022.
Orientointi- ja tutustumisjakso ei ole karsiva eli orientointijaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

Koulutukseen sisältyvät loma-ajat ovat 5. - 30.7.2021 ja 27. - 31.12.2021.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etä-, verkko- ja  lähiopiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin Teams-etäyhteydellä (n. klo 8.30–15.00). Käytännön harjoituspäivät pidetään TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15), osa näistä päivistä voi olla lauantaisin. Näitä ovat lähinnä harjoitukset hoitoluokassa ja koulutuksen alun orientointi atk-luokassa.
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Ikaalisten kaupungin ikäihmisten asumispalveluissa (Nikula), jonne on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen.

Orientaatio-opinnot 5.3.2021 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 22.3.2021 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Ikaalisten kaupunki
Vanhuspalveluiden päällikkö Marianne Viitasalo-Männistö, puh. 044 7301 360, marianne.viitasalo-mannisto@ikaalinen.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Koulutusasiantuntija Riitta Alajuuma, puh. 0295 045 538, riitta.alajuuma@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Attendolle (rekrytoiva koulutus), verkkototeutus Verkko-opinnot;Työvoimakoulutus;Tutkintokoulutus 05.03.2021—22.06.2022

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten hoitotyöhön Attendon hoivakotiin Kyröskoskelle. Verkko- ja työssäoppimispainotteinen lähihoitajakoulutus on suunniteltu niin, että koulutukseen osallistuminen on mahdollista eri puolilta Pirkanmaata (vain yksittäisiä lähipäiviä Tampereella). Koulutus on suunnattu erityisesti Pirkanmaan kaari-/reuna-alueilla asuville. Koulutuksen aikaiset työssäoppimisjaksot tehdään Attendon ikääntyneiden hoivakodissa Kyröskoskella.

Attendo
Attendo on Suomen johtava yksityinen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden tuottaja. Attendo tuottaa asumispalveluita ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille sekä mielenterveyskuntoutujille. Attendo on joustava ja kannustava työnantaja, jonka yrityskulttuurin määrittävät yrityksen arvot osaaminen, sitoutuminen ja välittäminen. Attendolaisia on Suomessa jo yli 10 000.

Kiinnostuitko? Koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella hoiva-alalla Attendolla. Tutustu meihin tarkemmin: https://www.attendo.fi/

Attendo Kyröskoski
Attendo Kyröskosken hoivakoti on Hämeenkyröön elokuussa 2015 avattu hoivakoti. Kyröskoski tarjoaa asukkailleen monipuolista ja turvallista palveluasumista asukkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Attendo Kyröskoski tarjoaa asumispalveluita ikääntyneille. Moniammatillinen hoivahenkilöstö on paikalla ympärivuorokauden. Asukkaat saavat päivittäisissä toiminnoissa jatkuvaa hoivaa, tukea, ohjausta, valvontaa ja huolenpitoa. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja ja laaditaan henkilökohtainen hoitosuunnitelma yhdessä asukkaan ja omaisten kanssa. Asuminen Kyröskoskella on portaatonta, eli meiltä ei tarvitse muuttaa kunnon heiketessäkään.
   
Tutustu tarkemmin: Attendo Kyröskoski

Hoivakodin johtaja Kati Hietala
puh. 044 494 3950, kati.hietala@attendo.fi

Tavoite

Koulutuksen tavoitteen on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Rekrytoiva työvoimakoulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Lähihoitajan ammattitaidon keskeinen osa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, mutta työ edellyttää tekijöiltään myös hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan alalle soveltuva. Alan kokemus on eduksi ja tuntumaa alaan voi olla hankittuna myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Koulutukseen hakeutuvan elämäntilanteen on oltava jo opiskelun aikana sellainen, että pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa saatetaan pyytää esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet
 • Tietokoneen ja älypuhelimen käytön perustaidot ja valmius oppia käyttämään tehtävän vaatimia ohjelmistoja

Ajankohta

05.03.2021—22.06.2022

Hinta

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 16.12.2020—02.02.2021
 • Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereella 9.2.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
  • Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelut järjestetään viikolla 6-7 työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams-yhteydellä. Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www. te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella Osaajaksi vanhustyöhön, Hämeenkyrö - nyt verkkototeutuksena. Koulutusnumero 697420

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin orientointi- ja tutustumisjaksolle 5.3. - 19.3.2021. Ammatillinen osuus toteutetaan ajalla 22.3.2021 - 22.6.2022.
Orientointi- ja tutustumisjakso ei ole karsiva eli orientointijaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

Koulutukseen sisältyvät loma-ajat ovat 5. - 30.7.2021 ja 27. - 31.12.2021.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etä-, verkko- ja  lähiopiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin Teams-etäyhteydellä (n. klo 8.30–15.00). Käytännön harjoituspäivät pidetään TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15), osa näistä päivistä voi olla lauantaisin. Näitä ovat lähinnä harjoitukset hoitoluokassa ja koulutuksen alun orientointi atk-luokassa.
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Attendon Kyröskosken hoivakodissa (Pohjantähdentie 12, 39200 Kyröskoski, Hämeenkyrö), jonne on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen.

Orientaatio-opinnot 5.3.2021 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 22.3.2021 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Attendo
Aluepäällikkö, Pirkanmaa, Katri Vuorensyrjä, puh, 044 494 2940, katri.vuorensyrja@attendo.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Koulutusasiantuntija Riitta Alajuuma, puh. 0295 045 538, riitta.alajuuma@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Lempäälän kunnalle (rekrytoiva koulutus) Tutkintokoulutus;Työvoimakoulutus 15.03.2021—28.06.2022

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Lempäälän kunnan hyvinvoinnin palvelualueelle vanhus- ja vammaispalveluihin.
Rekrytoivan työvoimakoulutuksen tavoitteena on valmistua lähihoitajaksi suorittamalla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja työllistyä yrityksen tai julkisen toimijan tarjoamiin tehtäviin. Koulutukseen sisältyvä työssäoppiminen tapahtuu sekä vanhuspalveluissa että vammaistyössä Lempäälän kunnan työskentelykohteissa.

Lempäälä toivottaa sinut tervetulleeksi opiskelemaan lähihoitajan tutkintoa, yhdessä työelämän ammattilaisten kanssa. Lempäälä on kasvava ja kehittyvä noin 23 000 asukkaan kunta Tampereen eteläpuolella hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Lempäälän kunnan hyvinvoinnin palvelualueen vanhus- ja vammaispalveluissa työskentelee yhteensä noin 170 henkilöä. Lähihoitajaopinnoissa pääset mukaan moniammatilliseen työskentelyyn ja kohtaamaan eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita. Kunta tarjoaa sinulle näköalapaikan uudistuviin vanhus- ja vammaispalveluihin, joita on lähdetty kehittämään vuoden 2020 organisaatiomuutoksen myötä. Yhdistämällä opiskelijoiden sekä työssä olevien sosiaali-ja terveysalan henkilöstön osaamisen ja kokemukset, saadaan yhdessä aikaan uutta!

Lempäälän Himminkodossa sijaitsevat muisti-ja geriatriset yksiköt tarjoavat ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista, lyhytaikaista asumista sekä kotona asuville esimerkiksi omaishoidon tukijaksoja. Tehtäviin liittyy päivittäisen hoidon ja hoivan ohella asiakkaiden kuntoutumisen tukemiseen ja virkistystoimintaan liittyviä palveluja.

Kotihoito koostuu hoivan, huolenpidon ja hoidon tehtävistä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Kotihoidon palvelut toimivat koko kunnan alueella, jakautuen ammatillisiin tiimeihin. Työ on liikkuvaa ja vaihtelevaa, ensisijaisesti työtä asiakkaiden kotona. Digitaaliset palvelut ovat kotihoidossa lisääntymässä ja niiden käyttöönoton myötä myös etähoivan piirissä olevien asiakkaiden määrä tulee kasvamaan. Kotihoidossa tarvitaan ajokortti sekä käytettävissä mielellään myös oma auto.

