Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa monipuoliset valmiudet erilaisiin turvallisuusalan tehtäviin. Tutkinnon suorittaneet työllistyvät esim. vartijan, reseptionistin, järjestyksenvalvojan, arvokuljettajan, henkivartijan tai turvatarkastajan tehtäviin. Tutkinto sopii myös turvallisuusalan esimiestehtävissä toimivalle tai niihin siirtyvälle.

Turvallisuusalan opiskelijan on oltava täysi-ikäinen, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vartijaksi sopiva. Koulutukseen liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lue lisää: SORA-tiedote opiskelijalle.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon sisältö

Koulutukseen sisältyvät väliaikaisen vartijan koulutus ja vartijan koulutus.

Pakolliset tutkinnonosat

 • Vartijan koulutus
 • Pelastustoiminta

Valinnaiset tutkinnonosat

 • Toiminta eri vartiointimuodoissa
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö
 • Tilannehallinta
 • Järjestyksenvalvonta
 • Kaupan turvallisuustoiminta
 • Turvatarkastus
 • Henkilösuojaus
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta
 • Sammutus- ja pelastustoiminta
 • Turvallisuusalan esimiestoiminta
 • Arvokuljetustoiminta
 • Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutustu tutkintoon tarkemmin turvallisuusalan ammattitutkinnon ePerusteista

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Turvallisuusalan ammattitutkinto oppisopimuskoulutuksena Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
Joustava aloitus

Tavoite

Tutkintoon valmistavan koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan tiedollisia ja taidollisia valmiuksia toimia vartijana sekä suorittaa Turvallisuusalan ammattitutkinnon osa; Pelastustoiminta.

Kohderyhmä

Koulutuksen voi hakeutua henkilö, joka toimii vartijan työtehtävissä tai on varmistanut työpaikkansa alalta. Pääsyvaatimuksina on vähintään 18 vuoden ikä, nuhteeton tausta, ammatillinen perustutkinto tai aikaisempi työkokemus vartijan työtehtävistä. Eduksi katsotaan lisäksi Väliaikaisen vartijan (40 h) ja Vartijan koulutuksen (80 h) suoritus.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lue lisää:

https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf

Kesto

n. 1,5 vuotta, opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti

Ajankohta

01.01.2021—30.06.2022

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Hakeutuminen

Hakuaika: 11.12.2020—10.12.2021

Koulutukseen on jatkuva haku ja aloitus joustavasti.

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Turvallisuusalan ammattitutkinto muodostuu 6 osasta: kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Lähtökohtana tässä oppisopimuskoulutuksessa on, että opiskelija on jo suorittanut tutkinnon pakollisista osista toisen eli Vartijan koulutuksen, jolloin 5 osaan tietopuolisia lähipäiviä on 22, eli 1-2 päivää kuukaudessa (ei kesällä) henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Koulutuksessa hyödynnetään verkko-oppimista ja opiskelijat laativat koulutuksen aikana vartijan työtehtäviinsä liittyvän kehittämistehtävän.

Lisätiedot

TAKK/
Kouluttaja Juha-Matti Piilinen puh. 044 7906 659, juha-matti.piilinen@takk.fi

Sihteeri Susanna Palomäki puh. 044 7906 222, susanna.palomaki@takk.fi

Koulutustarkastaja Maiju Aro puh. 044 7906 411, maiju.aro@takk.fi

Turvallisuusalan ammattitutkinto, omaehtoisena koulutuksena Tutkintokoulutus
27.09.2021—23.09.2022

Hakeudu nyt Turvallisuusalan ammattitutkintokoulutukseen! (ent. Vartijan ammattitutkinto)

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on valmistaa opiskelija Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet toimia vartioimisliikkeissä monipuolisissa vartioimistehtävissä. Koulutuksen kesto voi vaihdella opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman perusteella.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu turvallisuusalasta kiinnostuneille, nuhteettoman taustan omaaville henkilöille, jotka haluavat suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinnon. Monimuotokoulutuksen kohderyhmänä voivat olla niin vartioimisliikkeessä toimivat henkilöt, työttömät työnhakijat, kuin ammatinvaihtajatkin. Hakijan on oltava täysi-ikäinen, rehellinen ja luotettava, sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vartijaksi sopiva.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lue lisää: https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf

Kesto

n. 1 vuosi

Ajankohta

27.09.2021—23.09.2022

Paikka

TAKK Nirvan kampus

Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

200 euroa (arvonlisäveroton koulutuspalvelu). Koulutusmaksua ei palauteta tai hyvitetä, mikäli koulutus keskeytyy.

