Yrittäjyyden ammattitutkinto on uusi tutkinto, joka korvaa yrittäjän ammattitutkinnon 1.1.2022.

Yrittäjyyden ammattitutkinnossa on vaihtoehtoina kolme osaamisalaa: yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, yritystoiminnan kehittäminen ja yritysneuvonta.

Yritystoiminnan suunnittelun osaamisala on tarkoitettu yritystoimintaa harkitseville. Opinnot toteutetaan päätoimisena opiskeluna.

Yritystoiminnan analysoinnin ja kehittämisen osaamisala on tarkoitettu yrittäjänä jo toimivalle. Opinnot toteutetaan yleensä oppisopimuskoulutuksena (yrittäjän oppisopimus).

Yritysneuvonnan osaamisala on suunnattu henkilöille, joiden työ sisältää yritysneuvontaa yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Opinnot toteutetaan pääosin oppisopimuskoulutuksena.

Yrittäjyyden ammattitutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta

Yrittäjyyden ammattitutkinto muodostuu kaikille pakollisesta tutkinnon osasta, osaamisalakohtaisesta pakollisesta tutkinnon osasta sekä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Kaikille pakollinen tutkinnon osa

 • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen

Osaamisalakohtainen pakollinen tutkinnon osa

 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
 • Yritysneuvonta

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Työn organisointi ja johtaminen
 • Myynti ja markkinointi
 • Taloudellisen tuloksen varmistaminen ja kehittäminen
 • Tuotannon suunnittelu ja kehittäminen
 • Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
 • Yrityskaupan suunnittelu ja toteuttaminen
 • Verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen
 • Liiketoiminnan osa-alueen digitalisointi
 • Yritysneuvonta
 • Projektin suunnittelu ja toteuttaminen

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Bisnestä Pirkanmaalta -yrittäjäkoulutus, yrittäjyyden ammattitutkinto Omaehtoinen koulutus
Verkko-opiskelu
Tutkintokoulutus
05.09.2022—16.02.2023

Tavoite

Unelmoitko oman yrityksen perustamisesta? Bisnestä Pirkanmaalta -yrittäjäkoulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden testata perinpohjaisesti, onko sinusta yrittäjäksi ja miten pitkälle liikeideasi kantaa. Opit koulutuksen aikana perusasiat yrittäjyydestä sekä pääset verkostoitumaan ja sparrailemaan muiden samassa tilanteessa olevien opiskelijoiden kanssa. Koulutuksen aikana suoritetaan yrittäjyyden ammattitutkinto, jossa osaaminen osoitetaan näyttöinä, suunnittelemalla omaa yritystoimintaa. Yritystä ei silti ole pakko perustaa heti. Koulutuksen opeista ja yrittäjyyden ammattitutkinnosta on sinulle varmasti hyötyä tulevaisuudessa. 

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on liikeidea ja vahva tahto lähteä yrittäjäksi heti koulutuksen päättymisen jälkeen. 

Ajankohta

Koulutus toteutetaan ajalla 5.9.2022 -17.2.2023. 

Paikka

Lähiopetuspäivät toteutetaan TAKK Nirvan toimipisteessä, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on päätoimista opiskelua ja maksutonta opiskelijalle. Koulutuksen aikana on mahdollisuus saada KELAn opintotukea. Jos olet yli 25-vuotias, kysy TE-toimistosta, saatko koulutuksen aikana työttömyystukea. Lisätietoa opiskelun aikaisista tuista saat: opintoneuvonta@takk.fi, puh. 044 7906 400 tai omasta työ- ja elinkeinotoimistosta. 

Sisältö

Toiminnan suunnittelu
Asiakasymmärrys ja kohderyhmät
Palvelu- ja tunnelmamuotoilu
Yrityksen talous ja verotus
Digitalisaatio liiketoiminnassa
Yrityksen markkinointi, brändäys ja viestintä
Kestävää tulevaisuutta rakentava liiketoiminta
Yrityksen juridiikka ja riskienhallinta
Verkkokaupan perustaminen
Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ohjatusti
Yritystoiminnan käynnistäminen
Syventävä kehittämisprojekti

Toteutus

Koulutus alkaa kolme päivää kestävällä lähiopetusjaksolla. Lähiopetusjakson jälkeen voit valita tuletko paikalle lähipäiviin vai osallistutko verkon kautta. Lähi- tai verkko-opiskelua on noin 1-3 päivää viikossa. Lähi- tai verkko-opiskelun jälkeen aikaa kannattaa varata etäpäivien aikana työstettäviin oman yritystoiminnan suunnitteluun liittyviin etätehtäviin. Opiskelu on päiväopiskelua ja lähi- ja verkkopäivinä opetukseen tulee osallistua klo 9-15.