Vammaispalvelun Kultasiivessä asukkaiden tarvitseman avun ja ohjauksen määrä vaihtelee yksilökohtaisesti. Henkilöstö on apuna asukkaiden päivittäisissä toiminnoissa.

 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteen on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4604960.

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Alan kokemus on eduksi. Tuntuma alaan voi olla hankittu myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.


Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Ajankohta

15.03.2021—28.06.2022

Hinta

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 10.11.2020—17.02.2021
 • Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereella 24.2.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
  • Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelu järjestetään työnantajan tiloissa viikolla 9. Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä ja ilmoitetaan tarkka aika ja paikka.
  • Haastattelut toteutetaan mahdollisesti Microsoft Teams-sovelluksen välityksellä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www. te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä Osaajaksi vanhus- ja vammaistyöhön hakemuslomakkeella. Koulutusnumero 695711

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Toteutus

 

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 15.3. - 29.3.2021. Ammatillinen osuus toteutetaan ajalla 30.3.2021 - 28.6.2022.
Tutustumisjakso ei ole karsiva eli tutustumisjaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

Koulutuksen aikainen työssäoppiminen toteutetaan Lempäälässä. Opiskelijoille nimetään omat ohjaamiseen ja perehdyttämiseen valmennetut työpaikkaohjaajat.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Koulutuksen aikainen työssäoppiminen tapahtuu sekä vanhus- että vammaispalveluissa Lempäälän kunnan työskentelykohteissa.
 • Opiskelijoille nimetään työpaikkaohjaajat, jotka valmennetaan ohjaamiseen ja perehdyttämiseen.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00 TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15).
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 5.7. - 30.7.2021 ja 27.12. - 30.12.2021.

Tutustumisjakso 15.3.2021 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 30.3.2021 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala tai Vammaistyön osaamisala
 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä (valinnainen tutkinnon osa)
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

Lempäälän kunta
Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Anu Kallio, puh. 041 730 4363, anu.kallio@lempaala.fi
Kehittämispäällikkö, hyvinvoinnin palvelualue Heta Periviita, puh. 040 133 7918, heta.periviita@lempaala.fi

TE-palvelut
Koulutusasiantuntija Riitta Alajuuma, puh. 0295 045 538, riitta.alajuuma@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Lempäälän Kotokampukselle (rekrytoiva koulutus) Työvoimakoulutus;Tutkintokoulutus 15.03.2021—28.06.2022

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Lempäälän Kotokampukselle.
Rekrytoivan työvoimakoulutuksen tavoitteena on valmistua lähihoitajaksi suorittamalla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja työllistyä yrityksen tai julkisen toimijan tarjoamiin tehtäviin. Koulutukseen sisältyvä työssäoppiminen tapahtuu Kotokampuksen tuki- ja palveluasumisen sekä tehostetun palveluasumisen työkohteissa.

Kotokampus on Lempäälän keskustan tuntumassa sijaitseva kyläyhteisö, jonne olet tervetullut työskentelemään juuri sellaisena kuin olet. Tällä hetkellä meillä työskentelee jo lähes 40 hoito- ja hoivatyön ammattilaista.

Kotokampus on vakavarainen, virkeä toimija ja suomalaisessa omistuksessa oleva yli 50 vuotta sitten perustettu palvelukeskus. Tavoitteenamme ei ole liiketaloudellinen voitto, vaan asiakaslähtöiset, laadukkaat palvelut. Kotokampuksen toimintaperiaatteisiin kuuluu mahdollistaa asukkaiden oman tahdon mukaisen elämän kyläyhteisössämme.
Saammeko olla uusi työnantajasi?

Palvelukeskus työpaikkakohteena: Tuki- ja palveluasuminen sekä tehostettu palveluasuminen. Työaika 2 tai 3- vuorotyötä. Opiskelijalla on mahdollisuus tutustua työyhteisön muihinkin palveluihin mm. hyvinvointi- ja mielen-terveyspalvelut.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteen on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4604960.

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Alan kokemus on eduksi. Tuntuma alaan voi olla hankittu myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.


Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Ajankohta

15.03.2021—28.06.2022

Hinta

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 23.11.2020—17.02.2021
 • Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereella 24.2.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
  • Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelu järjestetään työnantajan tiloissa viikolla 9. Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä ja ilmoitetaan tarkka aika ja paikka.
  • Haastattelut toteutetaan mahdollisesti Microsoft Teams-sovelluksen välityksellä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www. te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä Osaajaksi vanhustyöhön hakemuslomakkeella. Koulutusnumero 696101

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Toteutus

 

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 15.3. - 29.3.2021. Ammatillinen osuus toteutetaan ajalla 30.3.2021 - 28.6.2022.
Tutustumisjakso ei ole karsiva eli tutustumisjaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

Koulutuksen aikainen työssäoppiminen toteutetaan Lempäälässä. Opiskelijoille nimetään omat ohjaamiseen ja perehdyttämiseen valmennetut työpaikkaohjaajat.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Koulutuksen aikainen työssäoppiminen tapahtuu sekä vanhus- että vammaispalveluissa Lempäälän kunnan työskentelykohteissa.
 • Opiskelijoille nimetään työpaikkaohjaajat, jotka valmennetaan ohjaamiseen ja perehdyttämiseen.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00 TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15).
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 5.7. - 30.7.2021 ja 27.12. - 30.12.2021.

Tutustumisjakso 15.3.2021 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 30.3.2021 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala tai Vammaistyön osaamisala
 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä (valinnainen tutkinnon osa)
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

Kotokampus
Palvelupäällikkö Tiina Innala, puh. 050 386 3398, tiina.innala@kotokampus.fi

TE-palvelut
Koulutusasiantuntija Riitta Alajuuma, puh. 0295 045 538, riitta.alajuuma@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi TampereMissio Palvelut Oy:lle(rekrytoiva koulutus) Tutkintokoulutus;Työvoimakoulutus 15.03.2021—28.06.2022

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten tai kehitysvammaisten hoitotyöhön TampereMissio Palvelut Oy:lle. Koulutukseen sisältyvä työssäoppiminen tapahtuu alla mainituissa TampereMission ikäihmisten ja kehitysvammaisten palveluissa.

TampereMissio Palvelut Oy

Onko sinullakin arvot kohdallaan? Tule mukaan huipputekijöiden joukkoon!
TampereMissio on merkittävä sosiaalialan palveluntuottaja, joka toimii ikäihmisten, kehitysvammaisten, lapsiperheiden ja nuorten parissa. Yhdistyksen omistama TampereMissio Palvelut Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka toiminnan tavoitteena on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen vastuullisesti ja kestävästi. TampereMissio Palvelut oy tuottaa monipuolisesti palveluja sekä ikäihmisille että kehitysvammaisille.

Yhdistyksen palveluksessa on yli 250 ammattilaista ja mukana toiminnassa on runsas joukko vapaaehtoisia.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on yksi organisaatiomme kulmakivistä. Tarjoamme työntekijöillemme monipuolisia työmahdollisuuksia, työsuhde-etuja ja täydennyskoulutuksia. Työyhteisömme on kannustava ja reilu, ja olemme siitä ylpeitä. 

Työyksiköiden ja -tehtävien kuvaus

Rongankodin yksiköt Tapio ja Mirkku: Kehitysvammaisten palveluiden autetun asumisen yksiköitä (tehostettua palveluasumista kehitysvammaisille. Rongankodin asiakkaat ovat kehitysvammaisia asiakkaita, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja ohjausta. Ohjaajan (lähihoitajan koulutus) työtehtävät (asiakkaan kokonaisvaltainen hoito ja hoiva, mielekkään ja turvallisen elämän tarjoaminen, lääkehoito).

Koskikoti ja Petäjäkoti: Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköitä. Koskikodin ja Petäjäkodin asiakkaat ovat ikäihmisiä, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista huolenpitoa. Varsin usein asiakkailla on muistisairaus tai muita toimintakyvyn rajoitteita. Työtehtävät lähihoitajan tehtäviä ryhmäkodeissa (asiakkaan kokonaisvaltainen hoito ja hoiva, lääkehoito, asiakkaan tarpeisiin vastaaminen, omaisyhteistyö, asiakkaalle mielekkään ja turvallisen arjen tarjoaminen).