Huom! Yritys ei voi maksaa koulutusmaksua.

Tämän lisäksi opiskelijan maksettavaksi jää viranomaismaksut, joita syntyy vartija- ja järjestyksenvalvojakortin anomisesta viranomaiselta (yht. noin 150 €).

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opiskelu on päätoimista ja laajuudeltaan 150 osaamispistettä. Opinnot oikeuttavat opintoetuuksiin yksilöllisin edellytyksin, mm. KELAn opintotukeen, Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen tai työttömyysetuuteen. Hakijan kannattaa selvittää itselleen sopiva opintoetuus hakeutumisvaiheessa.

Lisätietoja opintoetuuksista:

www.kela.fi/opiskelijat

https://www.tyollisyysrahasto.fi/

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

Opintoetuuksista saa neuvoa myös TAKKin Opiskelijapalveluista:
opintoneuvonta@takk.fi
puh. 044 790 6400

Hakeutuminen

Hakuaika: 15.03.2021—31.10.2021

 

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Koulutus toteutetaan koulutussopimuksella työssäoppimispainotteisesti. Lähiopetusta on noin kahtena päivänä viikossa. Koulutuksen alussa opiskelijalle laaditaan HOKS. Opiskelijaa avustetaan työssäoppimispaikan hankinnassa. Opiskelu sisältää lähi- ja verkko-opiskelua henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Koulutussopimus on tavoitteellista työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, josta ei makseta palkkaa. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
Koulutussuunnittelija Jukka Mertaniemi, 044 790 6302
Sihteeri Susanna Palomäki, 044 790 6222


sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@takk.fi

Kouluttaudu ja työllisty turvallisuusalalle järjestyksenvalvojaksi (rekrytoiva koulutus) Työvoimakoulutus
11.10.2021—18.01.2022

Tämän koulutuksen tavoitteena on kouluttaa työntekijöitä järjestyksenvalvonta tehtäviin K-S Turvamiehet Oy:lle turvaten siten osaavan työvoiman saatavuuden. Lähtökohtana on työsuhteen solmiminen yritykseen koko koulutuksen suorittaneiden opiskelijoiden kanssa. Koulutus järjestetään rekrytoivana koulutuksena yhteistyössä K-S Turvamiehet Oy:n, Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen ja Pirkanmaan TE-toimiston kanssa.
Koulutus on tarkoitettu 20 vuotta täyttäneille työttömille tai työttömyysuhanalaisille henkilöille, jotka ovat alalle soveltuvia ja nuhteettoman taustan omaavia ja ovat esteettömiä saamaan poliisilaitokselta hyväksynnän järjestyksenvalvojaksi.

Koulutuksen Infotilaisuus 5.8.2021 klo 10.00, TAKK Ravintolan Nastan kabinetissa, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Kohderyhmä

Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään järjestyksenvalvojan työssä. Järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta toimialueillaan.
Järjestyksenvalvojan tehtävä on useimmiten itsenäinen, ja siinä korostuu vastuullisuus, yritysturvallisuuden tuntemus ja ongelmanratkaisutaidot. Kysymyksessä on ennen muuta palveluammatti, joka vaatii riittävän suomenkielen hallinnan ja hyvää fyysistä kuntoa. Tämä koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella turvallisuusalalla.

Kesto

11.10.2021-18.1.2022

Ajankohta

11.10.2021—18.01.2022

Paikka

TAKK Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere.

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Korttien viranomaismaksut jäävät opiskelijan maksettaviksi.

Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta voit lukea osoitteesta https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/tyovoimakoulutus/haku-ja-valinta .

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, joiden työnhaku on voimassa.

