Jos viihdyt ulkotöissä erilaisissa sääoloissa ja sinulla on valmiudet vaihteleviin työaikoihin, voisit soveltua kiinteistönhoitoalalle. Kiinteistönhoitajalla on usein monia työkohteita. Eri kohteiden välillä sujuvasti kulkemiseksi, tulee hakijalta löytyä vähintään B-ajokortti. Yhteistyöyrityksillä on kuitenkin mahdollisuus ottaa mukaan myös joitakin sellaisia opiskelijoita, joilla ei ole ajokorttia. Koska kiinteistönhoitoalan työtä tehdään asiakaskohteissa, hyvät vuorovaikutus- ja työelämätaidot katsotaan eduksesi. Huomioithan, että työ voi olla myös fyysisesti raskasta ja esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairaudet tai hengitystiesairaudet voivat vaikeuttaa kiinteistönhoitajan tehtävissä toimimista.

Tavoite

Koulutuksessa ei suoriteta tutkintoa vaan tavoitteena on nopea työllistyminen kiinteistöjen ulkoalueiden hoitotöihin. Perusasioiden oppimisen jälkeen siirryt kiinteistönhoitoalan yritykseen oppimaan käytännön työtehtävissä.

Kohderyhmä

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Toteutus

Koulutus painottuu kiinteistöjen ulkoalueiden hoitotöihin sekä kiinteistönhoitokoneiden käyttöön. Koulutus on kokoaikaista ja yleensä päivisin tapahtuvaa lähiopetusta, johon voi sisältyä myös etä- ja verkko-opetusta, ryhmätöitä ja itsenäistä opiskelua. Koulutukseen sisältyy aina myös työssäoppimista kiinteistönhoitoalan yrityksissä.
Työssäoppimispaikan haet itse, mutta mahdollisuuksia työssäoppimiseen ovat jo tarjonneet ja opiskelijoita koulutuksen jälkeen työllistäneet mm HH-kiinteistöpalvelut Oy, ISS Palvelut Oy, Kartanon Kiinteistöpalvelut Oy, KJ-Kiinteistöhuolto Oy, Kotikatu Oy, Lassila &Tikanoja Oyj, Lännen Kiinteistöpalvelu Oy, RTK-Palvelu Oy ja SOL Kiinteistöpalvelut Oy.)
Koulutus alkaa kaksi kuukautta kestävällä orientaatiojaksolla, jonka jälkeen koulutus jatkuu noin kuusi kuukautta kestävällä ammatillisella koulutusjaksolla. Orientaatiojaksolla tutustut kiinteistönhoitoalan tehtäviin, osaamisesi kartoitetaan ja sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS aiemman koulutuksesi ja työkokemuksesi perusteella. Orientaatiojaksolla suoritat ja päivität tarvittavat lupakorttikoulutukset. Koultuksn lomajakso (kun koulutuksen kesto vähintään 6 kk) on 23.12.30.12.22. Muita lomia ei voida myöntää.

Sisältö

1. Koneiden käsittely
- Käytetään kiinteistöpalvelualan ajettavia koneita ja niiden työlaitteita.
- Tehdään kiinteistöpalvelualalla käytettävien koneiden ajoon lähtötarkastuksia ja ajetaan koneita työtehtävän ja kohteiden edellyttämillä tavoilla.
- Liitetään ja irrotetaan koneisiin kytkettäviä työlaitteita
- Arvioidaan koneen toimintakuntoa ja opitaan tekemään tehdä koneen vaatimat päivittäiset huollot.
2. Ulkoalueiden puhtaanapito- ja hoitotyöt
- Osallistutaan ulkoalueiden hoitotöihin asiakaskohteessa.
- Tehdään nurmikon ja istutusten hoitotöitä, talvikauden liukkauden torjunta- ja hiekoitustöitä.
- Harjoitellaan ulkoalueiden hoitotöissä tarvittavien pienkoneiden käyttöä ja huoltoa.
3. Asiakaspalvelu
- Käydään läpi ulkoisissa ja sisäisissä asiakaspalvelutilanteissa tulevia asioita aitojen esimerkkien pohjalta.
- Pohditaan yhdessä erilaisia ratkaisumalleja asiakaspalvelutilanteisiin.
Koulutukseen sisältyy työssäoppimisjakso, jonka aikana tehdään mahdollisimman monipuolisia työtehtäviä kiinteistönhoitoalan yrityksessä. Jakson pituus riippuu henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovituista sisällöistä.

Ajankohta

07.12.2022—17.07.2023

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakeutuminen

Hakuaika: 30.09.2022—06.11.2022

Lisätiedot ja linkki hakeutumiseen löytyy te-palveluiden sivuilta koulutuksen tiedoista: Kiinteistöjen ulkoalueiden hoitajan koulutus (nro 709381)

Lisätiedot

Heikki Mahlamäki, koulutussuunnittelija
puh 044 7906 299, heikki.mahlamaki@takk.fi

Lisätietoa työvoimakoulutuksesta te-palveluiden sivuilta Työmarkkinatori. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista