Kohderyhmä

LVISA-alalla (mm. kiinteistönhoito-, putki-, kylmä-tai sähkö- ja automaatioaloilla) työskentelevät henkilöt, jotka tarvitsevat työssään lisää teknistä osaamista. Koulutus voi kohdentua myös työvoiman ulkopuolella oleviin henkilöihin. Koulutuksen pääasiallinen kohderyhmä ei ole työttömät työnhakijat, mutta heitä ei kuitenkaan rajata pois.

Toteutus

Koulutus toteutetaan hybridinä, eli verkko- ja lähiopetuksen yhdistelmänä työn ohella. Teoriaopetusta käydään läpi Teamsin kautta. Lähiopetus järjestetään Tampereella.
Työsali- ja teoriaopetusta dokumentoidaan verkkoon web-kameroiden avustuksella Teamsin ja Workseedin kautta. Workseed-alustalla on etä- ja oppimistehtäviä sekä harjoitustöitä, joiden tekeminen sisältyy osaltaan myös koulutukseen. Kaikki opintokokonaisuuden sisällöt toteutetaan koulutusaikana.
Lähiopetusta on loppukevään sekä alkusyksystä alkaen kerran kuukaudessa, käytännön harjoitteineen. Lisäksi koulutuksen ohjelma mahdollistaa alalla vaadittavien pätevyyksien ja korttien päivittämisen.
Hakeutujalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. Opiskelija valitsee HOKSin yhteydessä, mihin osioihin osallistuu

Koulutus toteutetaan suomen kielellä, kahdesssa vähintään 15 opiskelijan ryhmässä:

 • Ryhmä I 2.6.2024 - 31.12.2024
 • Ryhmä II 1.10.2024-31.5.2025

Sisältö

 • Pientalojen kestävien energiaratkaisujen asennus- ja huolto-osaaminen
 • Kestävien energiaratkaisujen kokonaisuuden hallinta
 • Kestävien energiaratkaisujen tarve
  • Osa-alueina termofysiikan perusteet, aurinkopaneelit, akusto -niiden toimintaperiaate, aurinkokeräimet, ilmalämpöpumput, vesi-ilmalämpöpumput, maalämpöjärjestelmät, lämmön keruutavat, poistoilmalämpöpumput, lämmön siirtojärjestelmät, kaukolämpöjärjestelmät, hybridijärjestelmät, energiatehokkuuden merkitys.
 • Kestävien energiaratkaisujen asennus- ja huolto-osaaminen (HOKSin mukaan 1 tai useampi lämmöntuottojärjestelmä ylemmästä valikosta.
 • Käyttöönotto- ja käytön aikainen opastus (tekninen ja asiakaspalveluosaaminen)
 • Käytön tuki palveluna
 • Käytön aikaisen kulutuksen seuraaminen
 • Energiatodistusluokituksen parantaminen
 • Uudistuvan rakentamislain ja muun osa-alueen sisältöihin liittyvän sääntelyn vaikutusten huomioiminen

Koulutuksen opiskelijakohtainen laajuus yhteensä 270 tuntia oppimistehtävineen.
Asiantuntijaluennoitsijoina toimivat talotekniikan kouluttajat Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksesta sekä alojen konsultointiyrityksistä.

Ajankohta

3.6.2024—31.12.2024

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere (lähiopetus)

Hinta

Koulutus on osallistujalle maksuton. 
Koulutus on rahoitettu hankerahoituksella. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA). Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö.

Hakeutuminen

Hakuaika: 26.4.2024—2.6.2024

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Kouluttaja
Onni Mustapuro, puh. 044 7906 281
onni.mustapuro@takk.fi  
Koulutussuunnittelija
Heikki Mahlamäki, puh. 044 7906 299
heikki.mahlamaki@takk.fi