Hakeutuminen

Hakuaika: 25.01.2021—10.10.2021

Täytä hakemus ’Hae tähän koulutukseen’ -painikkeen kautta. Koulutusnro on 700454. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemuksesi huolellisesti. Puutteellisesti täytetty hakemus heikentää mahdollisuuksiasi tulla kutsutuksi valintahaastatteluun. Kerro hakemuksesi tarkemmissa perusteluissa kiinnostuksestasi koulutukseen ja mahdollisesta aikaisemmasta kokemuksestasi alalta. Jos olet hakenut samanaikaisesti myös muihin työvoimakoulutuksiin, merkitsethän hakemasi koulutukset tärkeysjärjestykseen. Tampereen seudun ulkopuolelta hakevien tulee lisäksi selvittää, kuinka opiskelun aikainen majoitus järjestyy. Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi . 
- Koulutuksen hakuaika päättyy 10.10.2021.
- Koulutuksen esivalintaa ja valintahaastatteluja tehdään joustavasti jo hakuaikana. Koulutuksen valintahaastattelukutsut toimitetaan tekstiviestinä tai sähköpostitse. Tiedot heijastuvat myös Oma asiointi -palveluun.
- Koulutus alkaa ensimmäisen ryhmän kohdalla 13.9.2021 ja toisen ryhmän kohdalla 11.10.2021. Koulutukseen hyväksytyt saavat hyväksymistiedon myös tekstiviestillä tai sähköpostitse. Tiedot heijastuvat myös Oma asiointi -palveluun.

Koulutuksen nopean ja tiiviin haastatteluaikataulun vuoksi haastatteluaikojen muuttaminen tai siirtäminen ei valitettavasti ole mahdollista. Kutsun saaneilla tulee olla valmius osallistua haastatteluun annettuna ajankohtana. Jos saat kutsun haastatteluun, mutta et voi osallistua, varaudu toimittamaan sairauslomatodistus, todistus työssäolosta tai muu poissaolotodistus TE-toimistoon.

Toteutus

Koulutus alkaa orientoivalla jaksolla 11.10.-5.11.2021 ja jatkuu ammatillisella jaksolla 8.11.2021-18.1.2022
Hyväksyntä koulutukseen tehdään ensin vain orientointijakson ajaksi.

Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua, joista osa toteutetaan verkossa, sekä työssäoppimista. Koulutuksessa laaditaan jokaiselle henkilökohtainen osaamisen suunnitelma HOKS, joka pitää sisällään opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi

- Järjestyksenvalvojan peruskurssi
- Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus
- Tulityökorttikoulutus
- Työturvallisuuskorttikoulutus
- Ensiapuvalmius, EA1
- OC-kaasusumutinkoulutus
- TKP-teleskooppipatukkakoulutus
- Tieturva 1

Turvallisuusalan ammattitutkinnon järjestyksenvalvonta on tutkinnon osan näyttö. Katso Tutkinnon ePerusteet https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6123510/reformi/tutkinnonosat/6123495

Teoriakoulutus tapahtuu pääsääntöisesti päiväkoulutuksena turvallisuusalan ammattitutkinnon osan: Järjestyksenvalvonta sisällön mukaisesti. Työssäoppimisjaksot toteutetaan HOKS:in mukaan. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työnantajan työaikoja.

Lisätiedot

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

koulutussuunnittelija Jukka Mertaniemi, puh. 044 7906 302, jukka.mertaniemi@takk.fi.

K-S Turvamiehet Oy

Petri Maaranen, puh. 044 724 1269, petri.maaranen@kst.fi ja Pirkanmaan alueen vastuuhenkilö Veikko Uosukainen, puh. 050 537 5555, veikko.uosukainen@kst.fi

Kouluttaudu ja työllisty turvallisuusalalle järjestyksenvalvojaksi (rekrytoiva koulutus) Työvoimakoulutus
10.11.2021—31.12.2021

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa työntekijöitä järjestyksenvalvonnan tehtäviin Hakametsän Palvelut Oy:lle turvaten osaavan työvoiman saatavuus. Hakametsän Palvelut Oy on Ilveksen ja Tapparan liigajoukkueiden omistama yhtiö, joka vastaa turvallisuuspalveluista seurojen tapahtumissa UROS LIVE -areenalla ja tarjoaa turvallisuusalan palveluja myös muissa yleisötapahtumissa.

Koulutus on tarkoitettu 20 vuotta täyttäneille työttömille tai työttömyysuhanalaisille henkilöille, jotka ovat alalle soveltuvia ja nuhteettoman taustan omaavia ja ovat esteettömiä saamaan poliisilaitokselta hyväksynnän järjestyksenvalvojaksi.