Verkko-opiskelu tarjoaa mahdollisuuden osallistua koulutukseen kauempaakin Pirkanmaalta. Saat kattavan perehdytyksen verkko-opiskeluun heti koulutuksen alussa. Verkko-opetukseen osallistuminen vaatii opiskelijalta hyvän nettiyhteyden ja mahdollisuuden käyttää tietokonetta kotona. 

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.03.2022—14.08.2022

Täytä hakemus huolella, lopullinen valinta koulutukseen tehdään hakemusten ja puhelinhaastattelujen pohjalta.

 

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Kouluttaja Sirpa Mertaniemi, puh. 044 7906 146
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Parempaa bisnestä - Yrittäjän digimarkkinointi Verkko-opiskelu
Oppisopimuskoulutus
Tutkintokoulutus
25.10.2022—13.10.2023

Ajankohta

25.10.2022 - 13.10.2023

Paikka

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena (Zoom ja Teams) ja voit osallistua siihen mistä päin Suomea tahansa. 

Hinta

Oppisopimuskoulutus päätoimiselle yrittäjälle, opiskelijamaksu 170 €

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Koulutusta rahoittaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä 400 €, mikäli sinulla on 5 vuotta työkokemusta suomalaisen työnantajan palveluksessa.

Sisältö

Parempaa bisnestä -yrittäjän digimarkkinoinnin keskeisiä teemoja ovat:

 • Yrittäjän brändikäsikirja
 • Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen
 • Myyntipäivä
 • Some
 • Lts-valmennus
 • Hinnoittelu ja budjetointi
 • Oppimisen arviointi

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena (yrittäjän oppisopimus). Mentoreina toimivat Veera Matilainen, Toteutustehdas ja Kati Haikola-Mehtälä, Toinen Totuus. 

Oppiminen muodostuu verkossa pidettävistä valmennuspäivistä, etäopinnoista ja omassa yrityksessä toteutettavista kehittämistehtävistä. Valmennuspäiviä jatketaan verkossa pidettävissä mentorointitapaamisissa, joissa saat palautetta ja syvennät omaa osaamista. Aktiivinen ryhmä takaa vertaisoppimisen. Keskeisenä teemana on saada työkaluja oman liiketoiminnan kehittämiseen brändin, palvelumuotoilun sekä digitaalisen myynnin ja markkinoinnin osa-alueilla. Jos olet verkkokauppias, sinulla on mahdollisuus osallistua myös verkkokaupan kehittämisen päiviin. 

Koulutuksen aikana suoritetaan yrittäjyyden ammattitutkinto ja osaaminen osoitetaan kehittämällä oman yrityksen toimintaa. Valmennukseen osallistuminen edellyttää sinulta sitoutumista ja aitoa halua kehittää yrityksesi toimintaa yhdessä toisten yrittäjien kanssa. 

Hakeutuminen

Hakuaika: 23.03.2022—09.10.2022

Hakuaika päättyy 9.10.2022 ja koulutus alkaa 25.10.2022.
Osallistuminen edellyttää, että toimit päätoimisena yrittäjänä ja keskimääräinen työaikasi on vähintään 25 tuntia viikossa. 
Perustelethan hakemuksessasi, miksi sinut pitäisi valita koulutukseen.

 

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Olemme mielellämme avuksi, mikäli sinulla on kysyttävää.

Kouluttaja Elisa Haikala
puh. 044 7906 460
elisa.haikala@takk.fi

Koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo
puh. 044 7906 434
tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi

Oppisopimusasiat
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää
puh. 044 7906 473
harri.huhdanpaa@takk.fi