Lekitekin siivouspalvelut hakee osaavaan joukkoonsa uusia tekijöitä. Yritys tarvitsee vahvistusta esimerkiksi uuteen Lempäälä-taloon sekä koulu- ja päiväkotisiivoukseen. Lekitek on Lempäälän kunnan yhtiö, joka huolehtii muun muasssa kunnan kiinteistöjen siivouksesta ja huollosta. Siivoustyö Lekitekissä on itsenäistä, monipuolista ja yrityksessä on mahdollisuus lisäkoulutukseen osatutkinnon suorittamisen jälkeen. Työsuhteet ovat kokoaikaisia. Lekitek panostaa työhyvinvointiin ja työntekijöiden viihtyvyyteen. 

 

Tavoite

Koulutus on puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan osatutkintoon valmistavaa koulutusta. Tavoitteena on, että opiskelija koulutuksen suoritettuaan selviytyy itsenäisesti ammattialan perustyötehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä sekä työllistyy alalle.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-palveluiden asiakkaille, yli 20-vuotiaille henkilöille joilla on koulutustarve. Valittavan henkilön tulee olla perusterve sekä omata perus suomenkielentaito. Työajat ovat vaihtelevia ja joissakin työkohteissa vaaditaan valmius kaksivuorotyöhön. Puhtauspalveluala mahdollistaa omaan elämäntilanteeseen sopivan työajan ja paikan.

 

Sisältö

Osaajaksi puhdistuspalvelualalle 1-4 kuukaudessa yritykseen työllistyen
Koulutuksessa teet työtä työpaikkaohjaajan ohjauksessa kohti itsenäistä työskentelyä. Työnantajat solmivat hyvin suoritetun koulutuksen päätteeksi työntekijöiden kanssa oppisopimuksen. Tuleva työpaikkasi voi olla toimisto-, hotelli-, tehdas-, terveydenhuollon pisteet, koulu- tai päiväkotikohteet, palvelutalot, rakennus tai muu erityissiivouskohde.

Koulutus on puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan osatutkintoon valmistavaa koulutusta. Tavoitteena on, että opiskelija koulutuksen suoritettuaan selviytyy itsenäisesti ammattialan perustyötehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä sekä työllistyy alalle.

Ajankohta

19.09.2022—10.01.2023

Paikka

Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Mikäli opiskelijan tarvitsee suorittaa jokin ammattipätevyyskortti, esim. työturvallisuuskortti tai hygieniapassi, niin opiskelija maksaa itse korttimaksun (10 €/kpl).

Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. 
Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta: 
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/.

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella: www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Hakeutuminen

Hakuaika: 17.01.2022—04.09.2022

 

Koulutustunnus 703405, hakemukselle pääset tästä

Täytä hakemus ’Hae tähän koulutukseen’ -painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.. Merkitse hakemuksen perusteluihin selkeästi se työnantaja, josta olet kiinnostunut. Opiskelijavalinta tehdään hakemuksessa annettujen tietojen pohjalta, joten täytäthän hakemuksen huolellisesti ja anna tietoja kattavasti. Erityisesti omat perustelut koulutukseen hakeutumiselle ovat tärkeitä. Jos olet hakenut samaan aikaan myös muihin työvoimakoulutuksiin, merkitse koulutukset tärkeysjärjestykseen.

Haku päätty: 4.9.2022

Haastattelut: 13.9.2022

Seuraa hakemuksesti tilannetta Oma asiointi palvelussa, osoitteessa www.te-palvelut.fi.

 

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutuspäällikkö Eija Järvilahti, puh. 044 790 6305, eija.jarvilahti@takk.fi.
- Pirkanmaan TE-toimisto, asiantuntija Janne Virtala, janne.virtala@te-toimisto.fi