Koulutus järjestetään rekrytoivana koulutuksena yhteistyössä Hakametsän Palvelut Oy:n, Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen ja Pirkanmaan TE-toimiston kanssa. Tarkoituksena on työsuhteen solmiminen yritykseen koulutuksen suorittaneiden opiskelijoiden kanssa.Kohderyhmä

Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään järjestyksenvalvojan työssä. Järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta toimialueillaan. Järjestyksenvalvojan tehtävä on useimmiten itsenäinen, ja siinä korostuu vastuullisuus, yritysturvallisuuden tuntemus ja ongelmanratkaisutaidot. Kyseessä on ennen muuta palveluammatti, joka vaatii riittävän suomenkielen hallinnan ja hyvää fyysistä kuntoa. Tämä koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella turvallisuusalalla.

Kesto

10.11.2021 - 31.12.2021

Ajankohta

10.11.2021—31.12.2021

Paikka

TAKK Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere.

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Korttien viranomaismaksut jäävät opiskelijan maksettaviksi.

Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta voit lukea osoitteesta https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/tyovoimakoulutus/haku-ja-valinta .

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, joiden työnhaku on voimassa.

Hakeutuminen

Hakuaika: 23.09.2021—24.10.2021

Täytä hakemus 'Hae tähän koulutukseen' -painikkeen kautta. Koulutuksen numero on 701989. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman vahvaa tunnistautumista, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytäthän hakemuksesi huolellisesti. Puutteellisesti täytetty hakemus heikentää mahdollisuuksiasi tulla kutsutuksi valintahaastatteluun. Kerro hakemuksesi tarkemmissa perusteluissa kiinnostuksestasi koulutukseen ja mahdollisesta aikaisemmasta kokemuksestasi alalta.

Jos olet hakenut myös muihin työvoimakoulutuksiin, merkitsethän koulutukset tärkeysjärjestykseen. Tampereen seudun ulkopuolelta hakevien kannattaa tuoda hakemuksessaan esiin, miten opiskelun aikainen majoittautuminen tai kulkeminen koulutukseen järjestyy. Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi . 
- Koulutuksen hakuaika päättyy 24.10.2021.
- Koulutuksen esivalintaa ja valintahaastatteluja tehdään joustavasti jo hakuaikana. Koulutuksen valintahaastattelukutsut toimitetaan tekstiviestinä tai sähköpostitse. Tiedot heijastuvat myös Oma asiointi -palveluun.
- Koulutus alkaa 10.11.2021.
Koulutukseen hyväksytyt saavat hyväksymistiedon myös tekstiviestillä tai sähköpostitse. Tiedot heijastuvat myös Oma asiointi -palveluun.

Koulutuksen nopean ja tiiviin haastatteluaikataulun vuoksi haastatteluaikojen muuttaminen tai siirtäminen ei valitettavasti ole mahdollista. Kutsun saaneilla tulee olla valmius osallistua haastatteluun annettuna ajankohtana. Jos saat kutsun haastatteluun, mutta et voi osallistua, varaudu toimittamaan sairauslomatodistus, todistus työssäolosta tai muu poissaolotodistus TE-toimistoon.

Toteutus

Koulutus toteutetaan 15 henkilön muodostaman ryhmän aloituksella. Koulutukseen hyväksytään ensin vain vain orientointijakson ajaksi.
Koulutus alkaa orientoivalla jaksolla ajalla 10.11.-22.11.2021 ja jatkuu ammatillisella jaksolla 23.11.-31.12.2021.


Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua, joista osa toteutetaan verkossa, sekä työssäoppimista. Koulutuksessa laaditaan jokaiselle henkilökohtainen osaamisen suunnitelma HOKS, joka pitää sisällään opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi
- Järjestyksenvalvojan peruskurssi 40 ot
- Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus
- OC-kaasusumutinkoulutus
- TKP-teleskooppipatukkakoulutus
- Työssäoppiminen


Teoriakoulutus tapahtuu pääsääntöisesti päiväkoulutuksena. Työssäoppimisjaksot toteutetaan HOKS:in mukaan. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työnantajan työaikoja.

Koulutuksessa suoritetaan Turvallisuusalan ammattitutkinnon järjestyksenvalvonta on tutkinnon osan näyttö. Tutustu tutkinnon perusteisiin osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6123510/reformi/tutkinnonosat/6123495 .


 

Lisätiedot

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK
- koulutussuunnittelija Jukka Mertaniemi, puh. 044 7906 302, jukka.mertaniemi@takk.fi.

Hakametsän Palvelut Oy
- Veli Valkama, puh. 040 861 3907, veli.valkama@ilves.com
- Teppo Mäkipää, puh. 040 5095 864, teppo.makipaa@tappara.fi