Yrittäjän ammattitutkintokoulutusta järjestetään TAKKissa sekä yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen että yritystoiminnan kehittämisen osaamisalalle.

Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala on tarkoitettu yritystoimintaa harkitseville. Opinnot toteutetaan päätoimisena opiskeluna.

Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala on tarkoitettu yrittäjänä jo toimivalle. Opinnot toteutetaan pääosin oppisopimuskoulutuksena (yrittäjän oppisopimus). 

Yrittäjän ammattitutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta

Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisalalla suoritetaan kaksi pakollista tutkinnon osaa

 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Yritystoiminnan käynnistäminen

Yritystoiminnan kehittämisen osaamisalalla suoritetaan yksi pakollinen tutkinnon osa

 • Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi (yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala) tai kaksi (yritystoiminnan kehittämisen osaamisala)

 • Tuotteistaminen
 • Taloushallinto
 • Myynti ja markkinointi
 • Henkilöstöhallinto
 • Sähköinen liiketoiminta
 • Ulkomaankauppa
 • Tuotannon hallinta
 • Tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Bisnestä Pirkanmaalta -yrittäjäkoulutus, yrittäjyyden ammattitutkinto Tutkintokoulutus
Verkko-opiskelu
07.02.2022—01.07.2022

Tavoite

Unelmoitko oman yrityksen perustamisesta? Bisnestä Pirkanmaalta -yrittäjäkoulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden testata perinpohjaisesti, onko sinusta yrittäjäksi ja miten pitkälle liikeideasi kantaa. Opit koulutuksen aikana perusasiat yrittäjyydestä sekä pääset verkostoitumaan ja sparrailemaan muiden samassa tilanteessa olevien opiskelijoiden kanssa. Koulutuksen aikana suoritetaan yrittäjyyden ammattitutkinto, jossa osaaminen osoitetaan näyttöinä, suunnittelemalla omaa yritystoimintaa. Yritystä ei silti ole pakko perustaa heti. Koulutuksen opeista ja yrittäjyyden ammattitutkinnosta on sinulle varmasti hyötyä tulevaisuudessa. 

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on liikeidea ja vahva tahto lähteä yrittäjäksi heti koulutuksen päättymisen jälkeen. 

Ajankohta

Koulutus toteutetaan ajalla 7.2.2022 - 1.7.2022. 

Paikka

Lähiopetuspäivät toteutetaan TAKK Nirvan toimipisteessä, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on päätoimista opiskelua ja maksutonta opiskelijalle. Koulutuksen aikana on mahdollisuus saada KELAn opintotukea. Jos olet yli 25-vuotias, kysy TE-toimistosta, saatko koulutuksen aikana työttömyystukea. Lisätietoa opiskelun aikaisista tuista saat: opintoneuvonta@takk.fi, puh. 044 7906 400 tai omasta työ- ja elinkeinotoimistosta. 

Hakeutuminen

Hakuaika: 27.09.2021—09.01.2022

Hakemuksen lisäksi opiskelijan on toimitettava kuvaus liikeideasta, ansioluettelo sekä Oma Yritys-Suomi -palvelussa (https://oma.yrityssuomi.fi) tehty yrittäjätesti sähköpostitse osoitteeseen hiomo@takk.fi. Liikeidean kuvauksesta tulee selvitä seuraavat asiat:

 • Mitä tuotteita tai palveluja tuleva yritys tarjoaa ja mitkä ovat yrityksen asiakaskohderyhmät?
 • Kuvaus, missä vaiheessa liiketoiminnan suunnittelu on ja yritystoiminnan suunniteltu alkamisajankohta
 • Yrittäjäosaaminen suhteessa liiketoimintaan (esim. työkokemuksen, koulutuksen tai harrastustoiminnan kautta hankittu osaaminen)

Lopullinen valinta koulutukseen tehdään hakemusten ja pyydettyjen liitteiden perusteella.

 

 

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Koulutus alkaa kolme päivää kestävällä lähiopetusjaksolla. Lähiopetusjakson jälkeen voit valita tuletko paikalle lähipäiviin vai osallistutko verkon kautta. Lähi- tai verkko-opiskelua on noin 1-3 päivää viikossa. Lähi- tai verkko-opiskelun jälkeen aikaa kannattaa varata etäpäivien aikana työstettäviin oman yritystoiminnan suunnitteluun liittyviin etätehtäviin. Opiskelu on päiväopiskelua ja lähi- ja verkkopäivinä opetukseen tulee osallistua klo 9-15.

Verkko-opiskelu tarjoaa mahdollisuuden osallistua koulutukseen kauempaakin Pirkanmaalta. Saat kattavan perehdytyksen verkko-opiskeluun heti koulutuksen alussa. Verkko-opetukseen osallistuminen vaatii opiskelijalta hyvän nettiyhteyden ja mahdollisuuden käyttää tietokonetta kotona. 

Sisältö

Toiminnan suunnittelu
Tuotteistaminen
Yrityksen juridiikka ja riskienhallinta
Yrityksen markkinointi, viestintä ja palvelumuotoilu
Yrityksen talous ja verotus
Yrittäjän hyvinvointi ja ajanhallinta
Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ohjatusti
Yritystoiminnan käynnistäminen
Syventävä kehittämisprojekti

Lisätiedot

TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Kouluttaja Sirpa Mertaniemi, puh. 044 7906 146

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Parempaa bisnestä - Yrittäjän digimarkkinointi Verkko-opiskelu
Oppisopimuskoulutus
Tutkintokoulutus
08.03.2022—15.02.2023

Ajankohta

8.3.2022 - 15.2.2023

Paikka

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena (Zoom ja Teams) ja voit osallistua siihen mistä päin Suomea tahansa. 

Hinta

Oppisopimuskoulutus päätoimiselle yrittäjälle, opiskelijamaksu 170 €

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Koulutusta rahoittaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä 400 €, mikäli sinulla on 5 vuotta työkokemusta suomalaisen työnantajan palveluksessa.

Hakeutuminen

Hakuaika: 06.10.2021—15.02.2022

Hakuaika päättyy 15.2.2022 ja koulutus alkaa 8.3.2022.
Osallistuminen edellyttää, että toimit päätoimisena yrittäjänä ja keskimääräinen työaikasi on vähintään 25 tuntia viikossa. 
Perustelethan hakemuksessasi, miksi sinut pitäisi valita koulutukseen.

 

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena (yrittäjän oppisopimus). Mentoreina toimivat Veera Matilainen, Toteutustehdas ja Kati Haikola-Mehtälä, Toinen Totuus. 

Oppiminen muodostuu verkossa pidettävistä valmennuspäivistä, etäopinnoista ja omassa yrityksessä toteutettavista kehittämistehtävistä. Valmennuspäiviä jatketaan verkossa pidettävissä mentorointitapaamisissa, joissa saat palautetta ja syvennät omaa osaamista. Aktiivinen ryhmä takaa vertaisoppimisen. Keskeisenä teemana on saada työkaluja oman liiketoiminnan kehittämiseen brändin, palvelumuotoilun sekä digitaalisen myynnin ja markkinoinnin osa-alueilla. Jos olet verkkokauppias, sinulla on mahdollisuus osallistua myös verkkokaupan kehittämisen päiviin. 

Koulutuksen aikana suoritetaan yrittäjän ammattitutkinto ja osaaminen osoitetaan kehittämällä oman yrityksen toimintaa. Valmennukseen osallistuminen edellyttää sinulta sitoutumista ja aitoa halua kehittää yrityksesi toimintaa yhdessä toisten yrittäjien kanssa. 

Sisältö

Parempaa bisnestä -yrittäjän digimarkkinoinnin keskeisiä teemoja ovat:

 • Yrittäjän brändikäsikirja
 • Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen
 • Myyntipäivä
 • Some
 • Lts-valmennus
 • Hinnoittelu ja budjetointi
 • Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Olemme mielellämme avuksi, mikäli sinulla on kysyttävää.

Kouluttaja Elisa Haikala
puh. 044 7906 460
elisa.haikala@takk.fi

Koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo
puh. 044 7906 434
tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi

Oppisopimusasiat
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää
puh. 044 7906 473
harri.huhdanpaa@takk.fi