Lähiesimiestyön ammattitutkinto sopii esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesihenkilöille, työryhmän vetäjille tai kyseisiin tehtäviin siirtyville.

Esihenkilönä toimiva saa lähiesimiestyön ammattitutkinnon opinnoista

 • varmuutta työryhmän ohjaamiseen ja perehdyttämiseen
 • ideoita ja toimintamalleja toiminnan kehittämiseen
 • valmiuksia ja taitoja esihenkilötyössä onnistumiseen.

Lähiesimiestyön ammattitutkintoon kuuluu kolme tutkinnon osaa

Pakollinen tutkinnon osa

 • Lähiesimiehenä toimiminen.

Lisäksi suoritetaan kaksi valinnaista tutkinnon osaa, jotka valitaan opiskelijan työtehtävien ja tavoitteiden mukaisesti. Valinnaiset osat valitaan seuraavista:

 • Asiakassuhteiden hoito
 • Toiminnan kannattavuus
 • Henkilöstötyö
 • Kehittämissuunnitelma.

Lisätiedot tutkinnosta lähiesimiestyön ammattitutkinnon ePerusteista

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Lähiesimiestyön ammattitutkinto puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla toimiville Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
Joustava aloitus

Lähiesimiestyön ammattitutkinto nyt räätälöitynä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle toimiville henkilöille!

Tavoite

Koulutuksen aikana on tavoitteena suorittaa Lähiesimiestyön ammattitutkinto näyttötutkintona omalla työpaikalla. Tutkinnolla osoitat ammattitaitosi ja samalla voit kehittää työyhteisönne perehdyttämiskäytäntöjä, asiakassuhteita, kannattavuutta, esimiestyötä tai henkilöstökäytäntöjä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla toimiville työryhmän, tiimin, osaston tai palveluyksikön vetäjille/lähiesimiehille tai kyseisiin tehtäviin siirtyville henkilöille. Oppisopimuksessa viikottaisen työajan tulee olla vähintään 25 h/vko.

Kesto

Noin 1 vuosi

Ajankohta

24.03.2022—31.12.2023

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

 

Oppisopimuskoulutuksen hinta on 170 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu).

Koulutusta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan omaehtoisen koulutuksen opiskelijamaksu on osoitettava opiskelijalle. Hallituksen esityksen HE 107/2017 mukaan työnantaja voi kuitenkin verovapaasti korvata työntekijän itse maksaman työnantajan intressissä olleen koulutuksen laskua ja maksutositteita vastaan.

 

Sisältö

Lähiesimiestyön ammattitutkintoon kuuluu kolme tutkinnon osaa.

Pakollinen tutkinnon osa:
Lähiesimiehenä toimiminen

Lisäksi valitaan kaksi valinnaista tutkinnon osaa seuraavista:
Asiakassuhteiden hoito
Toiminnan kannattavuus
Henkilöstötyö
Kehittämissuunnitelma

Toteutus

Koulutus toteutetaan työssäoppimispainotteisesti lähiesimiestyön tehtävissä. Lähiopiskelua on iltapäivisin. Päiviä on noin 10 henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaisesti. Oppisopimuksessa työpaikalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka ohjaa ja arvioi oppimista.

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.03.2022—31.12.2022

Koulutukseen on jatkuva haku ja koulutuksen voi aloittaa joustavasti kuukausittain.

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti

puh. 044 7906 305
eija.jarvilahti@takk.fi

Kouluttaja Maarit Kivikari, puh. 044 7906 308, maarit.kivikari@takk.fi


Sihteeri Reija Touhunen
puh. 044 7906 231
reija.touhunen@takk.fi

Koulutustarkastaja Maiju Aro
puh. 044 7906 411
maiju.aro@takk.fi

 

Lähiesimiestyön ammattitutkinto Pirkanmaan Voimian esihenkilöille
06.09.2022—04.10.2024

Innostava ja käytännönläheinen valmennus tukee polkuasi esihenkilön tehtäviin ja valmennuksessa hankit vahvat tiedot esihenkilötyöstä. Koulutuksen aikana on
tavoitteena suorittaa Lähiesimiestyön ammattitutkinto näyttötutkintona omalla työpaikalla. Tutkinnolla osoitat ammattitaitosi ja samalla voit kehittää työyhteisönne perehdyttämiskäytäntöjä,
asiakassuhteita, kannattavuutta, esihenkilötyötä tai henkilöstökäytäntöjä.

