Sairaalahuoltajan työ on asiakaspalvelutyötä, jota tehdään potilaiden läsnä ollessa. Sairaalahuoltaja huolehtii oman osastonsa kokonaissiisteydestä ja palveluiden toimivuudesta. Työtehtävään sisältyy muun muassa perus- ja ylläpitosiivousta, ruokapalvelutehtäviä kuten ruoanjakoa ja ruokatarvikkeiden tilausta, vuodehuoltoa, huoltotilauksia sekä potilaskuljetusta. Koulutukseen valittua henkilöä sitoo vaitiolovelvollisuus niin työ- kuin vapaa-ajalla. Potilasturvallisuuteen kuuluu myös, että valittavalla henkilöllä on voimassa oleva rokotesuoja.

Sairaalahuoltajat mahdollistavat turvallisen, viihtyisän ja toimivan toimintaympäristön potilaille sekä muille sairaalassa työskenteleville ammattilaisille. Työtä tehdään sairaalan erilaisissa toimintaympäristöissä ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Sairaalahuoltajan työ edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä, iloista ja reipasta asiakaspalvelu- ja työasennetta, organisointi- ja stressinsietokykyä, huolellisuutta, ripeyttä ja hyviä yhteistyötaitoja, hyvää suomen kielen hallintaa (kielitaitovaatimus B.1.2) sekä valmiutta vuorotyöhön.

Koulutuksen tavoitteena on työllistyminen sairaalahuoltajaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin Tays:n toimipaikkoihin.

Tule kuulolle! Tästä koulutuksesta lähetetään TE-live lähetys 14.6.2022 klo 14.00. Ks. lähetys osoitteesta: https://te-live.fi/

INFOTILAISUUS
10.8.2022 klo 14.00 Paikan päällä, esittelytila Satiini, Pirkanmaan TE-toimisto, Pellavatehtaankatu 25, 33100 TAMPERE - tai TEAMS - linkin kautta osoitteesta: https://bit.ly/info1082022

Tervetuloa kuulemaan lisää koulutuksesta ja työllistymismahdollisuuksista Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.

Voit tutustua koulutusmalliin ja työtehtävään myös osoitteessa https://youtu.be/hGyjamUHy0s tai https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Meille_toihin/Tays_tyopaikkana .

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-palveluiden asiakkaille, yli 20-vuotiaille henkilöille joilla on koulutustarve.

Mitä tehtävässä tarvitaan
• Hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
• Hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä
• Iloista ja reipasta asiakaspalvelu- ja
työasennetta
• Organisointi- ja paineensietokyky
• Huolellisuutta ja ripeyttä
• Hyvää suomen kielen hallintaa
• Valmiutta vuorotyöhön
maanantaista sunnuntaihin

Toteutus

Koulutus järjestetään puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammatin monipuolisiin työtehtäviin suuntautuen. Koulutus kestää 1-4 kuukautta aiempaan osaamiseesi pohjautuen. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa yksi tutkinnon osa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- tai ammattitutkinnosta. Koulutuksen aikana ja päätteeksi ensisijainen tavoite on työllistyminen ja uuden urapolun luominen.

Sisältö

Koulutus toteutetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Tays Keskussairaalan tiloissa osoitteessa Teiskontie 35, Tampere ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Nirvan toimipisteessä osoitteessa Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere. 

Koulutus on monimuoto-opetusta, joka koostuu lähiopetuksesta, työpaikalla toteutettavasta pajatyöskentelystä ja ohjatusta työssäoppimisesta.

Koulutus alkaa 10 työpäivää kestävällä tutustumisjaksolla, jonka sisältöön kuuluvat:

 • yleistä koulutuskokonaisuudesta
 •  sairaalasiivouksen perusteet
 • ohjattua tutustumista Tays:n työympäristöön
 • jatkosuunnitelma koulutuksessa jatkamiseksi tai muulla tavalla työ- tai koulutusuralla etenemisestä

Koulutuksen ammatillisella jaksolla hankitaan alan työskentelyyn keskeistä osaamista. Ohjatussa työssäoppimisessa tutustutaan alan työtehtäviin, työyhteisöön sekä suoritetaan tutkinnon osan näyttö.

Alalle sopivat ja jatkoa haluavat henkilöt etenevät ammatilliselle jaksolle. Ammatillisen jakson aikana harjaannutaan ammatin perustehtävissä sekä laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jonka pohjalta valitaan osatutkinnon osa; terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut tai laitoshuoltopalvelut tai muu osaamista lisäävä tutkinnon osa. Työssäoppimisjaksot toteutetaan Tays:n toimipisteissä.

Ammatillisen jakson kesto on enintään 16.12.2022 asti.

Ammatillinen jakso ajalla 19.9.-16.12.2022 sisältää terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut -perustutkinnon osan tai sen jo aiemmin suorittaneille ammatillista osaamista syventävän tutkinnon osan, laitoshuoltopalvelut. Osaaminen osoitetaan näytöillä. Ammatilliseen jaksoon kuuluvat

 • hygieniaosaaminen: hygieniatesti
 • työssä jaksaminen ja työkunnon kohottaminen
 • sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti
 • terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelutehtävien suunnittelu
 • ruokahuolto-, ylläpitosiivous-, vuodehuolto- sekä huoltohuonetyötehtävät asiakaskohteessa
 • asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
 • työ- ja asiakasturvallisuuden noudattaminen työskentelyssä
 • muut erikseen sovitut ei-hoidolliset tehtävät
 • ensiapuosaaminen: EA1 sekä
 • ohjattu työssäoppiminen ja osan näyttö.

Korttien ja passien viranomaismaksut jäävät opiskelijan maksettaviksi.

Ajankohta

05.09.2022—16.12.2022

Paikka

Koulutus toteutetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin/TAYS Keskussairaalan tiloissa, osoitteessa Teiskontie 35, 33520 Tampere. 

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Mikäli opiskelijan tarvitsee suorittaa jokin ammattipätevyyskortti, esim. työturvallisuuskortti tai hygieniapassi, niin opiskelija maksaa itse korttimaksun (10 €/kpl). 

Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta:

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/.

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella: www.facebook.com/koulutusneuvonta

 

Hakeutuminen

Hakuaika: 31.05.2022—14.08.2022

Täytä hakemus ’Hae tähän koulutukseen’ -painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Kerro kiinnostuksesi koulutukseen ja alan työhön hakemuksen tarkemmissa perusteluissa.

Koulutuksen numero on 707336, hakemukselle pääset tästä

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi .

Koulutuksen hakuaika: 31.5.-14.8.2022. 

Haastattelut: 23.8.-24.8.2022

Haastattelukutsu lähetetään asiakkaalle kirjeellä tai muulla soveltuvalla keinolla. Haastatteluajan voit tarkistaa myös www.te-palvelut.fi / Oma asiointi – palvelusta. Koulutuksen aikana ole lomaa.

Lisätiedot

Koulutuksen yhteyshenkilöt

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, koulutuspäällikkö Eija Järvilahti, puh. 044 7906305, eija.jarvilahti@takk.fi

Pirkanmaan TE-palvelut, Yritys- ja koulutuspalvelut, Janne Virtala, janne.virtala@te-toimisto.fi

Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri, Palveluesimies Elina Virtakoivu, puh. 050 331 9303, elina.virtakoivu@pshp.fi