LVI-alan ja kiinteistöpalvelualan työntekijät toimivat monipuolisissa ja vaihtelevissa tehtävissä talotekniikan huolto-, kunnossapito- ja rakentamispalveluita tarjoavissa yrityksissä. Työ suoritetaan usein asiakkaiden tiloissa, joten hyvät vuorovaikutus- ja työelämävalmiudet ovat alalla tarpeen. Työllistyminen edellyttää myös yleensä vähintään B-ajokorttia vaihtuvien työkohteiden takia.
Täydennyskoulutus soveltuu sinulle, kun olet suorittanut esimerkiksi talotekniikka-alan koulutuksen, mutta työkokemuksesi on vähäinen. Saatat myös tarvita osaamisesi laajentamista, jos olet työskennellyt LVI-alalla kapea-alaisissa työtehtävissä.

Tavoite

Koulutuksessa päivität osaamistasi ja vahvistat ammattitaitoasi harjoittelemalla käytännön työtehtävissä alan yrityksessä.

Kohderyhmä

Koulutukseen hyväksyttävällä tulee olla talotekniikka- tai kiinteistönhoitoalan koulutus tai muu LVI-alalle soveltuva koulutus tai vaihtoehtoisesti riittävästi alalle soveltuvaa työkokemusta. Lisäksi edellytetään koulutustarve ja riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto tehdä kiinteistö- ja talotekniikka-alalla tarjolla olevaa työtä. Alalle työllistyminen edellyttää yleensä vähintään B-ajokorttia.

Toteutus

Koulutus toteutetaan kokoaikaisena, pääsääntöisesti päivisin tapahtuvana lähiopetuksena, jossa voidaan soveltaa myös etä- ja verkko-opetusta, ryhmätöitä ja itsenäistä opiskelua. Koulutukseen sisältyy LVI-alan yrityksen käytännön työtehtävissä järjestettävää koulutusta.
Koulutuksen kokonaiskesto voi olla enintään 8,5 kuukautta. Koulutus alkaa kaksi kuukautta kestävällä orientaatiojaksolla, jonka aikana sinulle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Orientaatiojaksolla suoritat myös alalla tarvittavia lupakorttikoulutuksia. Koulutuksesi kesto ja sisältö perustuvat sinulle laadittuun suunnitelmaan. Koulutuksesi voidaan toteuttaa myös jaksotettuna, jos sinulle laadittu kehittämissuunnitelma sitä edellyttää. Koulutukseen sisältyy lomajakso, jos koulutuksen kesto on kuusi kuukautta. Lomajakso pidetään 22.-28.6.2020. Muita lomia ei voida myöntää.

Sisältö

Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi voidaan sisällyttää 1-6 aihealuetta seuraavista aihesisällöistä:
- LV-huolto
- IV-koneiden huolto
- Kiinteistöautomaatio
- Kiinteistönhoitokoneiden käsittely
- Vesi- ja viemäritekniikan asentaminen
- Lämmitysjärjestelmien mittaus ja tasapainotus
- Rakentamismääräykset: Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista, Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta.
- Lämmitysjärjestelmien asentaminen
- Putkistojen hitsaus
- Kylmäkomponenttien ja putkiston asennus
- Kylmälaitoksen käyttöönotto
Työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi koulutukseen sisällytetään 1-3 työssäoppimisjaksoa koulutuksen pituudesta riippuen.

Ajankohta

20.01.2020—20.03.2020

Paikka

TAKK Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.
Tietoa koulutusaikaisista etuuksista

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.12.2020—15.12.2020

Lisätietoa hakeutumisesta ja sähköinen hakulomake löytyy koulutuksen tiedoista te-palveluiden sivuilta

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Heikki Mahlamäki
puh 044 7906 299, heikki.mahlamaki@takk.fi

Lisätietoa työvoimakoulutuksesta
TE-palveluiden koulutusneuvonta, puh 0295 020 702 ma-pe klo 9.00-16.15,
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta.