Lekitekin siivouspalvelut hakee osaavaan joukkoonsa uusia tekijöitä. Tarvitsemme vahvistusta mm. uuteen Lempäälätaloon sekä koulu- ja päiväkotisiivoukseen. Lekitek Oy on Lempäälän kunnan yhtiö, joka huolehtii mm. kunnan kiinteistöjen siivouksesta ja huollosta. Siivoustyö Lekitekissä on itsenäistä, monipuolista ja meillä on mahdollisuus lisäkoulutukseen osatutkinnon suorittamisen jälkeen. Lekitekissä työsuhteet ovat kokoaikaisia. Lekitekissä panostetaan työhyvinvointiin ja meillä työntekijät viihtyvät.

Koulutus järjestetään puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammatin monipuolisiin työtehtäviin suuntautuen. Koulutus kestää 1- 4 kk aiempaan osaamiseen pohjautuen. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa yksi tutkinnon osa Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- tai ammattitutkinnosta. Koulutuksen aikana ja päätteeksi ensisijainen tavoite on työllistyminen ja uuden urapolun luominen.

Koulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-palveluiden asiakkaille, yli 20-vuotiaille henkilöille joilla on koulutustarve. Valittavan henkilön tulee olla perusterve sekä omata perus suomenkielentaito. Työajat ovat vaihtelevia ja joissakin työkohteissa vaaditaan valmius kaksivuorotyöhön. Puhtauspalveluala mahdollistaa omaan elämäntilanteeseen sopivan työajan ja paikan.
Tavoite

Koulutus on Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan osatutkintoon valmistavaa koulutusta. Vaihtoehtoisesti koulutus voi myös olla työllistymiseen johtavaa yksilöllistä ”täsmäkoulutusta” ilman tutkintotavoitetta, tietyn työnantajan tai työnhakijan tarpeiden mukaan.
Tavoitteena on, että opiskelija koulutuksen suoritettuaan selviytyy itsenäisesti ammattialan perustyötehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä sekä työllistyy alalle.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-palveluiden asiakkaille, yli 20-vuotiaille henkilöille joilla on koulutustarve. Valittavan henkilön tulee olla perusterve sekä omata perus suomenkielentaito. Työajat ovat vaihtelevia ja joissakin työkohteissa vaaditaan valmius kaksivuorotyöhön. Puhtauspalveluala mahdollistaa omaan elämäntilanteeseen sopivan työajan ja paikan.

 

Ajankohta

21.09.2020—21.01.2021

Kesto

Koulutus kestää 1- 4 kk aiempaan osaamiseen pohjautuen.

Paikka

TAKK Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere.

 

Hinta

Koulutus on opiskelijoille maksutonta työvoimakoulutusta. Vain ammattipätevyyskorttien korttimaksu (10 € / kortti) jää opiskelijan itsensä maksettavaksi. 

Hakeutuminen
Hakuaika: 05.03.2020—30.08.2020

Koulutukseen hakeudutaan www.te-palvelut.fi sivujen kautta omilla pankkitunnuksilla. Koulutuksen numero on 691696, hakemukselle pääset tästä

Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. 

Merkitse hakemuksen perusteluihin selkeästi se työnantaja josta olet kiinnostunut.
Opiskelijavalinta tehdään hakemuksessa annettujen tietojen pohjalta, joten täytäthän hakemuksen huolellisesti ja anna tietoja kattavasti. Erityisesti omat perustelut koulutukseen hakeutumiselle ovat tärkeitä. Jos olet hakenut samaan aikaan myös muuhun työvoimakoulutukseen, merkitse hakemasi koulutukset tärkeysjärjestykseen.

  • Haku päättyy: 30.8.2020
  • Paperivalinta: joustava
  • Haastattelut järjestetään joustavasti
  • Koulutus alkaa 21.9.2020/joustavasti
  • Kesto: HOKS - 4 kk

Seuraa oman hakemuksen tilannetta Oma asiointi -palvelussa osoitteessa:
 <www.te-palvelut.fi>.

Lisätiedot

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutuspäällikkö Eija Järvilahti, puh. 044 790 6305, eija.jarvilahti@takk.fi
- Pirkanmaan TE-toimisto, asiantuntija Janne Virtala, janne.virtala@te-toimisto.fi

Lisätietoja koulutuksesta:
Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.
Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta.
Lisätietoa etuuksista saat osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/palvelut_ja_kulukorvaus/index.html ,
www.facebook.com/koulutusneuvonta , Työlinjan koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai
sähköpostilla koulutusneuvonta@te-toimisto.fi