Peurankallio: Kotihoidon yksikkö. Peurankallion asiakkaat ovat kotona asuvia ikäihmisiä, jotka pärjäävät kotona pienen avun turvin. Työtehtävät kotihoidon lähihoitajan työtehtäviä (asiakkaan hoito palvelusuunnitelman mukaisesti, lääkehoito, asiakkaiden kohtaaminen).

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Tutkinto muodostuu viidestä osasta, jotka tässä koulutuksessa ovat:

 1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 3. Osaamisala: Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen TAI Vammaistyö (valitaan toinen)
 4. Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 5. Yhteiset tutkinnon osat

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Alan kokemus on eduksi. Tuntuma alaan voi olla hankittu myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.


Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Ajankohta

15.03.2021—28.06.2022

Hinta

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 28.12.2020—17.02.2021
 • Soveltuvuustesti järjestetään Tampereella 24.2.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
  • Soveltuvuustestiin kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelu järjestetään työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams -etäyhteydellä viikolla 9.
  • Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www. te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä Osaajaksi vanhus- ja vammaistyöhön hakemuslomakkeella suoraan kyseisen koulutustiedon yhteydestä. Koulutusnumero 679109

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 15.3. - 29.3.2021. Tutustumisjaksolta valitaan opiskelijat, jotka jatkavat lähihoitajakoulutukseen 30.3.2021 - 28.6.2022. Tutustumisjakso ei ole karsiva eli tutustumisjaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Opiskelijoille nimetään työpaikkaohjaajat, jotka valmennetaan ohjaamiseen ja perehdyttämiseen.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00 TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15).
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 5.7. - 30.7.2021 ja 27.12. - 31.12.2021.
 • Työssäoppiminen tapahtuu TampereMission ikäihmisten ja kehitysvammaisten asumisyksiköissä ja kotihoidossa, joihin on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen. Mukana olevat yksiköt:
  - Rongankodin yksiköt Tapio ja Mirkku
  - Koskikoti ja Petäjäkoti
  - Peurankallio

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

TampereMissio Palvelut Oy
Yleisinfo: Merja Lahtinen, puh. 040 1289088, merja.lahtinen@tamperemissio.fi
Koskikoti: Terja Yliranta-Keränen, puh. 040 551 6704, terja.yliranta-keranen@tamperemissio.fi
Petäjäkoti: Inkeri Viskari, puh. 040 755 2989, inkeri.viskari@tamperemissio.fi (poissa 5.1.2021- maaliskuu), jonka aikana sijainen Marika Salminen. puh 040 569 2843, marika.salminen@tamperemissio.fi
Peurankallio: Anumari Joenperä, puh. 040 809 7637, anumari.joenpera@tamperemissio.fi
Rongankoti: Minna Toivola, puh. 040 192 1909, minna.toivola@tamperemissio.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

Pirkanmaan TE-toimisto
Asiantuntija, koulutus Riitta Alajuuma, puh. 0295 045 538, riitta.alajuuma@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Esperille (rekrytoiva koulutus) Työvoimakoulutus;Tutkintokoulutus 15.03.2021—28.06.2022

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Esperille. Rekrytoivan työvoimakoulutuksen tavoitteena on valmistua lähihoitajaksi suorittamalla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja työllistyä yrityksen tarjoamiin tehtäviin, joissa tuotetaan asumispalveluita ikääntyneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille ja vammaisille henkilöille. .

Koulutukseen sisältyvä työssäoppiminen tapahtuu Esperin yksiköissä. Tässä koulutuksessa hoito-ja hoivakodit Tampereella, Nokialla, Kangasalalla, Ikaalisissa, Mouhijärvellä ja Sastamalassa.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Tutkinto muodostuu viidestä osasta, jotka tässä koulutuksessa ovat:

 1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 3. Osaamisala: Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen TAI Vammaistyö (valitaan toinen)
 4. Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 5. Yhteiset tutkinnon osat

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Alan kokemus on eduksi. Tuntuma alaan voi olla hankittu myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.


Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Ajankohta

15.03.2021—28.06.2022

Hinta

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 28.12.2020—17.02.2021
 • Soveltuvuustesti järjestetään Tampereella 24.2.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
  • Soveltuvuustestiin kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelu järjestetään työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams -etäyhteydellä viikolla 9.
  • Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www. te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä Osaajaksi vanhustyöhön hakemuslomakkeella suoraan kyseisen koulutustiedon yhteydestä. Koulutusnumero 697146

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 15.3. - 29.3.2021. Tutustumisjaksolta valitaan opiskelijat, jotka jatkavat lähihoitajakoulutukseen 30.3.2021 - 28.6.2022. Tutustumisjakso ei ole karsiva eli tutustumisjaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Opiskelijoille nimetään työpaikkaohjaajat, jotka valmennetaan ohjaamiseen ja perehdyttämiseen.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00 TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15).
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 5.7. - 30.7.2021 ja 27.12. - 31.12.2021.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Esperin ikäihmisten ja kehitysvammaisten asumisyksiköissä ja kotihoidossa, joihin on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen. Mukana olevat yksiköt vahvistuvat tammikuussa.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

Pirkanmaan TE-toimisto
Asiantuntija, koulutus Riitta Alajuuma, puh. 0295 045 538, riitta.alajuuma@te-toimisto.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (omaehtoinen) Tutkintokoulutus 12.04.2021—04.07.2022

Kiinnostaako ihmisläheinen työ sosiaali- ja terveysalalla?

Lähihoitajat työskentelevät eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Lähihoitaja toimii monipuolisissa sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä mm. päiväkodeissa, vanhusten asumispalvelu- ja kuntoutumisyksiköissä sekä kotihoidossa.  Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa.

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Tutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta, jotka ovat:

 1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 3. Yhteiset tutkinnon osat
 4. Osaamisala (valitaan yksi):
  • Ikääntyvien hoito ja kuntoutus (tähän osaamisalaan eniten opiskelijapaikkoja)
  • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
  • Sairaanhoito ja huolenpito
  • Vammaistyö
 5. Valinnainen tutkinnon osa

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille hakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä hakuajan päättymiseen mennessä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot (hakijalla ei voi olla perusopetus mukautettu)
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso tai YKI 3)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Valintakriteerit

Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve ja urasuunnittelu
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Ajankohta

12.04.2021—04.07.2022

Paikka

TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere

Hinta

Ammatillinen perustutkintokoulutus on osallistujille maksutonta.

Hakeutuminen

Hakuaika: 11.12.2020—02.02.2021


Valinta-aikataulu

 • Valintakoe 18.2., 19.2. tai 22.2.2021 (yhtenä päivänä, kutsu tekstiviestinä/sähköpostitse, päivää ei voi valita)
 • Lopullinen opiskelijavalinta tehdään viikolla 8
 • Koulutus alkaa 12.4.2021. Huomioi, että pystyt aloittamaan opiskelut em. päivänä.

Huomioithan hakulomaketta täyttäessäsi, että

 • Hakemuksen tietoja käytetään opiskelijavalinnan perusteena, joten täytäthän hakemuksesi huolellisesti.
 • Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.
 • Varmista, että sähköpostiosoitteesi on oikein. Mahdollinen haastattelukutsu ja tieto valinnasta toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiin. Kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä.

HAKULOMAKE

Toteutus

 • Päivä-monimuotokoulutus, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00.
 • Koulutus on päätoimista. Päätoiminen opiskelu edellyttää useimmiten opintovapaata/irrottautumista työstä. Opintoihin on mahdollista hakea esim. opintotukea, aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuutta (omaehtoinen opiskelu).
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 5.7. - 30.7.2021 ja 27. - 31.12.2021.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 7906 401

Opintotukiasiat:
Opintoneuvoja, puh. 044 7906 400