Kesto

Noin 1 vuosi

Ajankohta

06.09.2022—04.10.2024

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

 

Oppisopimuskoulutuksen hinta on 170 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu).

Koulutusta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan omaehtoisen koulutuksen opiskelijamaksu on osoitettava opiskelijalle. Hallituksen esityksen HE 107/2017 mukaan työnantaja voi kuitenkin verovapaasti korvata työntekijän itse maksaman työnantajan intressissä olleen koulutuksen laskua ja maksutositteita vastaan.

 

Sisältö

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
1. lähipäivä 6.9.2022
Koulutuksen käynnistäminen
• Koulutuksen sisällöt ja eteneminen
klo 9–12.30 Jouni Hanhinen
Henkilöstötyö
• Taloudellinen toiminta ja sen seuraaminen Power Bi
klo 12.30–15.30 Controller
2. lähipäivä 26.10.2022
Lähiesihenkilönä toimiminen, klo 9–15.30 Jouni Hanhinen
• Oma rooli lähiesihenkilönä
• Esihenkilön vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
3. lähipäivä 23.11.2023
Minä esihenkilönä, klo 9–15.30 Jouni Hanhinen
• Tiimin ja sen työskentelyn johtaminen
• Ohjaus ja perehdyttäminen
4. lähipäivä 25.1.2023
Minä esihenkilönä, klo 9–15.30 Jouni Hanhinen
• Millainen on hyvä esihenkilö
• Esihenkilön itsetuntemus ja roolit
• Oman osaamisen ja itsensä kehittäminen
5. lähipäivä 8.3.2023
Kannattavuus
• Miten voin esihenkilönä vaikuttaa kannattavuuteen Power
Bi, klo 9.00-13.00 Controller
• Johdatus Lean ajatteluun, klo 13.00-15.30 Marja Sillanpää
6. lähipäivä 19.4.2023
Lean-menetelmä, klo 9–15.30 Marja Sillanpä
• Leanin perusteet
• Lean-peli
• Jatkuva parantaminen
7. lähipäivä 30.5.2023
Henkilöstön osaamisen kehittäminen
klo 9–15.30 Jouni Hanhinen
• Osaamisen arviointi
• Työkaluja kehittämiseen
• Menetelmiä perehdyttämiseen ja ohjaamiseen
8. lähipäivä 22.8.2023
Työyhteisötaidot, esihenkilö valmentajana
klo 9–15.30 Jouni Hanhinen
• Viestintä
• Palautteen antaminen ja palautteen vastaanottaminen
• Ristiriitatilanteiden ratkaiseminen
• Esihenkilön valmentava ote, asenne ja taidot
• GROW-malli (tavoite, nykytila, vaihtoehdot, toimenpiteet)
9. päätöspäivä 6.9.2023
• Ohjelma erikseen ja koulutuspalautteet
Jouni Hanhinen

Toteutus

Opintoihin sisältyvät lähtökohtaisesti kaikki lähiopetuspäivät sisältöineen. Yksittäisiin koulutuspäiviin osallistuminen määräytyy myös osallistujan aikaisemman esihenkilötyökokemuksen mukaan.

Jokaiselle suunnitellaan henkilökohtaisesti yksilöllinen opiskelupolku. Osallistujille tehdään oppisopimus koulutuksen ajalle. Tutkinnon suorittanut voi hakea 414 € suuruisen tutkintostipendin Työllisyysrahastolta, mikäli työhistoriaa on kertynyt

vähintään viisi vuotta.
Opintoihin sisältyy ennen lähipäiviä suoritettavia orietoivia ennakkotehtäviä. Koulutuksessa voi lisäksi opiskella omassa tahdissa verkko-opintoina
Microsoft Office 365 -ohjelmien (Word, Excel ja PowerPoint) käyttöä.

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.06.2022—31.08.2022

Koulutukseen on jatkuva haku ja koulutuksen voi aloittaa joustavasti kuukausittain.

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti,
puh. 044 7906 305, eija.jarvilahti@takk.fi


Yrityspalvelupäällikkö Annika Peltomaa
puh. 044 7906 310, annika.peltomaa@takk.fi

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, sosiaali- ja terveysala Oppisopimuskoulutus
Tutkintokoulutus
15.09.2022—17.05.2023

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmän vetäjänä.

