Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa. Tuotekehitystyöllä tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai toimintamallin kehittämistä. Työpaikkasi voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Tuotekehitystyön asiantuntijana kehität ja uudistat oman ammattialasi tuotteita, palveluja tai toimintamalleja.

Tuotekehitystyön koulutuksessa tutustutaan mm. palvelumuotoiluun, ketteriin kehittämisen menetelmiin, tuotteistamiseen ja brändin rakentamiseen.

Lisäksi perehdytään tuotekehitystyön ja palvelumuotoilun työkaluihin ja opitaan hyödyntämään saatuja oivalluksia omassa kehittämistyössä.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon sisältö

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä  pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:

Pakollinen tutkinnon osa

 • Proaktiivinen kehittäminen.

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi

 • Brändin rakentaminen
 • Innovaattorina toimiminen
 • Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
 • Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa.
 • Valinnaisena tutkinnon osana voi olla myös tutkinnon osa jostakin muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Lisätiedot tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon ePerusteista

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Palvelumuotoilukoulutus, Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Tutkintokoulutus;Oppisopimuskoulutus 02.11.2021—04.11.2022

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka kehittävät organisaation nykyisiä palveluja tai kokonaan uutta. Tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen osoittaminen edellyttää organisaation muun henkilöstön/verkostojen osallistamista kehittämishankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Jokainen hakija haastatellaan, jonka jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus ja sisältö määräytyvät opiskelijalle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan hakijan lähtötaso huomioiden.

Ajankohta

02.11.2021—04.11.2022

Paikka

Lähipäivät toteutetaan TAKKin Nirvan kampuksella, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere.

Hinta

Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamaksu on 170 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu).
Omaehtoisen koulutuksen opiskelijamaksu 960 €.  (arvonlisäveroton koulutuspalvelu).

Koulutusta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan koulutuksen opiskelijamaksu osoitetaan opiskelijalle. Työnantaja voi kuitenkin verovapaasti korvata työntekijän itse maksaman työnantajan intressissä olleen koulutuksen laskua ja maksutositteita vastaan (HE 107/2017).

Hakeutuminen

Hakuaika: 15.04.2021—10.10.2021

 

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja sen kesto on noin vuosi. Koulutus on monimuotokoulutusta ja se sisältää lähipäivien lisäksi omaa tuote- ja palvelukehitystä tukevia välitehtäviä.

Koulutuksen aikana suoritetaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, jonka osat valitaan omien työtehtävien ja toteutettavan kehittämishankkeen mukaan.

Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaamaan nimetään vastuuhenkilö omasta organisaatiosta. Yrittäjille tehdään yrittäjän oppisopimus, jossa oppimista ohjaa toinen yrittäjä (mentori). Mentori valitaan itse, hänen ei välttämättä tarvitse olla samalta alalta tai palvelumuotoilun asiantuntija. Voit hakea mentoria myös Hyvä Diili -mentoripankista https://mentoripankki.recit.fi/.

Sisältö

 • Tuotekehitystyön strategiset lähtökohdat
 • Ideointi, innovointi ja ketterät kokeilut
 • Prosessien kehittäminen ja jatkuva parantaminen
 • Johdatus palvelumuotoiluun
 • Asiakasymmärrys ja empatia palvelujen asiakaslähtöisessä kehittämisessä
 • Kehittämisen workshop
 • Prototypointi ja tuotteistaminen
 • Brändityöskentely ja yritysilme
 • Arviointi ja oppiminen

Koulutuksen aikana toteutetaan kehittämishanke omassa organisaatiossa. 

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo, puh. 044 7906 434
tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi

Kouluttaja Marja Sillanpää, puh. 044 7906 627
tiina.renko@takk.fi

Oppisopimusasiat
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473
harri.huhdanpaa@takk.fi