Valmennuksesta saat

 • varmuutta työryhmän ohjaamiseen ja perehdyttämiseen
 • ideoita ja toimintamalleja toiminnan kehittämiseen
 • valmiuksia ja taitoja esimiestyössä onnistumiseen

Ajankohta

15.09.2022—17.05.2023

Paikka

Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere tai TEAMS-etäopetus (koronatilanteesta riippuen).

Hinta

Oppisopimuskoulutuksen hinta on 170 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu). Koulutusta rahoittaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Sisältö

Syyskuussa alkavaan lähiesimiestyön ammattitutkintoon sisältyy kolme tutkinnon osaa:

Lähiesimiehenä toimiminen

 • Työryhmän ohjaaminen
 • Viestintätaidot
 • Perehdyttäminen

Henkilöstötyö

 • Henkilöstökäytäntöjen kehittäminen

Kehittämissuunnitelma

 • Kehittämishankkeen suunnittelu

Toteutus

Koulutus toteutetaan työssäoppimispainotteisesti päivittäisjohtamisen tehtävissä. Lähiopiskelupäiviä on noin yhdeksän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaisesti. Oppisopimuksessa työpaikalle nimetään työpaikkakouluttaja, joka ohjaa ja arvioi oppimista.

Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille. Keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: https://www.takk.fi/fi/opiskelijaksi/oppisopimus/

Koulutuksen aikana on tavoitteena suorittaa Lähiesimiestyön ammattitutkinto näyttöinä omalla työpaikalla. Tutkinnolla osoitat ammattitaitosi ja samalla voit kehittää työyhteisönne perehdyttämiskäytäntöjä, esimiestyötä ja henkilöstökäytäntöjä.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin voit tutustua Opetushallituksen sivuilla: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/7274264

Lähipäivät klo 9.00 - 15.00.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 150 osp (osaamispistettä).

Koulutusta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan omaehtoisen koulutuksen opiskelijamaksu on osoitettava opiskelijalle. Hallituksen esityksen HE 107/2017 mukaan työnantaja voi kuitenkin verovapaasti korvata työntekijän itse maksaman työnantajan intressissä olleen koulutuksen laskua ja maksutositteita vastaan.

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.02.2022—31.08.2022

Oppisopimus tulee olla solmittuna ennen koulutuksen alkua.

 

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Kysy lisää!

Koulutusasiat
Kouluttaja Kaisa-Leena Satamo
puh. 044 7906 403

Koulutuspäällikkö Kati Aimonen
puh. 044 7906 379

Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Jani Nieminen
puh. 044 7906 412

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Lähiesimiestyön ammattitutkinto Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
05.10.2022—31.10.2023

Kesto

Noin 1 vuosi

Ajankohta

05.10.2022—31.10.2023

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

 

Oppisopimuskoulutuksen hinta on 170 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu).
Omaehtoisen koulutuksen hinta on 960 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu).

Koulutusta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan koulutuksen opiskelijamaksu osoitetaan opiskelijalle. Työnantaja voi kuitenkin verovapaasti korvata työntekijän itse maksaman työnantajan intressissä olleen koulutuksen laskua ja maksutositteita vastaan (HE 107/2017).

 

Toteutus

Koulutus toteutetaan työssäoppimispainotteisesti lähiesimiestyön tehtävissä. Lähiopiskelupäiviä on noin 9 henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaisesti.
Oppisopimuksessa työpaikalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka ohjaa ja arvioi oppimista. Oppisopimuksessa viikottaisen työajan tulee olla vähintään 25 h/vko.

Koulutuksen aikana on tavoitteena suorittaa Lähiesimiestyön ammattitutkinto näyttötutkintona omalla työpaikalla. Tutkinnolla osoitat ammattitaitosi ja samalla voit kehittää työyhteisönne perehdyttämiskäytäntöjä, asiakassuhteita, kannattavuutta, esimiestyötä tai henkilöstökäytäntöjä.

Hakeutuminen

Hakuaika: 08.03.2022—31.08.2022

Opiskelijat valitaan hakeutumisjärjestyksessä kriteerit täyttävistä hakijoista (työtehtävien ja näyttöympäristön soveltuvuus tutkinnon suorittamiseen).
Tutustuthan tutkinnon perusteisiin ennen hakemuksen lähettämistä!
Huom. Mikäli haet omaehtoiseen koulutukseen (ei oppisopimuksella), voit jättää oppisopimukseen liittyvät kohdat täyttämättä.

Hakulomakkeeseen